Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den nivå som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Det finns både teoretiska och yrkesämnen att läsa.

Den gymnasiala vuxenutbildning ger dig möjlighet att läsa in gymnasiet eller få behörighet till högskola/universitet. Du kan också läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Du kan välja enstaka kurser eller hela utbildningar. 

Du ska upprätta en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren innan din ansökan behandlas. I studieplanen står det vilka kurser de ska läsa, i vilken takt du ska ha samt vilket mål du har med studierna.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare »

När du har slutfört kurser som sammanlagt uppgår till minst 2 400 gymnasiepoäng har du rätt till examen från gymnasial vuxenutbildning.

Behörighet till gymnasial vuxenutbildning

För att få studera på gymnasiala vuxenutbildningen måste du uppfylla kraven nedan.

  • Du är folkbokförd i Sverige.
  • Du har fyllt 20 år (Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år) eller har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.
  • Du saknar grundläggande behörighet till högskolestudier.
  • Du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge.
  • Du har förutsättningarna att följa kursen.

Urvalsordning

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i välja dem i den ordning som anges nedan.

  • Du önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.
  • Du behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.
  • Du behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet.
  • Du behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval.

För dig som söker hela yrkesutbildningar gäller också att företräde ges till den sökande som har kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2018-01-11

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster