Håbo nyheter https://www.habo.se/nyhetsarkiv.html Håbo allmänna nyheter sv Håbo kommun SiteVision 4.5.5.2 Risk för gräsbränder på våren Fri, 17 May 2019 14:22:41 +0200 På våren är det torrt i marken på många platser i länet och gammalt fjolårsgräs tar lätt eld. Därför behöver du vara extra försiktig om du eldar utomhus. Ha alltid redskap för släckning till hands och släck ordentligt efter dig om du har grillat. På SMHI:s webbplats finns brandriskprognoser som du kan följa. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-17-risk-for-grasbrander-pa-varen.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-17-risk-for-grasbrander-pa-varen.html Demenscafé 22 maj Fri, 17 May 2019 07:41:10 +0200 Onsdag den 22 maj arrangeras Demenscafé. Demenscafé är en öppen verksamhet som vänder sig till alla som på något sätt berörs av demenssjukdom. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-05-17-demenscafe-22-maj.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-05-17-demenscafe-22-maj.html Buller i Aronsborgsviken Thu, 16 May 2019 16:11:03 +0200 Håbo kommuns miljöavdelning har i veckan tagit emot klagomål på buller kring Aronsborgsviken. Det har visat sig att ljudet kommer från företaget Gyproc som har börjat riva de så kallade dykdalberna* och förbereder för att muddra det som behövs för att kunna återställa kajen som har blivit förstörd efter ett skred. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd för åtgärderna. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-16-buller-i-aronsborgsviken.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-16-buller-i-aronsborgsviken.html Håbo kommun ser allvarligt på studie som visar att ungdomar mår sämre Wed, 15 May 2019 08:32:28 +0200 Enligt Region Uppsala mår ungdomar i länet allt sämre. Håbo kommun tar ungdomars mående på stort allvar och jobbar för att öka ungas trygghet och hälsa. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-15-habo-kommun-ser-allvarligt-pa-studie-som-visar-att-ungdomar-mar-samre.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-15-habo-kommun-ser-allvarligt-pa-studie-som-visar-att-ungdomar-mar-samre.html Sök Håbo kulturstipendium! Wed, 15 May 2019 08:00:00 +0200 Nu är ansökningsperioden öppen för att söka Håbo kulturstipendium 2019. Sök själv eller föreslå någon annan. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-05-15-sok-habo-kulturstipendium.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-05-15-sok-habo-kulturstipendium.html Karin Andersson Lundkvist – Håbo kommuns nya kommunikationschef Tue, 14 May 2019 10:51:01 +0200 Den 13 maj började Karin Andersson Lundkvist som Håbo kommuns nya kommunikationschef. I sin roll som kommunikationschef är hon en del av och leder kommunens kommunikationsavdelning. I sin tjänst är hon också chef för kontaktcenters enhetschef. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-14-karin-andersson-lundkvist---habo-kommuns-nya-kommunikationschef.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-14-karin-andersson-lundkvist---habo-kommuns-nya-kommunikationschef.html Ingen avgift för trygghetslarm Tue, 14 May 2019 08:33:39 +0200 Trygghetslarmen i Håbo kommun kommer att fortsätta vara avgiftsfria. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 6 maj. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-05-14-ingen-avgift-for-trygghetslarm.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-05-14-ingen-avgift-for-trygghetslarm.html Granskning: Detaljplan för Bålsta C etapp 1, Bålsta Torg Tue, 14 May 2019 08:00:00 +0200 Till och med den 25 juni kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Bålsta C etapp 1, Bålsta Torg. Ett informationsmöte hålls i kommunhuset den 3 juni klockan 19.00. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-14-granskning-detaljplan-for-balsta-c-etapp-1-balsta-torg.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-14-granskning-detaljplan-for-balsta-c-etapp-1-balsta-torg.html Miljöveckan – hitta dina favoriter i programmet Mon, 13 May 2019 16:18:50 +0200 Den 17-26 maj 2019 arrangerar kommunen en miljövecka med Hållbara Håbo i fokus. Ett exempel ur programmet är Biologiska mångfaldens dag i Aronsborgsviken med många olika aktiviteter och en jättestor fågelholk att leka i. Det blir också en vattendag för skolelever, en utflykt till Salamanderdammarna, studiebesök om solceller och många fler spännande och lärorika aktiviteter. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-13-miljoveckan---hitta-dina-favoriter-i-programmet.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-13-miljoveckan---hitta-dina-favoriter-i-programmet.html En väg in – när du har frågor till kommunen Fri, 10 May 2019 10:16:01 +0200 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor. I Kontaktcenter jobbar sju kommunvägledare med att ge information, vägledning och rådgivning om kommunal verksamhet och service. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-10-en-vag-in---nar-du-har-fragor-till-kommunen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-10-en-vag-in---nar-du-har-fragor-till-kommunen.html Håbo anordnar sommarskola för grundskoleelever Thu, 09 May 2019 12:28:19 +0200 Den 13 maj kan du som är rätt att gå lovskola anmäla dig på kommunens hemsida. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-05-09-habo-anordnar-sommarskola-for-grundskoleelever.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-05-09-habo-anordnar-sommarskola-for-grundskoleelever.html Ny taxa för bygglov, planavgift med mera Thu, 09 May 2019 11:59:46 +0200 Från och med den 6 maj har Håbo kommun en ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, efter att Håbo kommunfullmäktige beslutat om den nya taxan. Den nya taxan ersätter den tidigare från 2011. För samtliga beslut fattade efter den 6 maj 2019 gäller den nya taxan. Avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-05-09-ny-taxa-for-bygglov-planavgift-med-mera.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-05-09-ny-taxa-for-bygglov-planavgift-med-mera.html Håbo växer så det knakar – fler företagsetableringar kommer Thu, 09 May 2019 08:30:54 +0200 Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 maj klubbades beslut som ger tre företagsetableringar i Bålsta. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-05-09-habo-vaxer-sa-det-knakar---fler-foretagsetableringar-kommer.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-05-09-habo-vaxer-sa-det-knakar---fler-foretagsetableringar-kommer.html Håbo växer så det knakar – fler företagsetableringar kommer Thu, 09 May 2019 08:30:01 +0200 Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 maj klubbades beslut som ger tre företagsetableringar i Bålsta. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-09-habo-vaxer-sa-det-knakar---fler-foretagsetableringar-kommer.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-09-habo-vaxer-sa-det-knakar---fler-foretagsetableringar-kommer.html Hållbara Håbo temat för miljöveckans inspirationsföreläsning med workshop Thu, 09 May 2019 07:46:09 +0200 Låt dig inspireras, lär dig mer och var med och påverka Håbo kommuns arbete för en hållbar utveckling! Den 21 maj, under miljöveckan, kommer hållbarhetsexperten Mattis Bergquist från Gullers Grupp till Håbo. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-09-hallbara-habo-temat-for-miljoveckans-inspirationsforelasning-med-workshop.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-09-hallbara-habo-temat-for-miljoveckans-inspirationsforelasning-med-workshop.html Årets turistbroschyr kommer i brevlådan Wed, 08 May 2019 16:35:31 +0200 Snart kan vi börja planera sommarens utflykter på hemmaplan! Kommande helg delas årets turistbroschyr ut till alla hushåll i Håbo. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-05-08-arets-turistbroschyr-kommer-i-brevladan.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-05-08-arets-turistbroschyr-kommer-i-brevladan.html Ny taxa för bygglov, planavgift med mera Wed, 08 May 2019 14:29:56 +0200 Från och med den 6 maj har Håbo kommun en ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, efter att Håbo kommunfullmäktige beslutat om den nya taxan. Den nya taxan ersätter den tidigare från 2011. För samtliga beslut fattade efter den 6 maj 2019 gäller den nya taxan. Avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-08-ny-taxa-for-bygglov-planavgift-med-mera.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-05-08-ny-taxa-for-bygglov-planavgift-med-mera.html Håbos företagare fick pris Tue, 07 May 2019 09:18:35 +0200 Tre lokala företag tog emot priser på Håbos företagsfest i fredags. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-05-07-habos-foretagare-fick-pris.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-05-07-habos-foretagare-fick-pris.html Går du på gymnasiet? Då kan du ha rätt till reseersättning Tue, 07 May 2019 09:05:31 +0200 Du som går på gymnasiet och är folkbokförd i Håbo kommun, kan få hjälp med reseersättning om du bor minst sex kilometer från din skola. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-05-07-gar-du-pa-gymnasiet-da-kan-du-ha-ratt-till-reseersattning.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-05-07-gar-du-pa-gymnasiet-da-kan-du-ha-ratt-till-reseersattning.html Dags att renovera toaletten vid stationen/busstorget Mon, 06 May 2019 08:00:00 +0200 Toaletten vid Bålsta station och busstorg ska renoveras. Från den 8 maj ersätts den därför tillfälligt av en enklare toalettmodell av typen bajamaja. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-05-06-dags-att-renovera-toaletten-vid-stationen-busstorget.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-05-06-dags-att-renovera-toaletten-vid-stationen-busstorget.html Den 8 maj börjar förtidsröstningen inför EU-valet! Fri, 03 May 2019 07:47:36 +0200 Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, men redan från och med den 8 maj kan du lämna din röst genom att förtidsrösta.  https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-03-den-8-maj-borjar-fortidsrostningen-infor-eu-valet.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-03-den-8-maj-borjar-fortidsrostningen-infor-eu-valet.html Avrådan från eldning är upphävd Thu, 02 May 2019 16:35:37 +0200 Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver avrådan från eldning i dag torsdagen den 2 maj 2019. Upphävandet är gjort utifrån samråd med länets räddningstjänster. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-02-avradan-fran-eldning-ar-upphavd.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-05-02-avradan-fran-eldning-ar-upphavd.html Beläggningsarbete inför sommaren – vägar, gång- och cykelbanor får ny asfalt Thu, 02 May 2019 15:26:37 +0200 Den 6 maj börjar beläggningsarbete på gång- och cykelbanan i Fridhem. Sedan fortsätter arbetet med 18 vägar och ytterligare en gång- och cykelväg. Arbetena ska vara klara vecka 28. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-05-02-belaggningsarbete-infor-sommaren---vagar-gang--och-cykelbanor-far-ny-asfalt.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-05-02-belaggningsarbete-infor-sommaren---vagar-gang--och-cykelbanor-far-ny-asfalt.html Den ena hissen monterad och klar vid Bålsta station Mon, 29 Apr 2019 09:51:42 +0200 Den nya hissen mellan stationstunneln och övre pendlarparkeringen är säkerhetsbesiktigad och i drift sedan i fredags den 26 april. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-04-29-den-ena-hissen-monterad-och-klar-vid-balsta-station.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-04-29-den-ena-hissen-monterad-och-klar-vid-balsta-station.html Förskolornas 5-åringar uppträdde i musikal Fri, 26 Apr 2019 13:00:00 +0200 Under torsdagen och fredagen (25-26 april) var det Förskolans musikal i Fridegårdsscenen. 5-åringar från alla förskolor i kommunen var med och uppträdde. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-26-forskolornas-5-aringar-upptradde-i-musikal.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-26-forskolornas-5-aringar-upptradde-i-musikal.html Håbo kommun på plats 159 i miljöranking Fri, 26 Apr 2019 12:33:45 +0200 För elfte året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet en miljörankning av Sveriges kommuner. Håbo kommun hamnar på plats 159, jämfört med plats 101 förra året. Under året tar kommunen del av utbildningar, via projektet Glokala Sverige, om FN:s hållbarhetsmål. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-26-habo-kommun-pa-plats-159-i-miljoranking.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-26-habo-kommun-pa-plats-159-i-miljoranking.html Miljöveckan – hitta dina favoriter i programmet Wed, 24 Apr 2019 15:40:48 +0200 Den 17-26 maj 2019 arrangerar kommunen en miljövecka med Hållbara Håbo i fokus. Ett exempel ur programmet är Biologiska mångfaldens dag i Aronsborgsviken med många olika aktiviteter och en jättestor fågelholk att leka i. Det blir också en vattendag för skolelever, en utflykt till Salamanderdammarna, studiebesök om solceller och många fler spännande och lärorika aktiviteter. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-24-miljoveckan---hitta-dina-favoriter-i-programmet.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-24-miljoveckan---hitta-dina-favoriter-i-programmet.html Budget beslutad för Bålsta torg/resecentrum Wed, 24 Apr 2019 10:19:29 +0200 Vid sitt senaste sammanträde beslutade kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget för etapp 0 och en del av etapp 1 i Bålsta C-projektet. I budgeten ingår ett nytt resecentrum och Bålsta torg med busstorg. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-24-budget-beslutad-for-balsta-torg-resecentrum.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-24-budget-beslutad-for-balsta-torg-resecentrum.html Håbo vuxenutbildning växer Thu, 18 Apr 2019 08:00:00 +0200 Håbo vuxenutbildnings verksamhet har växt 35 % det senaste året och fortsätter att växa. Antalet elever ökar på såväl grundläggande som gymnasial nivå och mest ökar antalet elever på yrkesutbildningar. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-18-habo-vuxenutbildning-vaxer.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-18-habo-vuxenutbildning-vaxer.html Stora Biltvättarhelgen 27-28 april – var tvättar du din bil? Wed, 17 Apr 2019 16:39:26 +0200 Genom att alltid tvätta din bil på en biltvätt - aldrig på gatan eller garageuppfarten - kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten. Stora biltvättarhelgen startade 2014 för att inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-17-stora-biltvattarhelgen-27-28-april---var-tvattar-du-din-bil.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-17-stora-biltvattarhelgen-27-28-april---var-tvattar-du-din-bil.html Solstolar, soffor och grönska mellan Väppeby äng och Runbrovägen Wed, 17 Apr 2019 13:42:28 +0200 Nu har kullarna längs gång- och cykelvägen mellan Väppeby äng och Gröna Dalens kolonilottsområde börjat ställas iordning. Tre solstolar och fyra soffor placeras ut. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-04-17-solstolar-soffor-och-gronska-mellan-vappeby-ang-och-runbrovagen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-04-17-solstolar-soffor-och-gronska-mellan-vappeby-ang-och-runbrovagen.html Nu startar arbetet med Tvåhus-området Wed, 17 Apr 2019 10:58:03 +0200 Detaljplanen för Tvåhus (Väppeby 7:18 med flera) vann laga kraft den 8 mars. Nu sammanställs en tidplan för det arbete som ska göras för att förverkliga planerna på bland annat bostadsbebyggelse. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-17-nu-startar-arbetet-med-tvahus-omradet.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-17-nu-startar-arbetet-med-tvahus-omradet.html Tack för frågor och synpunkter kring Logistik Bålsta! Tue, 16 Apr 2019 07:50:41 +0200 Ett 50-tal personer deltog i informationsmötet om Logistik Bålsta den 7 mars. Ett stort tack till er som kom och ställde frågor och lämnade synpunkter. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-16-tack-for-fragor-och-synpunkter-kring-logistik-balsta.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-16-tack-for-fragor-och-synpunkter-kring-logistik-balsta.html Större sprängning i Logistik Bålsta-området efter lunch den 16 april Mon, 15 Apr 2019 15:07:17 +0200 Tisdagen den 16 april planerar sprängarna i Logistik Bålsta en större sprängning efter lunch. Sprängningen var först planerad till måndag kväll eller tisdag morgon. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-15-storre-sprangning-i-logistik-balsta-omradet-efter-lunch-den-16-april.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-15-storre-sprangning-i-logistik-balsta-omradet-efter-lunch-den-16-april.html Invigning av kommunens första förskolerestaurang Fri, 12 Apr 2019 08:35:02 +0200 Torsdag den 11 april invigdes vår första förskolerestaurang – Annehills restaurang. Både barnen och personalen fick vara med och rösta fram namnet på sin nya restaurang, och barnens förslag vann.  https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-12-invigning-av-kommunens-forsta-forskolerestaurang.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-12-invigning-av-kommunens-forsta-forskolerestaurang.html Håbo kommun på plats 21 i rankning av företagsklimat utifrån kommuners myndighetsutövning Thu, 11 Apr 2019 11:05:45 +0200 Resultatet från den senaste mätningen, där företag som varit i kontakt med Håbo kommun under 2018, har tyckt till visar ett nöjd kund-index, NKI, på 74. Det är den högsta noteringen för Håbo sedan mätningarna startade. I jämförelse med de 55 kommuner i Stockholmsregionen som liksom Håbo är partnerkommun i Stockholm Business Alliance ligger Håbo nu på plats 21. I jämförelse med en större grupp med 184 kommuner klättrar Håbo från plats 121 till 69. Resultatet pekar på en markant förbättrad servicenivå som ger Håbo högt betyg. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-04-11-habo-kommun-pa-plats-21-i-rankning-av-foretagsklimat-utifran-kommuners-myndighetsutovning.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-04-11-habo-kommun-pa-plats-21-i-rankning-av-foretagsklimat-utifran-kommuners-myndighetsutovning.html Håbo kommun på plats 21 i rankning av företagsklimat utifrån kommuners myndighetsutövning Thu, 11 Apr 2019 10:26:54 +0200 Resultatet från den senaste mätningen, där företag som varit i kontakt med Håbo kommun under 2018, har tyckt till visar ett nöjd kund-index, NKI, på 74. Det är den högsta noteringen för Håbo sedan mätningarna startade. I jämförelse med de 55 kommuner i Stockholmsregionen som liksom Håbo är partnerkommun i Stockholm Business Alliance ligger Håbo nu på plats 21. I jämförelse med en större grupp med 184 kommuner klättrar Håbo från plats 121 till 69. Resultatet pekar på en markant förbättrad servicenivå som ger Håbo högt betyg. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-11-habo-kommun-pa-plats-21-i-rankning-av-foretagsklimat-utifran-kommuners-myndighetsutovning.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-11-habo-kommun-pa-plats-21-i-rankning-av-foretagsklimat-utifran-kommuners-myndighetsutovning.html Dags att ansöka om skolskjuts inför hösten Thu, 11 Apr 2019 08:40:16 +0200 Behöver ditt barn skolskjuts till hösten? Då är det dags att ansöka! https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-11-dags-att-ansoka-om-skolskjuts-infor-hosten.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-04-11-dags-att-ansoka-om-skolskjuts-infor-hosten.html Stöd till dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation Wed, 10 Apr 2019 11:41:37 +0200 Om du blir utsatt för våld och hot av den person som du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten i Håbo kommun och andra samhällsaktörer. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-04-10-stod-till-dig-som-ar-utsatt-for-hot-och-vald-i-en-nara-relation.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-04-10-stod-till-dig-som-ar-utsatt-for-hot-och-vald-i-en-nara-relation.html Håboföretag tog emot utmärkelse för bästa tillväxtpotential i länet Tue, 09 Apr 2019 12:55:00 +0200 Håboföretaget Polymore var ett av två företag som belönades med priset Bona Postulata under en ceremoni i Uppsala den 2 april. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-04-09-haboforetag-tog-emot-utmarkelse-for-basta-tillvaxtpotential-i-lanet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-04-09-haboforetag-tog-emot-utmarkelse-for-basta-tillvaxtpotential-i-lanet.html Nyfiken på solenergi? Kom till en informationskväll Tue, 09 Apr 2019 09:02:37 +0200 Energi- och klimatrådgivningen bjuder in till kostnadsfria informationskvällar om solenergi. Både du som bor i småhus och du som bor i bostadsrättsförening är välkommen. Kom så får du veta hur det går till att installera solpaneler - från idé till färdig solanläggning. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-09-nyfiken-pa-solenergi-kom-till-en-informationskvall.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-09-nyfiken-pa-solenergi-kom-till-en-informationskvall.html Ska du bygga till sommaren? Sök bygglov nu Mon, 08 Apr 2019 12:09:20 +0200 Har du planer på att bygga ett uterum eller en carport i sommar? Eller kanske ett plank eller en mur? Du är inte ensam. Många passar på att bygga om eller till under semestern. Se till att söka bygglov redan nu via vår e-tjänst för att få beslutet i tid. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-08-ska-du-bygga-till-sommaren-sok-bygglov-nu.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-08-ska-du-bygga-till-sommaren-sok-bygglov-nu.html Påminnelse: Tyck till om gator, parker, vatten och avfallshantering Fri, 05 Apr 2019 10:44:44 +0200 Under vecka 6 skickas en enkät till 1 000 slumpvis utvalda invånare i Håbo kommun. Är du en av dem? Passa på att lämna dina synpunkter - senast den 12 april. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-05-paminnelse-tyck-till-om-gator-parker-vatten-och-avfallshantering.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-05-paminnelse-tyck-till-om-gator-parker-vatten-och-avfallshantering.html Årsmöte i Sveriges Ekokommuner Thu, 04 Apr 2019 12:45:27 +0200 Just nu pågår Sveriges Ekokommuners årsmöte i Helsingborg. Håbo kommun finns representerade på mötet både med förtroendevalda och tjänstepersoner. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-04-arsmote-i-sveriges-ekokommuner.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-04-arsmote-i-sveriges-ekokommuner.html Kulturellt utbyte på bibliotekets språkcafé Wed, 03 Apr 2019 12:48:33 +0200 På tisdagar är det språkcafé på Håbo bibliotek. Det är en populär verksamhet som pågått sedan hösten 2017. Språkcaféet har växt och varje vecka kommer det nu mellan 10-40 deltagare. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-04-03-kulturellt-utbyte-pa-bibliotekets-sprakcafe.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-04-03-kulturellt-utbyte-pa-bibliotekets-sprakcafe.html Skyddsjakt av vildsvin i Hagviken Wed, 03 Apr 2019 09:22:32 +0200 Kommunens viltvårdare sköt ett vildsvin i Hagviken vid en skyddsjakt den 31 mars. En grupp vildsvin har hittats och identifierats så arbetet fortsätter. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-03-skyddsjakt-av-vildsvin-i-hagviken.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-03-skyddsjakt-av-vildsvin-i-hagviken.html Uppdaterad: Tekniska problem med trygghetslarm lösta Tue, 02 Apr 2019 15:58:31 +0200 Just nu har vi störningar i mobiltelefonin i Håbo kommun. Det påverkar även våra trygghetslarm i ordinärt boende. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-04-02-uppdaterad-tekniska-problem-med-trygghetslarm-losta.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-04-02-uppdaterad-tekniska-problem-med-trygghetslarm-losta.html Solkartan ger svar på hur mycket solenergi ditt tak kan ge Tue, 02 Apr 2019 10:36:51 +0200 Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-02-solkartan-ger-svar-pa-hur-mycket-solenergi-ditt-tak-kan-ge.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-04-02-solkartan-ger-svar-pa-hur-mycket-solenergi-ditt-tak-kan-ge.html Årsredovisning 2018 Tue, 02 Apr 2019 08:13:24 +0200 Uppfyllde kommunen sina mål? Håller kommunens verksamhet god kvalitet? Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Kommunfullmäktige godkände på måndagen (1/4) årsredovisningen för 2018. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-04-02-arsredovisning-2018.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-04-02-arsredovisning-2018.html Förnyat medborgarlöfte mellan Håbo kommun och polisen Tue, 02 Apr 2019 08:00:00 +0200 På måndagseftermiddagen den 1 april skrev Håbo kommun och polisen på ett förnyat medborgarlöfte och en överenskommelse om samverkan. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-04-02-fornyat-medborgarlofte-mellan-habo-kommun-och-polisen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-04-02-fornyat-medborgarlofte-mellan-habo-kommun-och-polisen.html Häng med ut i naturen! Mon, 01 Apr 2019 13:08:20 +0200 Nu är utflyktsprogrammet klart för våren och sommaren. Välj bland utflykter med olika teman som blommor, fjärilar, fiskar, uttrar och mycket mer! Några av utflykterna äger rum i Håbo, medan övriga utflykter arrangeras på andra platser i Uppsala län. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-04-01-hang-med-ut-i-naturen.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-04-01-hang-med-ut-i-naturen.html Solelever – ett innovativt samarbete för skolklassers lärande om sol- och förnybar energi Thu, 28 Mar 2019 07:35:00 +0100 Solelever är ett projektsamarbete mellan Naturskyddsföreningen och Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner som startar 2019. Tillsammans tar projektdeltagarna fram och testar ett koncept som skolor kan använda för att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor. I Håbo kommun deltar Gröna dalen-skolan. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-28-solelever---ett-innovativt-samarbete-for-skolklassers-larande-om-sol--och-fornybar-energi.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-28-solelever---ett-innovativt-samarbete-for-skolklassers-larande-om-sol--och-fornybar-energi.html Håbo kommuns IT-kurser på finska gör succé Wed, 27 Mar 2019 11:21:45 +0100 Under 2018 erbjöd Håbo kommun IT-hjälp på finska till seniorer. Ett initiativ som fortsätter även i år. Nu uppmärksammas satsningen utifrån. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-27-habo-kommuns-it-kurser-pa-finska-gor-succe.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-27-habo-kommuns-it-kurser-pa-finska-gor-succe.html Aktuella bygg- och anläggningsprojekt Wed, 27 Mar 2019 08:52:21 +0100 Varje år genomför kommunen olika typer av bygg- och anläggningsprojekt när det till exempel behövs en ny förskola, en större skola, en ny idrottsanläggning eller om en lokal ska användas till en annan verksamhet än tidigare. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-27-aktuella-bygg--och-anlaggningsprojekt.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-27-aktuella-bygg--och-anlaggningsprojekt.html Vill du bli högläsare? Mon, 25 Mar 2019 14:45:24 +0100 Håbo bibliotek söker dig som vill förgylla vardagen för äldre genom högläsning. Att var högläsare är ett frivilliguppdrag där du får möjlighet att göra skillnad. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-25-vill-du-bli-hoglasare.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-25-vill-du-bli-hoglasare.html Stenkross startar i Logistik Bålsta Fri, 22 Mar 2019 14:55:35 +0100 Det bergmaterial som har sprängts loss i Logistik Bålsta-området ska nu krossas för att sedan kunna återanvändas i projektet. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-22-stenkross-startar-i-logistik-balsta.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-22-stenkross-startar-i-logistik-balsta.html Ny modell för fritidsgårdar i Håbo Fri, 22 Mar 2019 08:18:37 +0100 Under onsdag förmiddag träffades ett tjugotal personer från olika verksamheter i Håbo kommun i medborgarhuset i Bålsta. Kultur- och fritidsförvaltningen anordnade mötet som handlade om att hitta en ny modell för kommunens fritidsgårdar. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-22-ny-modell-for-fritidsgardar-i-habo.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-22-ny-modell-for-fritidsgardar-i-habo.html Fokus på hållbar utveckling på Frösundavik förskola Tue, 19 Mar 2019 14:11:32 +0100 På Frösundavik förskola har ett viktigt arbete påbörjats - hållbar utveckling ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv som märks på olika sätt i verksamheten. Med ledorden kunskap och hopp skapar de dialog med barnen om bland annat varför det finns skräp i havet och som händer med skräpet. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-03-19-fokus-pa-hallbar-utveckling-pa-frosundavik-forskola.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-03-19-fokus-pa-hallbar-utveckling-pa-frosundavik-forskola.html Butik öppnad i Frösundavik – obemannad och öppen dygnet runt Fri, 15 Mar 2019 13:11:18 +0100 Nu har den dygnet runt-öppna, obemannade Lifvs-butiken i Frösundavik öppnat. Det är en av de första butikerna i sitt slag i Sverige. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-03-15-butik-oppnad-i-frosundavik---obemannad-och-oppen-dygnet-runt.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-03-15-butik-oppnad-i-frosundavik---obemannad-och-oppen-dygnet-runt.html Jobba inom vård och omsorg i sommar! Fri, 15 Mar 2019 08:30:00 +0100 Är du empatisk, serviceinriktad och ansvarstagande, med en vilja att få andra människor att känna välmående, trygghet och glädje? Nu söker vi tim- och semestervikarier inom äldreomsorg och personlig assistans. För att få jobba hos oss måste du vara 18 år eller äldre. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-15-jobba-inom-vard-och-omsorg-i-sommar.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-15-jobba-inom-vard-och-omsorg-i-sommar.html Ny arbetsordning ger nya regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige Thu, 14 Mar 2019 16:13:00 +0100 På sammanträdet den 25 februari antog kommunfullmäktige i en ny arbetsordning. I arbetsordningen har bland annat riktlinjerna för allmänhetens frågestund ändrats. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-14-ny-arbetsordning-ger-nya-regler-for-allmanhetens-fragestund-i-kommunfullmaktige.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-14-ny-arbetsordning-ger-nya-regler-for-allmanhetens-fragestund-i-kommunfullmaktige.html Patientsäkerhetsberättelse 2018 – Håbo kommuns arbete med patientsäkerhet Thu, 14 Mar 2019 08:44:36 +0100 Varje år tar Håbo kommun som vårdgivare fram en patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen beskriver kommunen sitt arbete med patientsäkerhet, hur kommunen arbetar för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts under föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen presenterades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-14-patientsakerhetsberattelse-2018---habo-kommuns-arbete-med-patientsakerhet.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-14-patientsakerhetsberattelse-2018---habo-kommuns-arbete-med-patientsakerhet.html Mats Ståhl Elgström är Håbos nya socialchef Wed, 13 Mar 2019 11:00:36 +0100 I februari började Mats Ståhl Elgström som Håbo kommuns nya socialchef. Mats efterträder tidigare socialchef Thomas Brandell som har gått i pension. Att ge kommunens invånare en bra vård och omsorg genom samverkan och samarbete är något Mats ser som mycket viktigt. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-13-mats-stahl-elgstrom-ar-habos-nya-socialchef.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-13-mats-stahl-elgstrom-ar-habos-nya-socialchef.html Startmöte för våtmarksprojektet i Ekilla Wed, 13 Mar 2019 09:35:32 +0100 Den 13 mars hölls ett startmöte för utredningsarbetet i Våtmarksprojekt Ekilla som drivs med så kallade LONA-medel. Syftet är att ta fram lösningar för hur vi kan hålla kvar vatten i landskapet och samtidigt minska näringsbelastningen och dagvattnets påverkan till Stora Ullfjärden. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-13-startmote-for-vatmarksprojektet-i-ekilla.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-13-startmote-for-vatmarksprojektet-i-ekilla.html Ingen avgift för familjerådgivning Wed, 13 Mar 2019 08:00:00 +0100 Det införs ingen avgift för familjerådgivning. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 25 februari. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-13-ingen-avgift-for-familjeradgivning.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-13-ingen-avgift-for-familjeradgivning.html Vill du att boken kommer hem till dig? Tue, 12 Mar 2019 13:09:05 +0100 Vi undersöker behovet av tjänsten ”Boken kommer”. Det är en kostnadsfri service som Håbo bibliotek erbjuder dig som på grund av exempelvis hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsvariation inte kan ta dig till biblioteket. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-12-vill-du-att-boken-kommer-hem-till-dig.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-03-12-vill-du-att-boken-kommer-hem-till-dig.html Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsattas årsrapport 2018 Tue, 12 Mar 2019 08:47:51 +0100 Varje år skriver ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta en årsrapport. I rapporten beskriver ombudsmannen sitt arbete samt vilka frågeställningar och ärenden som ombudsmannen har tagit del av. Rapporten presenterades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 februari. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-12-ombudsmannen-for-aldre-och-funktionsnedsattas-arsrapport-2018.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-03-12-ombudsmannen-for-aldre-och-funktionsnedsattas-arsrapport-2018.html Detaljplanen för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus har vunnit laga kraft Mon, 11 Mar 2019 16:29:28 +0100 Detaljplanen för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018. Planen överklagades först till Mark- och miljödomstolen och sedan till Mark- och miljööverdomstolen. Den 8 mars 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövning av mark- och miljödomstolens beslut. Det innebär att detaljplanen vann laga kraft omedelbart. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-11-detaljplanen-for-vappeby-718-m.fl.-tvahus-har-vunnit-laga-kraft.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-11-detaljplanen-for-vappeby-718-m.fl.-tvahus-har-vunnit-laga-kraft.html Nu kan du söka i kommunens diarium Tue, 05 Mar 2019 13:37:13 +0100 Vill du enkelt se vilka dokument som kommunen har? Vill du veta mer om ett ärende men är osäker på vad du ska fråga efter? Nu finns möjlighet att söka i kommunens diarium. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-05-nu-kan-du-soka-i-kommunens-diarium.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-05-nu-kan-du-soka-i-kommunens-diarium.html Håbo Marknads AB:s ordförande lämnar sin post Tue, 05 Mar 2019 09:10:28 +0100 Peter Kilger lämnar ordförandeposten i Håbo Marknads AB:s styrelse. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-05-habo-marknads-abs-ordforande-lamnar-sin-post.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-05-habo-marknads-abs-ordforande-lamnar-sin-post.html Känslig tid för vilda djur - håll hunden kopplad Tue, 05 Mar 2019 08:21:43 +0100 Från 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det handlar om att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-05-kanslig-tid-for-vilda-djur---hall-hunden-kopplad.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-03-05-kanslig-tid-for-vilda-djur---hall-hunden-kopplad.html Nytt beslut om Håbo Marknads AB:s vd-post Fri, 01 Mar 2019 10:16:48 +0100 Den 27 februari beslutade Håbo Marknads AB:s styrelse att dra tillbaka uppsägningen av vd:n Lars-Erik Sandhgren. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-01-nytt-beslut-om-habo-marknads-abs-vd-post.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-03-01-nytt-beslut-om-habo-marknads-abs-vd-post.html Treorna får lära sig mer om barrträd Tue, 26 Feb 2019 15:42:09 +0100 Nu efter sportlovet så är det treornas tur att komma ut till Håbo naturskola Vattunöden. Då tränar vi oss på att känna igen våra olika lövträd på vintern. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-02-26-treorna-far-lara-sig-mer-om-barrtrad.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-02-26-treorna-far-lara-sig-mer-om-barrtrad.html Förråds- och tillbyggnader vid silon rivs Tue, 26 Feb 2019 15:22:24 +0100 Kommunen planerar vidare kring utvecklingen i Kalmarsand (vid silon och vid grustaget). Som del i utvecklingen går fastighetsägaren för silon vidare och påbörjar rivningsarbetet. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-26-forrads--och-tillbyggnader-vid-silon-rivs.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-26-forrads--och-tillbyggnader-vid-silon-rivs.html Fint resultat för Håbo kommun i den senaste servicemätningen Mon, 25 Feb 2019 08:30:00 +0100 I januari 2019 presenterades servicemätningen som har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och JSM Telefront. Mätningen har skett genom telefonsamtal och mejl till kommunens kontaktcenter. Resultatet visar att Håbo kommun har mycket bra resultat bland annat när det gäller kontakt med handläggare, snabba svarstider, svarskvalitet och bemötande. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-02-25-fint-resultat-for-habo-kommun-i-den-senaste-servicematningen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-02-25-fint-resultat-for-habo-kommun-i-den-senaste-servicematningen.html På förskolan Backsippan är rymden nära Fri, 22 Feb 2019 10:39:36 +0100 På förskolan Backsippans avdelning Trollebo har barn och pedagoger ett gemensamt intresse - rymden. Barnen har tillsammans med pedagogerna skapat ett rymdrum med planeter, rymdhjälmar, stjärnor, sol och raketer. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-02-22-pa-forskolan-backsippan-ar-rymden-nara.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-02-22-pa-forskolan-backsippan-ar-rymden-nara.html Håbos befolkning ökade med 2,3 procent 2018 Thu, 21 Feb 2019 15:20:11 +0100 Idag presenterade Statistiska centralbyrån sin årliga befolkningsstatistik. Håbo kommun fick 481 nya invånare förra året, och befolkningen uppgår nu till 21 564 invånare. Räknat i procent står Håbo för den tredje största befolkningsökningen i länet med en procentuell befolkningsökning med 2,3 procent. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-02-21-habos-befolkning-okade-med-23-procent-2018.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-02-21-habos-befolkning-okade-med-23-procent-2018.html Sprängningsarbete pågår Wed, 20 Feb 2019 11:14:54 +0100 Under 2019 förbereds Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg med belysning och trädplanteringar byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber. Berg behöver sprängas bort för att ge plats för vägen. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-20-sprangningsarbete-pagar.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-20-sprangningsarbete-pagar.html Taxiplatsen vid Bålsta station flyttar till nedre pendlarparkeringen Thu, 14 Feb 2019 10:22:16 +0100 Från fredag morgon den 15 februari är taxiplatsen som har funnits vid den övre pendlarparkeringen vid Bålsta station flyttad till den nedre pendlarparkeringen. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-02-14-taxiplatsen-vid-balsta-station-flyttar-till-nedre-pendlarparkeringen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2019-02-14-taxiplatsen-vid-balsta-station-flyttar-till-nedre-pendlarparkeringen.html Förändringar i anvisningsområdena inför läsåret 2019/2020 Thu, 14 Feb 2019 09:45:00 +0100 Inför läsåret 2019/2020 görs en förändring av de skolårsbaserade anvisningsområdena. Förändringen innebär att anvisningsområdenas gränser har ritats om och en ny skola har angivits som en skola nära hemmet. Det beror på att kommunens växer och fler elever behöver få plats i skolorna. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-02-14-forandringar-i-anvisningsomradena-infor-lasaret-2019-2020.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2019-02-14-forandringar-i-anvisningsomradena-infor-lasaret-2019-2020.html Entreprenörer i Håbo lärde sig om Smart Företagande Thu, 14 Feb 2019 08:49:44 +0100 Håbos företag är bland de mest lönsamma i länet men ibland behöver man en extra knuff för att komma vidare. På tisdagkvällen ordnade Håbo Marknads AB ett seminarium på temat Smart Företagande som blev uppskattat av de femton deltagarna. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-14-entreprenorer-i-habo-larde-sig-om-smart-foretagande.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-14-entreprenorer-i-habo-larde-sig-om-smart-foretagande.html Vill du veta mer om bostadsanpassningsbidraget? Tue, 12 Feb 2019 11:20:56 +0100 Med hjälp av bostadsanpassningsbidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-12-vill-du-veta-mer-om-bostadsanpassningsbidraget.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-12-vill-du-veta-mer-om-bostadsanpassningsbidraget.html Många fall av salmonella hos katter Mon, 11 Feb 2019 10:33:58 +0100 Under januari och februari har Länsstyrelsen fått in fler rapporter än vanligt om katter som smittats av salmonellabakterier. Om din katt verkar orkeslös så kan den ha smittats. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-02-11-manga-fall-av-salmonella-hos-katter.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-02-11-manga-fall-av-salmonella-hos-katter.html Ingenväxande områden ska bli beteshagar tillgängliga för fler Mon, 11 Feb 2019 08:30:00 +0100 Nu går motorsågen varm i vinterkylan. På Broby backar intill Futurumskolan pågår just nu röjningsarbete för att återfå ett halvöppet hagmarksområde som sedan ska skötas med betande djur. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-11-ingenvaxande-omraden-ska-bli-beteshagar-tillgangliga-for-fler.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-11-ingenvaxande-omraden-ska-bli-beteshagar-tillgangliga-for-fler.html Nyanlända får praktik hos lokala företag Fri, 08 Feb 2019 08:00:00 +0100 Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har haft en andra träff för nyanlända personer som vill ut i arbetslivet. Ett tjugotal deltagare fick information om hur man kommer ut i jobbspår eller praktik och så småningom i yrkeslivet. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-08-nyanlanda-far-praktik-hos-lokala-foretag.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-08-nyanlanda-far-praktik-hos-lokala-foretag.html Nyheter från Håbo kommuns fixartjänst Fri, 08 Feb 2019 07:40:38 +0100 Tidigare har Fixartjänsten utförts av Fixar-Robban. Från och med 1 februari 2019 har Fixartjänsten organiserats om och utförs av arbetshandledare och arbetstagare från kommunens dagliga verksamhet. Är du över 65 år och bor i Håbo kommun kan du få hjälp av fixartjänsten. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-02-08-nyheter-fran-habo-kommuns-fixartjanst.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-02-08-nyheter-fran-habo-kommuns-fixartjanst.html Arbetet går vidare för att utveckla Gröna dalen till en stadspark Thu, 07 Feb 2019 10:26:52 +0100 Planprogrammet för Gröna dalen godkändes av kommunstyrelsen den 10 december 2018. Nu pågår arbetet med att upprätta detaljplaner för Skogsparken och delar av Aktivitetsparken. Dessutom görs en så kallad förprojektering för att ta reda på hur dagvattendammarna ska utformas på bästa sätt. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-07-arbetet-gar-vidare-for-att-utveckla-grona-dalen-till-en-stadspark.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-07-arbetet-gar-vidare-for-att-utveckla-grona-dalen-till-en-stadspark.html Företagare trotsade snö för Morgonsoffan Tue, 05 Feb 2019 11:54:40 +0100 Över 60 personer slöt upp till morgonens frukostmöte på Lastberget. På dagens program stod Ungt Entreprenörskap och flera elever från olika skolor berättade om hur de lär sig om arbetsliv och företagande. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-05-foretagare-trotsade-sno-for-morgonsoffan.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-05-foretagare-trotsade-sno-for-morgonsoffan.html Fullt hus på nyföretagarmingel Mon, 04 Feb 2019 11:21:15 +0100 Det var trångt och trevligt när HMAB bjöd in till nyföretagarmingel i torsdags kväll. Nära 40 personer träffades för att lära känna varandra och höra mer om de nya företagen som startats i Håbo. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-04-fullt-hus-pa-nyforetagarmingel.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-02-04-fullt-hus-pa-nyforetagarmingel.html Håbo med i Glokala Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling Fri, 01 Feb 2019 13:40:05 +0100 Håbo kommun har antagits till Glokala Sverige, ett projekt som ska öka kunskapen om FN:s globala mål om hållbar utveckling och hur exempelvis kommuner kan bidra till att målen nås. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-01-habo-med-i-glokala-sverige-for-att-starka-arbetet-med-hallbar-utveckling.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2019-02-01-habo-med-i-glokala-sverige-for-att-starka-arbetet-med-hallbar-utveckling.html Trygghetslarm utan biståndsbedömning från 18 februari 2019 Fri, 01 Feb 2019 07:36:56 +0100 Från 18 februari kommer kommunens kontaktcenter att handlägga ansökningar om trygghetslarm. Det betyder att du som vill ansöka om enbart trygghetslarm kan vända dig direkt till kontaktcenter för hjälp. Om din ansökan omfattar även andra hemtjänstinsatser ska du kontakta socialförvaltningens biståndshandläggare. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-02-01-trygghetslarm-utan-bistandsbedomning-fran-18-februari-2019.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-02-01-trygghetslarm-utan-bistandsbedomning-fran-18-februari-2019.html Uppdaterad version av Teknisk handbok - för entreprenörer och exploatörer Thu, 31 Jan 2019 15:06:56 +0100 Nu finns en ny, uppdaterad version av Håbo kommuns tekniska handbok på kommunens webbplats. Handboken vänder sig till entreprenörer och exploatörer och ligger till grund för utredning, projektering, upphandling och genomförande. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-01-31-uppdaterad-version-av-teknisk-handbok---for-entreprenorer-och-exploatorer.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-01-31-uppdaterad-version-av-teknisk-handbok---for-entreprenorer-och-exploatorer.html Kulturakuten ska locka fler att ta del av kultur i Håbo Wed, 30 Jan 2019 14:16:43 +0100 ”Kulturakuten till er tjänst!” Så lyder bibliotekets och musikskolans slogan för att locka fler att ta del av Håbo kommuns kulturverksamhet. Ett projekt som vi valt att kalla Kulturakuten. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-01-30-kulturakuten-ska-locka-fler-att-ta-del-av-kultur-i-habo.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2019-01-30-kulturakuten-ska-locka-fler-att-ta-del-av-kultur-i-habo.html Fortsatt bra service i Håbo kommun Fri, 25 Jan 2019 14:42:17 +0100 Att göra det enkelt för kommuninvånarna att kontakta kommunen och att ha smidiga interna kommunikationsflöden är viktiga förutsättningar för en god tillgänglighet och servicegrad. Sedan ett par år tillbaka har Håbo kommun en gemensam väg in via kontaktcenter. Det har ökat kommunens tillgänglighet och den upplevda servicen betydligt. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-25-fortsatt-bra-service-i-habo-kommun.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-25-fortsatt-bra-service-i-habo-kommun.html Ny maxtaxa för vård och omsorg Fri, 25 Jan 2019 09:31:50 +0100 Från 1 januari 2019 höjs maxtaxan för kommunal vård och omsorg från 2 044 kronor till 2 089 kronor. Avgiften som den enskilde ska betala räknas ut individuellt beroende på inkomster och utgifter i det enskilda fallet. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-01-25-ny-maxtaxa-for-vard-och-omsorg.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2019-01-25-ny-maxtaxa-for-vard-och-omsorg.html Håbo först ut när landshövdingen besöker kommuner Thu, 24 Jan 2019 16:46:06 +0100 Den 24 januari fick Håbo kommun besök av Uppsala läns landshövding Göran Enander som reser runt bland länets åtta kommuner. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-24-habo-forst-ut-nar-landshovdingen-besoker-kommuner.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-24-habo-forst-ut-nar-landshovdingen-besoker-kommuner.html Jytte är chef för den nya förvaltningen kultur och fritid Thu, 24 Jan 2019 10:23:08 +0100 Den 14 januari började Jytte Rüdiger som förvaltningschef för de nya förvaltningen kultur och fritid. En förvaltning som är helt ny i Håbo kommun från i år. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-24-jytte-ar-chef-for-den-nya-forvaltningen-kultur-och-fritid.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-24-jytte-ar-chef-for-den-nya-forvaltningen-kultur-och-fritid.html Tillväxt i fokus på seminarium för entreprenörer Mon, 21 Jan 2019 14:45:05 +0100 Under förra veckan samlades Håboföretagare för att delta på seminariet ”Boosta ditt företag”, som Håbo Marknads AB arrangerat tillsammans med ALMI Uppsala och Handelsbanken i Bålsta. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-01-21-tillvaxt-i-fokus-pa-seminarium-for-entreprenorer.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2019-01-21-tillvaxt-i-fokus-pa-seminarium-for-entreprenorer.html Ulla Hannegård - Håbo kommuns nya upphandlingschef Tue, 08 Jan 2019 13:46:31 +0100 Från den 2 januari 2019 är Ulla Hannegård Håbo kommuns nya upphandlingschef. Hon ser sig själv som en orädd person som uppskattar ordning och reda samtidigt som hon tycker om att arbeta med nya idéer som kan utveckla och förbättra verksamhetens arbete. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-08-ulla-hannegard---habo-kommuns-nya-upphandlingschef.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2019-01-08-ulla-hannegard---habo-kommuns-nya-upphandlingschef.html Vård- och omsorgsnämndens budget och verksamhetsplan Thu, 20 Dec 2018 08:26:10 +0100 På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december gick nämnden igenom budget och verksamhetsplan för 2019. I nämndens budget för 2019 finns det flera förslag på hur organisationen ska bli mer effektiv. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-20-vard--och-omsorgsnamndens-budget-och-verksamhetsplan.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-20-vard--och-omsorgsnamndens-budget-och-verksamhetsplan.html SCB:s medborgarundersökning: Så nöjda är vi i Håbo Wed, 19 Dec 2018 09:58:23 +0100 Varje år mäter Statistiska Centralbyrån (SCB) hur medborgarna ser på kommunen som en plats att bo och leva i, hur de ser på kommunens olika verksamheter och hur de upplever sitt inflytande i kommunen. Här presenterar vi årets resultat. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-19-scbs-medborgarundersokning-sa-nojda-ar-vi-i-habo.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-19-scbs-medborgarundersokning-sa-nojda-ar-vi-i-habo.html Ändringar i plan- och bygglagen från 1 januari Tue, 18 Dec 2018 13:58:22 +0100 Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen. Bland annat införs nya regler om att bygg- och miljönämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids. Dessutom blir det förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas. Det införs även nya regler om skriftlig information som bygg- och miljönämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-12-18-andringar-i-plan--och-bygglagen-fran-1-januari.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-12-18-andringar-i-plan--och-bygglagen-fran-1-januari.html Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Tue, 18 Dec 2018 08:42:03 +0100 Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du räkna ut om du är en av dem som kan ansöka om bostadstillägg. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-18-kan-du-ha-ratt-till-bostadstillagg-fran-pensionsmyndigheten.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-18-kan-du-ha-ratt-till-bostadstillagg-fran-pensionsmyndigheten.html Avgift för bårtransport av avlidna personer på särskilt boende Wed, 12 Dec 2018 11:03:25 +0100 Transport av avlidna personer på särskilt boende i kommunen ska kosta 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor, det gäller när anhöriga själva inte beställer transporten och avgiften ska bekostas av dödsboet. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 10 december. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-12-avgift-for-bartransport-av-avlidna-personer-pa-sarskilt-boende.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-12-avgift-for-bartransport-av-avlidna-personer-pa-sarskilt-boende.html Interaktiva ljusanimationer skapar glädje och aktivitet på Solängens äldreboende Wed, 12 Dec 2018 08:28:07 +0100 Teknikens möjligheter med interaktiva ljusanimationer skapar glädje, aktivitet och delaktighet på Solängens äldreboende för personer med demenssjukdom. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-12-interaktiva-ljusanimationer-skapar-gladje-och-aktivitet-pa-solangens-aldreboende.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-12-interaktiva-ljusanimationer-skapar-gladje-och-aktivitet-pa-solangens-aldreboende.html Ingen ny avgift för trygghetslarm Tue, 11 Dec 2018 15:27:19 +0100 Tidigare i år har vård- och omsorgsnämnden föreslagit en höjning av avgiften på trygghetslarm till 200 kronor i månaden. Den 10 december beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde att ingen avgift ska höjas för närvarande. Istället blev ärendet återremitterat. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-11-ingen-ny-avgift-for-trygghetslarm.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-11-ingen-ny-avgift-for-trygghetslarm.html Kommunalråd och oppositionsråd i Håbo kommun Tue, 11 Dec 2018 11:27:08 +0100 På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december valdes Michael Rubbestad (SD) till Håbo kommuns andra oppositionsråd. På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december valdes Agneta Hägglund (S) till oppositionsråd, i oktober valdes Liselotte Grahn Elg (M) till kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Håbo kommun har därmed ett kommunalråd och två oppositionsråd. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-11-kommunalrad-och-oppositionsrad-i-habo-kommun.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-11-kommunalrad-och-oppositionsrad-i-habo-kommun.html Nya avgifter för färdtjänstresor från 1 januari 2019 Tue, 11 Dec 2018 10:53:45 +0100 Från den 1 januari 2019 höjs avgiften för färdtjänstresor. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 10 december. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-11-nya-avgifter-for-fardtjanstresor-fran-1-januari-2019.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-11-nya-avgifter-for-fardtjanstresor-fran-1-januari-2019.html Nya priser för matlåda och i Restaurang Pomona från 1 januari 2019 Tue, 11 Dec 2018 10:45:23 +0100 Från och med den 1 januari blir det nya priser för matlåda och i Restaurang Pomona. Det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet den 10 december. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-11-nya-priser-for-matlada-och-i-restaurang-pomona-fran-1-januari-2019.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-11-nya-priser-for-matlada-och-i-restaurang-pomona-fran-1-januari-2019.html Håbo kommuns övergripande fokusområden Tue, 11 Dec 2018 10:40:40 +0100 På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december fastställdes nya kommunövergripande fokusområden. Utifrån de fokusområdena kommer Håbo kommuns kommunledningsgrupp att ta fram ett förslag till övergripande mål och indikatorer som kommer att beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2019. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-11-habo-kommuns-overgripande-fokusomraden.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-11-habo-kommuns-overgripande-fokusomraden.html Nya kostnader för att hyra fritidslokaler och simhall 2019 Tue, 11 Dec 2018 10:33:59 +0100 Från och med januari 2019 blir det nya avgifter för att hyra lokaler och nya entréavgifter till simhallen som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för. Det beslutade kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 10 december. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-12-11-nya-kostnader-for-att-hyra-fritidslokaler-och-simhall-2019.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-12-11-nya-kostnader-for-att-hyra-fritidslokaler-och-simhall-2019.html Håbos skolor klättrar i ranking i SKL:s Öppna jämförelser – plats 50 i landet Fri, 07 Dec 2018 11:05:37 +0100 Eleverna i Håbo kommuns grundskolor presterar allt bättre. Det visar rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2018, som publicerades av Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 6 december 2018. Håbo kommuns sammanvägda resultat ger placeringen 50 av landets totalt 290 kommuner. För femte året i rad förbättras det sammanvägda resultatet för grundskolan. Håbo kommuns resultat har gått från plats 172 år 2013 till plats 50 år 2018. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-12-07-habos-skolor-klattrar-i-ranking-i-skls-oppna-jamforelser---plats-50-i-landet.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-12-07-habos-skolor-klattrar-i-ranking-i-skls-oppna-jamforelser---plats-50-i-landet.html Nya öppettider på socialförvaltningens verksamhet Källan under 2019 Fri, 07 Dec 2018 08:22:31 +0100 Från och med 1 januari 2019 kommer socialförvaltningens öppna verksamhet Källan att ha nya öppettider. Verksamheten kommer också att hålla stängt alla röda dagar. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-07-nya-oppettider-pa-socialforvaltningens-verksamhet-kallan-under-2019.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-12-07-nya-oppettider-pa-socialforvaltningens-verksamhet-kallan-under-2019.html Här bjuder personalen eleverna på sång och musik Thu, 06 Dec 2018 09:15:48 +0100 Att personalen uppträder för eleverna med sång, musik och andra inslag är en återkommande tradition på Fridegårdsgymnasiet. Den 5 december var det dags för personaluppträdande igen och stämningen var god inför giget. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-12-06-har-bjuder-personalen-eleverna-pa-sang-och-musik.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-12-06-har-bjuder-personalen-eleverna-pa-sang-och-musik.html Val av ordförande, ledamöter och ersättare till nämnder och bolag Wed, 05 Dec 2018 08:25:58 +0100 På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december valdes ordförande och ledamöter till nämnder, styrelser och andra instanser där kommunens förtroendevalda är representerade. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-05-val-av-ordforande-ledamoter-och-ersattare-till-namnder-och-bolag.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-05-val-av-ordforande-ledamoter-och-ersattare-till-namnder-och-bolag.html Julklappar och rimstuga i Morgonsoffan Tue, 04 Dec 2018 13:30:38 +0100 Det var riktigt juligt på Morgonsoffan den 4 december. Nära 80 företagare kom och åt frukost och tittade på scenprogrammet med Julia Rosqvist som programleder Håbos Morgonsoffor. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-12-04-julklappar-och-rimstuga-i-morgonsoffan.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-12-04-julklappar-och-rimstuga-i-morgonsoffan.html Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december Mon, 03 Dec 2018 18:26:08 +0100 Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december klockan 19:00. Sammanträdet hålls i Övergranssalen, kommunhuset i Bålsta https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-03-kommunfullmaktige-sammantrader-mandagen-den-10-december.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-12-03-kommunfullmaktige-sammantrader-mandagen-den-10-december.html Bommar byggs om för att förbättra framkomligheten Mon, 03 Dec 2018 08:30:00 +0100 Under nästa år bygger Håbo kommun om bommar vid huvudstråken för gång- och cykelvägar i Bålsta och sätter samtidigt upp skyltar. Arbetet görs för att säkra framkomligheten och skapa möjligheter för ett ökat cyklande. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-12-03-bommar-byggs-om-for-att-forbattra-framkomligheten.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-12-03-bommar-byggs-om-for-att-forbattra-framkomligheten.html Gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skoklosters slott Mon, 03 Dec 2018 08:00:00 +0100 En gång- och cykelväg ska byggas mellan Slottsskogen och Skoklosters slott. Arbetet startar 2019 och planeras vara klart 2020. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-12-03-gang--och-cykelvag-mellan-slottsskogen-och-skoklosters-slott.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-12-03-gang--och-cykelvag-mellan-slottsskogen-och-skoklosters-slott.html Fickparken vid Dalvägen ska heta Finska parken/Suomi puisto Fri, 30 Nov 2018 12:46:24 +0100 Nu är det bestämt att den lilla fickparken vid Dalvägen i Bålsta ska heta Finska parken/Suomi puisto. Parken ska skyltas med både svenskt och finskt namn. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-11-30-fickparken-vid-dalvagen-ska-heta-finska-parken-suomi-puisto.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-11-30-fickparken-vid-dalvagen-ska-heta-finska-parken-suomi-puisto.html Stipendier till Gransäter, Potentia och Läraskolan Fri, 30 Nov 2018 11:11:36 +0100 Det är åttondeklasser från Läraskolan, Gransäterskolan och Potentia som har de största förbättringarna av sitt genomsnittliga meritvärde. De får 15.000, 10.000 respektive 5.000 kr som belöning för sina fantastiska prestationer. Stort grattis till er! https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-11-30-stipendier-till-gransater-potentia-och-laraskolan.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-11-30-stipendier-till-gransater-potentia-och-laraskolan.html Koldioxidbudget ger kunskap om utsläpp Thu, 22 Nov 2018 09:17:41 +0100 EU har nyligen beslutat att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Håbo kommun är en av flera kommuner som har beställt en kommunal koldioxidbudget. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-11-22-koldioxidbudget-ger-kunskap-om-utslapp.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-11-22-koldioxidbudget-ger-kunskap-om-utslapp.html Fokus på praktikplatser i näringslivet – alla är vinnare Wed, 21 Nov 2018 11:32:57 +0100 Under hösten startade projektet ”Praktikplatser för nyanlända” i Håbo Marknads regi. Ett vinn-vinn-vinnkoncept, enligt vd Lars-Erik Sandhgren - för företaget, för individen och för samhället! https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-21-fokus-pa-praktikplatser-i-naringslivet---alla-ar-vinnare.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-21-fokus-pa-praktikplatser-i-naringslivet---alla-ar-vinnare.html Extra pendlarparkering öppnar 19 november Mon, 19 Nov 2018 09:50:14 +0100 Under hösten och vintern kommer det tillfälliga busstorget vid Bålsta station att fungera som pendlarparkering. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-11-19-extra-pendlarparkering-oppnar-19-november.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-11-19-extra-pendlarparkering-oppnar-19-november.html Håbo kommun på tredje plats i Uppsala län i Bästa Tillväxt 2018 Thu, 15 Nov 2018 12:00:01 +0100 2018 kommer Håbo kommun på tredje plats i länet i Bästa Tillväxt som delas ut av Syna varje år. I kommunen finns det 49 företag som utmärker sig lite extra. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-15-habo-kommun-pa-tredje-plats-i-uppsala-lan-i-basta-tillvaxt-2018.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-15-habo-kommun-pa-tredje-plats-i-uppsala-lan-i-basta-tillvaxt-2018.html Bra tillgång till information på Håbo.se Thu, 15 Nov 2018 10:51:34 +0100 Den årliga undersökningen som Håbo kommun gör enligt SKLs test för att mäta tillgänglig information på kommunala webbplatser visar att det finns bra tillgång till information på Håbo.se. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-11-15-bra-tillgang-till-information-pa-habo.se.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-11-15-bra-tillgang-till-information-pa-habo.se.html Nya förvaltningschefer till Håbo Wed, 14 Nov 2018 08:57:04 +0100 Från och med den 1 februari 2019 får Håbo kommun två nya förvaltningschefer. Mats Ståhl Elgström börjar som ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Jytte Rüdinger börjar sin tjänst som ny förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen som blir en egen förvaltning vid årsskiftet. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-11-14-nya-forvaltningschefer-till-habo.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-11-14-nya-forvaltningschefer-till-habo.html Priser till entreprenörer i Håbo Mon, 12 Nov 2018 13:10:20 +0100 Bålsta Rörmokeri och Håbo Internationella Kvinnors Förening fick ta emot priser vid fredagens företagsfest i Håbo. Företagarnas lokalavdelning och Håbo Qvinnors Företagsnät låg bakom både priser och festligheter. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-12-priser-till-entreprenorer-i-habo.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-12-priser-till-entreprenorer-i-habo.html Det första spadtaget för en ny konstgräsplan Fri, 09 Nov 2018 15:31:11 +0100 Fredag den 9 november tog Håbo kommun det första spadtaget för att färdigställa den nya konstgräsplanen på Futurumområdet som ska stå färdig i början på december. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-11-09-det-forsta-spadtaget-for-en-ny-konstgrasplan.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-11-09-det-forsta-spadtaget-for-en-ny-konstgrasplan.html Spartips och Bålstaspelet i Morgonsoffan Tue, 06 Nov 2018 16:08:00 +0100 Över sextio företagare träffades på tisdagmorgonen på Lastberget för att lära sig mer om hur man kan spara både pengar och miljö i sitt företag. Dessutom fick de koll på ännu ett UF-företag från Fridegårdsgymnasiet: Spelskaparna UF. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-06-spartips-och-balstaspelet-i-morgonsoffan.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-11-06-spartips-och-balstaspelet-i-morgonsoffan.html Avgift för borgerlig vigsel Tue, 06 Nov 2018 11:28:15 +0100 På sammanträdet den 5 november beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för borgerlig vigsel till 1500 kronor om båda parterna är skrivna i en annan kommun. Avgiften om 500 kronor för borglig vigsel betalas om en eller båda parterna är skrivna i Håbo kommun. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-11-06-avgift-for-borgerlig-vigsel.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-11-06-avgift-for-borgerlig-vigsel.html Hösthälsning från Plommonvägen 6 Tue, 06 Nov 2018 08:03:57 +0100 Här kommer en hösthälsning från korttidsboendet på Plommonvägen 6 som finns särskilt för personer med demenssjukdom och demensliknande symptom. Boendet har haft öppet i 1,5 månad. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-11-06-hosthalsning-fran-plommonvagen-6.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-11-06-hosthalsning-fran-plommonvagen-6.html Demokratidagen ger ungdomar inflytande Fri, 26 Oct 2018 14:32:58 +0200 Tisdagen den 16 oktober var det dags för den tionde upplagan av Demokratidagen i Håbo. Sedan 2008 har Håbo kommun årligen anordnat en Demokratidag för ungdomar. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-10-26-demokratidagen-ger-ungdomar-inflytande.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-10-26-demokratidagen-ger-ungdomar-inflytande.html Dalängens äldreboende - ett av landets mest omtyckta Fri, 26 Oct 2018 12:49:55 +0200 I en artikel i Expressen lyfts Dalängens äldreboende i Håbo fram som ett av de bästa i Sverige. Dalängen hamnar på en delad åttondeplats i tidningens lista över landets bästa boenden. https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-10-26-dalangens-aldreboende---ett-av-landets-mest-omtyckta.html https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2018-10-26-dalangens-aldreboende---ett-av-landets-mest-omtyckta.html Felsökning pågår av belysningen i Västerskogsrondellen Fri, 26 Oct 2018 11:24:39 +0200 Belysningen i Västerskogsrondellen vid Bålsta brandstation fungerar inte. Felsökning pågår. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-26-felsokning-pagar-av-belysningen-i-vasterskogsrondellen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-26-felsokning-pagar-av-belysningen-i-vasterskogsrondellen.html Håbo Marknads tar reda på receptet för tillväxt Thu, 25 Oct 2018 11:05:06 +0200 Av Håbos två tusen företag finns ett antal med stark och solid tillväxt. Dessa kommer under hösten ingå i ett tillväxtprojekt som ska leda till bättre tillväxt för Håbos näringsliv. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-10-25-habo-marknads-tar-reda-pa-receptet-for-tillvaxt.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-10-25-habo-marknads-tar-reda-pa-receptet-for-tillvaxt.html Nya räcken vid Vilundarondellen och Ullevivägen Thu, 25 Oct 2018 09:28:03 +0200 Gatu- och parkenheten arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsarbetet. I dagarna monteras ett nytt vägräcke vid Vilundarondellen, och vid Ullevivägen monteras ett bågräcke längs gång- och cykelbanan mot stationen. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-25-nya-racken-vid-vilundarondellen-och-ullevivagen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-25-nya-racken-vid-vilundarondellen-och-ullevivagen.html Första spadtaget för handeln vid Lillsjön Thu, 18 Oct 2018 13:31:05 +0200 Under torsdagen tog Håbos kommunalråd Lotta Grahn Elg och oppositionsrådet Agneta Hägglund det första spadtaget för bygget av Ica Maxi vid Lillsjön i Draget tillsammans med representanter från både ICA och Skanska. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-10-18-forsta-spadtaget-for-handeln-vid-lillsjon.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-10-18-forsta-spadtaget-for-handeln-vid-lillsjon.html Bidra till trafiksäkerheten genom att hålla koll på dina växter Thu, 18 Oct 2018 09:04:34 +0200 Just nu röjer gatu- och parkenheten längs gång- och cykelvägar inför vintern. Du som äger en villa eller någon annan fastighet ansvarar för att se över din växtlighet och röja eller beskära om den skymmer belysning eller gör det svårt för snöröjare, gående och cyklister att ta sig fram. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-18-bidra-till-trafiksakerheten-genom-att-halla-koll-pa-dina-vaxter.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-18-bidra-till-trafiksakerheten-genom-att-halla-koll-pa-dina-vaxter.html Musikens språk förenar Wed, 17 Oct 2018 11:18:35 +0200 Hannu Pokela sköter karaoketekniken medan Baina Yousefi och Barakat Azimi sjunger.  /  Hannu Pokela hoitaa karaoketekniikkaa Baina Yousefin ja Barakat Azimin laulaessa. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2018-10-17-musikens-sprak-forenar.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2018-10-17-musikens-sprak-forenar.html Hastighetsdisplayer för ökad trafiksäkerhet Tue, 16 Oct 2018 15:47:12 +0200 Den 16 oktober monteras nya hastighetsdisplayer på Kalmarleden vid Futurumskolan och på Kraftleden vid Skogsbrynets förskola. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-16-hastighetsdisplayer-for-okad-trafiksakerhet.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-16-hastighetsdisplayer-for-okad-trafiksakerhet.html Kontroll av gatubelysning i Håbo Mon, 15 Oct 2018 10:16:53 +0200 Under vecka 43 och 44 kontrolleras gatubelysningen i Håbo, så kallad rondering. Det innebär att samtliga lampor kontrolleras och då är belysningen tänd även på dagtid. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-15-kontroll-av-gatubelysning-i-habo.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-15-kontroll-av-gatubelysning-i-habo.html – Det är skön stämning i skolan och jag känner mig välkommen Fri, 12 Oct 2018 14:18:54 +0200 Marcus och Lukas går sitt första år på ekonomiprogrammet på Fridegårdsgymnasiet. De går i samma klass och känner varandra sedan tidigare eftersom de har växt upp i Bålsta och spelat fotboll tillsammans. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-10-12---det-ar-skon-stamning-i-skolan-och-jag-kanner-mig-valkommen.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-10-12---det-ar-skon-stamning-i-skolan-och-jag-kanner-mig-valkommen.html Många föreningar fick projektbidrag i år Thu, 04 Oct 2018 14:58:25 +0200 Under 2018 delade Håbo kommun ut projektbidrag till föreningar för över 350.000 kronor. Totalt fick 14 föreningar i Håbo bidrag till ett eller flera projekt under året. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-10-04-manga-foreningar-fick-projektbidrag-i-ar.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-10-04-manga-foreningar-fick-projektbidrag-i-ar.html Riktvärdena för buller överskrids inte på Kraftleden Thu, 04 Oct 2018 09:55:41 +0200 En bullerutredning har gjorts längs Kraftleden för att undersöka om bullerplank behövs. Utredningen visar att riktvärdena för buller inte överskrids. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-04-riktvardena-for-buller-overskrids-inte-pa-kraftleden.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-10-04-riktvardena-for-buller-overskrids-inte-pa-kraftleden.html Unga Företagare från Fridegårdsgymnasiet och Håbos nye kommundirektör i Morgonsoffan Tue, 02 Oct 2018 11:28:53 +0200 Det lokala näringslivet fick träffa både nya och gamla bekanta på morgonens frukost på Lastberget. Håbos nye kommundirektör Tobias Arvidsson lockade många nyfikna. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-10-02-unga-foretagare-fran-fridegardsgymnasiet-och-habos-nye-kommundirektor-i-morgonsoffan.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-10-02-unga-foretagare-fran-fridegardsgymnasiet-och-habos-nye-kommundirektor-i-morgonsoffan.html Enklare och tydligare bestämmelser för föreningsbidrag Tue, 02 Oct 2018 08:58:02 +0200 På måndagen beslutade kommunfullmäktige om nya bestämmelser för föreningsbidrag. De nya bestämmelserna innebär att det blir enklare och tydligare för kommunens föreningar men även att fler kan ansöka. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-10-02-enklare-och-tydligare-bestammelser-for-foreningsbidrag.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-10-02-enklare-och-tydligare-bestammelser-for-foreningsbidrag.html Lämpliga placeringar för laddstolpar för elbilar Mon, 01 Oct 2018 11:53:17 +0200 Nu finns förslag till lämpliga placeringar för laddstationer i Håbo kommun. Nästa steg blir att inspirera olika aktörer att installera laddstolpar för allmänheten på de här platserna. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-10-01-lampliga-placeringar-for-laddstolpar-for-elbilar.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-10-01-lampliga-placeringar-for-laddstolpar-for-elbilar.html Så gick det i valet till kommunfullmäktige 2018 Mon, 24 Sep 2018 07:09:23 +0200 Valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige var 85,88 %. Här ser du resultatet. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-09-24-sa-gick-det-i-valet-till-kommunfullmaktige-2018.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-09-24-sa-gick-det-i-valet-till-kommunfullmaktige-2018.html Bygg- och miljönämnden har yttrat sig över Cementas eventuella utökning av verksamheten Fri, 21 Sep 2018 14:02:17 +0200 Cementa AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Uppsala län om tillstånd att utöka sin hamn- och depåverksamhet. Bygg- och miljönämnden har fått lämna synpunkter till Länsstyrelsen med anledning av Cementas ansökan. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-09-21-bygg--och-miljonamnden-har-yttrat-sig-over-cementas-eventuella-utokning-av-verksamheten.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-09-21-bygg--och-miljonamnden-har-yttrat-sig-over-cementas-eventuella-utokning-av-verksamheten.html Öppet hus i Håbo Marknads nya lokaler Wed, 19 Sep 2018 14:25:35 +0200 På onsdagen bjöd Håbo kommuns näringslivsbolag in till öppet hus i sina nya lokaler på Sköldvägen 7. Över 50 personer träffades och åt lunch i de nyrenoverade lokalerna.  https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-19-oppet-hus-i-habo-marknads-nya-lokaler.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-19-oppet-hus-i-habo-marknads-nya-lokaler.html Hitta rätt bland företagen i Håbo Tue, 18 Sep 2018 11:52:31 +0200 Nu finns ett nytt lätt sätt att hitta företag i Håbo. I företagsregistret finns de flesta lokala företag registerade för att du lättare ska kunna hitta det du behöver. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-18-hitta-ratt-bland-foretagen-i-habo.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-18-hitta-ratt-bland-foretagen-i-habo.html Bättre pulkabacke i vinter Thu, 13 Sep 2018 10:46:53 +0200 Är du en av dem som redan nu längtar efter snö och pulkaåkning? Då kan du se fram emot många fina åk i Dumpersbacken i vinter. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-09-13-battre-pulkabacke-i-vinter.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-09-13-battre-pulkabacke-i-vinter.html Hjärnan i fokus på Fridegårdsgymnasiet Wed, 12 Sep 2018 10:32:23 +0200 På Fridegårdsgymnasiet får alla elever i årskurs 1 gå en obligatorisk föreläsning där de lär sig mer om hur hjärnan fungerar. Syftet är att eleverna ska få mer kunskap om hjärnan och hur de själva kan påverka sin hälsa och inlärning. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-09-12-hjarnan-i-fokus-pa-fridegardsgymnasiet.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2018-09-12-hjarnan-i-fokus-pa-fridegardsgymnasiet.html Valdebatten den 3 september Sun, 09 Sep 2018 14:10:34 +0200 Den 3 september arrangerades en lokal valdebatt i Håbo. Moderator var Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör. Här finns en länk till inspelningen av debatten. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-09-09-valdebatten-den-3-september.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-09-09-valdebatten-den-3-september.html Nya och rustade gång- och cykelvägar Fri, 07 Sep 2018 14:50:14 +0200 Nu rustas gång- och cykelvägar i Eneby-Åkerbyområdet. Före sommaren fick Skokloster en ny gångväg. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-09-07-nya-och-rustade-gang--och-cykelvagar.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-09-07-nya-och-rustade-gang--och-cykelvagar.html Övergångsställe och gångbana görs om för att öka säkerheten Fri, 07 Sep 2018 13:30:21 +0200 För att höja trafiksäkerheten byggs övergångsstället om vid OKQ8, i korsningen Runbrovägen - Stockholmsvägen. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-09-07-overgangsstalle-och-gangbana-gors-om-for-att-oka-sakerheten.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-09-07-overgangsstalle-och-gangbana-gors-om-for-att-oka-sakerheten.html Skokloster ska utvecklas - besöksnäringen på studieresa till Högbo Bruk Thu, 06 Sep 2018 09:17:25 +0200 Närodlat, integration, värdskap och kommersiell succé: Håbos besöksnäring besökte Högbo Bruk för att lära sig av ett vinnande koncept. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-06-skokloster-ska-utvecklas---besoksnaringen-pa-studieresa-till-hogbo-bruk.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-06-skokloster-ska-utvecklas---besoksnaringen-pa-studieresa-till-hogbo-bruk.html Håbo kommuns hållbarhetsarbete uppmärksammas Wed, 05 Sep 2018 14:19:49 +0200 Idag fick Håbo kommun ta emot ett diplom för vårt arbete med att prioritera varor som är producerade av återvunnet material när vi gör upphandlingar. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-09-05-habo-kommuns-hallbarhetsarbete-uppmarksammas.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-09-05-habo-kommuns-hallbarhetsarbete-uppmarksammas.html Morgonsoffan lockade många företagare till frukostmöte Tue, 04 Sep 2018 15:58:08 +0200 Över 80 Håboföretagare bjöds på frukost när den nya Morgonsoffan drog igång den 4 september. Många var nyfikna på att höra mer om etableringen av ICA Maxi vid Lillsjön och det var bara en av nyheterna som presenterades denna morgon. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-04-morgonsoffan-lockade-manga-foretagare-till-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-09-04-morgonsoffan-lockade-manga-foretagare-till-frukostmote.html Gör en utflykt till naturen med Naturkartan Mon, 03 Sep 2018 09:41:15 +0200 I appen Naturkartan, och på naturkartan.se hittar du ditt närmaste naturreservat, friluftsområde eller smultronställe. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-09-03-gor-en-utflykt-till-naturen-med-naturkartan.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-09-03-gor-en-utflykt-till-naturen-med-naturkartan.html Kartläggning av skolnära natur Mon, 03 Sep 2018 09:12:28 +0200 Forskning pekar entydigt på att barn mår bra av att vara ute. Undervisning utomhus ger ökad koncentrations- och inlärningsförmåga, minskar stress hos elever och förbättrar psykisk ohälsa. För att göra vistelse och undervisning utomhus möjlig måste det finnas goda förutsättningar genom tillgång till grönområden av god kvalitet på rimligt avstånd från skolan eller förskolan. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-09-03-kartlaggning-av-skolnara-natur.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-09-03-kartlaggning-av-skolnara-natur.html Häng med ut i naturen! Thu, 30 Aug 2018 13:05:59 +0200 Nu är utflyktsprogrammet klart för augusti - november. Välj bland svamputflykter, paddling, vandringar, cykelturer, Natur för alla-aktiviteter och mycket mer i Uppsala län! https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-08-30-hang-med-ut-i-naturen.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-08-30-hang-med-ut-i-naturen.html Buss på Lindegårdsvägen Tue, 21 Aug 2018 11:54:53 +0200 Från och med hösttidtabellen som startar 20 augusti går linje 303 längs Lindegårdsvägen mellan Kalmarvägen och Centrumleden. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-08-21-buss-pa-lindegardsvagen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-08-21-buss-pa-lindegardsvagen.html Stå inte för nära dörren i hissarna vid stationen Fri, 17 Aug 2018 11:00:00 +0200 För din säkerhet stannar hissen om du står för nära dörren. I hissarna finns skyltar som informerar, på olika språk, om säkerhetszonen vid dörren. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-08-17-sta-inte-for-nara-dorren-i-hissarna-vid-stationen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-08-17-sta-inte-for-nara-dorren-i-hissarna-vid-stationen.html Ny parkering för bilar med båttrailer vid Aronsborgsviken Tue, 31 Jul 2018 16:30:00 +0200 Den 6 juli öppnade en ny parkering för bilar med båttrailer vid Aronsborgsviken. Parkeringen ligger vid Arosvägens västra sida i höjd med Sjövägen. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-07-31-ny-parkering-for-bilar-med-battrailer-vid-aronsborgsviken.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-07-31-ny-parkering-for-bilar-med-battrailer-vid-aronsborgsviken.html Solcellspaneler och solfångare - ändring i plan- och bygglagen Tue, 31 Jul 2018 15:30:00 +0200 Reglerna innebär att det inte krävs bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare utanpå byggnader om solcellerna eller solfångarna följer byggnadens form. Ändringen i plan- och bygglagen träder i kraft den 1 augusti. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-07-31-solcellspaneler-och-solfangare---andring-i-plan--och-bygglagen.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-07-31-solcellspaneler-och-solfangare---andring-i-plan--och-bygglagen.html Berättelsen om Sam Wed, 25 Jul 2018 08:00:00 +0200 Inför EuroPride 2018 erbjuder Håbo kommun dig möjlighet att fördjupa dig i Sams berättelse genom den här videon. Kultur- och livsmiljöavdelningen som producerat videon är HBTQ-certifierad sedan 2016. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-07-25-berattelsen-om-sam.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-07-25-berattelsen-om-sam.html 113 13 - informationsnumret vid stora händelser Thu, 19 Jul 2018 13:09:20 +0200 113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-07-19-113-13---informationsnumret-vid-stora-handelser.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2018-07-19-113-13---informationsnumret-vid-stora-handelser.html Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Mon, 16 Jul 2018 14:28:18 +0200 Den 1 juli kom en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Boverket har uppdaterat sin handbok om bostadsanpassningsbidraget. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-07-16-ny-lag-om-bostadsanpassningsbidrag.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-07-16-ny-lag-om-bostadsanpassningsbidrag.html Nu kan fler gunga i Skeppsparken Wed, 11 Jul 2018 16:22:42 +0200 Nu kan fler uppleva lyckan av en härlig gungtur! Lekplatsen Skeppsparken har nämligen fått en rullstolsgunga. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-07-11-nu-kan-fler-gunga-i-skeppsparken.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-07-11-nu-kan-fler-gunga-i-skeppsparken.html Ändring i plan- och bygglagen från och med den 1 juli 2018 Thu, 05 Jul 2018 09:28:31 +0200 Den 1 juli i år trädde den nya förvaltningslagen i kraft, som bland annat innehåller bestämmelser om när beslut får verkställas. I samband med det har även ändringar gjorts i plan- och bygglagen som gäller från och med den 1 juli 2018. https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-07-05-andring-i-plan--och-bygglagen-fran-och-med-den-1-juli-2018.html https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2018-07-05-andring-i-plan--och-bygglagen-fran-och-med-den-1-juli-2018.html Vi vill veta vad du tycker om föreningsbidragssystemet Fri, 29 Jun 2018 11:45:03 +0200 Just nu ser vi över vilka justeringar som vi kan göra i kommunens system för föreningsbidrag. Det gör vi för att vi ska bli bättre på att möta din förenings behov. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-06-29-vi-vill-veta-vad-du-tycker-om-foreningsbidragssystemet.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-06-29-vi-vill-veta-vad-du-tycker-om-foreningsbidragssystemet.html Jan Fridegårdsprisets till Jila Mossaed Fri, 15 Jun 2018 12:20:44 +0200 Under torsdagen samlades litteraturintresserade, föreningar och politiker från Håbo kommun för att bevittna när Jila Mossaed tog emot 2018 års Fridegårdspris. https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-06-15-jan-fridegardsprisets-till-jila-mossaed.html https://www.habo.se/uppleva-och-gora/nyhetsarkiv/nyheter-uppleva-och-gora/2018-06-15-jan-fridegardsprisets-till-jila-mossaed.html Tydligare gång- och cykelväg vid övre pendlarparkeringen Fri, 15 Jun 2018 11:22:52 +0200 För att förtydliga och öka säkerheten har det vita strecket mellan bilvägen och gång- och cykelvägen längs Ullevivägen vid Bålsta station fyllts i med ny färg. Dessutom har gång- och cykelbanan delats i två fält, ett för gående och ett för cyklister. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-06-15-tydligare-gang--och-cykelvag-vid-ovre-pendlarparkeringen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-06-15-tydligare-gang--och-cykelvag-vid-ovre-pendlarparkeringen.html Nya cykelställ vid stationen Thu, 14 Jun 2018 13:46:20 +0200 Nu finns ett antal nya cykelställ vid Bålsta station. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-06-14-nya-cykelstall-vid-stationen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-06-14-nya-cykelstall-vid-stationen.html Fyra parkeringsplatser för hämtning och lämning på övre pendlarparkeringen Thu, 14 Jun 2018 08:27:29 +0200 För att underlätta för dig som hämtar eller lämnar resenärer vid Bålsta station finns nu fyra parkeringsplatser på övre pendlarparkeringen med begränsad parkeringstid till 30 minuter. https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-06-14-fyra-parkeringsplatser-for-hamtning-och-lamning-pa-ovre-pendlarparkeringen.html https://www.habo.se/trafik-och-infrastruktur/nyhetsarkiv/nyheter-trafik-och-infrastruktur/2018-06-14-fyra-parkeringsplatser-for-hamtning-och-lamning-pa-ovre-pendlarparkeringen.html Håboföretagens tillväxt lyftes på frukostmöte Tue, 05 Jun 2018 13:23:01 +0200 Morgonens frukostmöte handlade om håboföretagens tillväxt som är bättre än landets genomsnittliga. Runt 40 deltagare lyssnade till experten Lars Asplings analys Tillväxtrapporten Håbo 2017. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-06-05-haboforetagens-tillvaxt-lyftes-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-06-05-haboforetagens-tillvaxt-lyftes-pa-frukostmote.html Tillsammans mot 4,0 kick-off för näringslivsarbete på Krägga Herrgård Tue, 29 May 2018 13:44:06 +0200 På måndagkvällen samlades 130 personer ur Håbos näringsliv på Krägga herrgård för en gemensam kick-off inför arbetet för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-05-29-tillsammans-mot-40-kick-off-for-naringslivsarbete-pa-kragga-herrgard.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-05-29-tillsammans-mot-40-kick-off-for-naringslivsarbete-pa-kragga-herrgard.html Lyckat leaderprojekt invigt Mon, 14 May 2018 09:48:24 +0200 Under söndagen firade över 70 personer att upprustningen av järnvägsbanken mellan Stämsvik och Ekolsund äntligen är färdig. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-05-14-lyckat-leaderprojekt-invigt.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-05-14-lyckat-leaderprojekt-invigt.html SKL:s öppna jämförelser - företagsklimat 2017 Mon, 07 May 2018 15:01:44 +0200 För femte året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, mätt hur nöjda företagare är med kommunernas myndighetsservice. Håbo kommuns nöjd kund-index (NKI) för 2017 är 67, jämfört med 72 året innan. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-05-07-skls-oppna-jamforelser---foretagsklimat-2017.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-05-07-skls-oppna-jamforelser---foretagsklimat-2017.html Företagare pratade ny översiktsplan Thu, 19 Apr 2018 09:51:16 +0200 Nära femtio företagare och politiker träffades i kommunhuset på onsdagkvällen för att prata om Håbo kommuns nya översiktsplan. Förslaget på ny översiktsplan håller på att omarbetas och ikväll pratade man om vad näringslivet behöver i Håbos framtid. Första kvartalet 2019 ska det nya förslaget vara klart. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-04-19-foretagare-pratade-ny-oversiktsplan.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-04-19-foretagare-pratade-ny-oversiktsplan.html Stenhuset utvecklas i Leaderprojekt Mon, 16 Apr 2018 11:13:33 +0200 Under kommande två år kommer Stenhuset i Skokloster fyllas av kultur, evenemang och besökare och dessutom gå att boka för egna arrangemang. Ett samverkansprojekt har fått 1,1 miljoner kronor i EU-stöd för att skapa en ny mötesplats. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-04-16-stenhuset-utvecklas-i-leaderprojekt.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-04-16-stenhuset-utvecklas-i-leaderprojekt.html Välbesökt frukostmöte gratulerade UF-företagare Tue, 10 Apr 2018 11:52:59 +0200 Nittio morgonpigga företagare träffades på tisdagmorgonen på Lastberget Konferens för att uppmärksamma Fridegårdsgymnasiets framgångsrika UF-företagare och lyssna på Kilenkryssets grundare Janne Persson berätta om sitt företagande. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-04-10-valbesokt-frukostmote-gratulerade-uf-foretagare.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-04-10-valbesokt-frukostmote-gratulerade-uf-foretagare.html Nyföretagandet i Håbo starkast i länet Mon, 19 Mar 2018 16:11:41 +0100 I Nyföretagarcentrums senaste rapport om landets nyföretagande är Håbo bäst i länet på nyföretagande och stiger från plats 59 till 29 i rankingen. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-19-nyforetagandet-i-habo-starkast-i-lanet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-19-nyforetagandet-i-habo-starkast-i-lanet.html Satsning på internationella besökare till Skokloster Wed, 14 Mar 2018 16:57:37 +0100 Skokloster är redo att ta emot fler utländska besökare. Därför har ett samarbete startats upp för att skapa upplevelsepaket för den internationella marknaden. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-14-satsning-pa-internationella-besokare-till-skokloster.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-14-satsning-pa-internationella-besokare-till-skokloster.html Lokala företagare på frukostmöte Wed, 07 Mar 2018 16:16:23 +0100 På tisdagmorgonen höll Håbo Marknads AB (HMAB) ett frukostmöte på Åbergs Museum som framför allt handlade om fortsättningen på "Tillsammans mot ett bättre företagsklimat". https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-07-lokala-foretagare-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-07-lokala-foretagare-pa-frukostmote.html Unga Företagare från Fridegårdsgymnasiet i inspirerande möte Thu, 01 Mar 2018 09:19:34 +0100 Som ett av fyra UF-företag i hela landet valdes True Taste UF ut av hotellmagnaten Petter Stordalen själv för ett möte kring företagande. De fyra eleverna fick både ett personligt möte med Stordalen och delta i invigningen av Nordic Choices nya hotell i Stockholm. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-01-unga-foretagare-fran-fridegardsgymnasiet-i-inspirerande-mote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-03-01-unga-foretagare-fran-fridegardsgymnasiet-i-inspirerande-mote.html Håbo i samarbete med Nyföretagarcentrum Enköping Thu, 22 Feb 2018 15:35:14 +0100 Rådgivning och utbildningar för nyföretagare i Håbo sköts från årsskiftet av Nyföretagarcentrum Enköping efter att ha utförts i egen regi under många år. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-22-habo-i-samarbete-med-nyforetagarcentrum-enkoping.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-22-habo-i-samarbete-med-nyforetagarcentrum-enkoping.html Hurra för alla duktiga företagare i Håbo Thu, 08 Feb 2018 14:42:23 +0100 Visste du att det finns 3 554 jobb i de små företagen i Hå̊bo? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 351 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter? https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-08-hurra-for-alla-duktiga-foretagare-i-habo.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-08-hurra-for-alla-duktiga-foretagare-i-habo.html S och M överens om näringslivsarbetet Tue, 06 Feb 2018 11:45:06 +0100 Under tisdagens frukostmöte för företagare var Håbos ledande kvinnor överens: Näringslivsfrågan är viktigare än partifärg. Oavsett valutgången i höst ska näringslivsklimatet lyftas. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-06-s-och-m-overens-om-naringslivsarbetet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-06-s-och-m-overens-om-naringslivsarbetet.html Nya företagare träffade näringslivet Thu, 01 Feb 2018 09:29:19 +0100 På onsdagkvällen träffades nyföretagare och aktörer inom Håbos näringsliv för att lära känna varandras verksamheter och hur man kan samverka.  https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-01-nya-foretagare-traffade-naringslivet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2018-02-01-nya-foretagare-traffade-naringslivet.html Företagarföreningarna i Håbo positiva till dialogmöten Thu, 14 Dec 2017 19:10:12 +0100 De sex dialogmöten som genomförts inom "Tillsammans mot ett bättre företagsklimat" under hösten får ett positivt betyg av företagarföreningarna. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-12-14-foretagarforeningarna-i-habo-positiva-till-dialogmoten.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-12-14-foretagarforeningarna-i-habo-positiva-till-dialogmoten.html Budget år 2018 Thu, 14 Dec 2017 16:21:58 +0100 Den 4 december fastställde kommunfullmäktige kommunens budget för år 2018 och plan för år 2019-2020. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-12-14-budget-ar-2018.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-12-14-budget-ar-2018.html Alkajaiset Suomen kunniaksi / Förfest till Finlands ära Mon, 11 Dec 2017 17:47:55 +0100 (s c r o l l a   n e r   f ö r   s v e n s k   v e r s i o n) Musiikkia, sinivalkoisia kynttilöitä, haastatteluja ja yhteistä runojen lausuntaa. Siinäpä suomen kielen hallintoalueen Håbon kirjastossa järjestämien alkajaisten sisältö 5. joulukuuta. Itsenäinen tasavalta Suomihan täytti 100 vuotta muutama tunti myöhemmin itsenäisyyspäivänä. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-12-11-alkajaiset-suomen-kunniaksi---forfest-till-finlands-ara.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-12-11-alkajaiset-suomen-kunniaksi---forfest-till-finlands-ara.html UF-företagare och utdelning av SYNA-diplom på frukostmöte Tue, 05 Dec 2017 11:40:43 +0100 Under morgonens frukostmöte för näringslivet på Åbergs Museum fick ett sextiotal företagare och lokala entreprenörer bland annat lyssna till ett urval av elever från Ung Företagsamhet vid Fridegårdsgymnasiet. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-12-05-uf-foretagare-och-utdelning-av-syna-diplom-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-12-05-uf-foretagare-och-utdelning-av-syna-diplom-pa-frukostmote.html Lokal besöksnäring lär sig använda sociala medier Wed, 29 Nov 2017 12:18:16 +0100 Tio företagare från Håbo och Enköping har deltagit i en digitaliseringsworkshop för att stärka sina verksamheter. Utbildningen arrangerades av Region Uppsala och Håbo Marknads AB och är en del i ett större projekt som finansieras av Tillväxtverket.  https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-29-lokal-besoksnaring-lar-sig-anvanda-sociala-medier.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-29-lokal-besoksnaring-lar-sig-anvanda-sociala-medier.html Steg två i ”Tillsammans mot för ett bättre företagsklimat” genomfört Thu, 23 Nov 2017 14:42:11 +0100 Under veckan har tre dialogmöten hållits med företagare, politiker och tjänstemän. Nu har deltagarna ägnat sig åt att hitta lösningar på de utmaningar man kom fram till vid tidigare träffar i oktober. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-23-steg-tva-i-tillsammans-mot-for-ett-battre-foretagsklimat-genomfort.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-23-steg-tva-i-tillsammans-mot-for-ett-battre-foretagsklimat-genomfort.html Håbos företag har bäst tillväxt i länet Thu, 16 Nov 2017 10:55:22 +0100 För tredje gången är Håbo bäst i Uppsala län när Syna granskar tillväxtsiffror för kommunernas företag. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-16-habos-foretag-har-bast-tillvaxt-i-lanet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-16-habos-foretag-har-bast-tillvaxt-i-lanet.html Ada och Glada Mon, 13 Nov 2017 09:01:38 +0100 Finsk barnfilm (lämplig åldersgrupp: 4-9 år). Med svensk text. Barntillåten. Om ditt barn inte kan finska bör ditt barn vara läskunnigt för att ha glädje av filmen. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-11-13-ada-och-glada.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-11-13-ada-och-glada.html Steg ett i näringslivsprojektet genomfört Thu, 09 Nov 2017 16:03:07 +0100 På torsdagsmorgonen genomfördes det tredje mötet inom näringslivsprojektet "Tillsammans mot ett bättre företagsklimat". Över trettio personer deltog i livliga diskussioner på temat "Leva, bo, fritid". https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-09-steg-ett-i-naringslivsprojektet-genomfort.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-09-steg-ett-i-naringslivsprojektet-genomfort.html Håbo på logistikmässa i Göteborg Tue, 07 Nov 2017 10:12:05 +0100 Idag öppnar mässan Logistik & Transport i Göteborg och Håbo Marknads är på plats för att marknadsföra Håbo som en kommun att etablera sitt företag i. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-07-habo-pa-logistikmassa-i-goteborg.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-11-07-habo-pa-logistikmassa-i-goteborg.html Första dialogmötet genomfört i projekt för att lyfta näringslivet Thu, 26 Oct 2017 12:20:04 +0200 På torsdagsmorgonen samlades drygt 30 deltagare för det första dialogmötet i samverkansprojektet ”Tillsammans mot ett bättre företagsklimat”. Både företagare, politiker och tjänstemän från Håbo kommun diskuterade vad som är viktigt för att Håbo ska ha ett bra näringslivsklimat. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-26-forsta-dialogmotet-genomfort-i-projekt-for-att-lyfta-naringslivet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-26-forsta-dialogmotet-genomfort-i-projekt-for-att-lyfta-naringslivet.html Samverkansprojekt och e-handel på frukostmöte Wed, 25 Oct 2017 10:44:57 +0200 Drygt 70 lokala företagare träffades på onsdagmorgonen på galoppbanan Bro park för gemensam frukost. Under mötet dryftades såväl trender inom e-handel som samverkan över kommungränserna och hur Håbo ska skapa ett bättre företagsklimat. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-25-samverkansprojekt-och-e-handel-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-25-samverkansprojekt-och-e-handel-pa-frukostmote.html Idéverkstad för Stenhusets framtid Mon, 23 Oct 2017 12:10:46 +0200 Över tjugo personer träffades på Skokloster Macken på onsdagkvällen för att prata om vad man önskar ska hända i Stenhuset i Skokloster. Idéer som hantverkscentrum, kontorshotell och lyftes fram och plockades upp av Jenny Ekerljung från Coompanion, en av de parter som är på väg att starta ett leaderprojekt kring framtidens Stenhus. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-23-ideverkstad-for-stenhusets-framtid.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-23-ideverkstad-for-stenhusets-framtid.html Öppenhet leder till bättre samverkan i Håbo Wed, 18 Oct 2017 14:58:09 +0200 Håbos tre företagarföreningar är laddade inför genomförandet av projektet ”Tillsammans mot 4,0” som startades upp för ett par veckor sedan med en kickofflunch. Över sextio personer anmälde sig till arbetet och nu har man kallat lokala företagare till ett första dialogmöte. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-18-oppenhet-leder-till-battre-samverkan-i-habo.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-18-oppenhet-leder-till-battre-samverkan-i-habo.html Håbon vanhustenasuntolat edistävät ulkoilua uusien paripolkupyörien avulla Mon, 16 Oct 2017 13:44:18 +0200 Håbon kunta on hankkinut kaksi uutta polkupyörää Dalängenin, Solängenin ja Pomonan vanhustenasuntoloihin. Tarkoituksena on edistää ulkoilua ja löytää uusi toimintoja henkilöille, joiden tasapaino ja voima ei enää riitä pyöräilyyn. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-10-16-habon-vanhustenasuntolat-edistavat-ulkoilua-uusien-paripolkupyorien-avulla.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-10-16-habon-vanhustenasuntolat-edistavat-ulkoilua-uusien-paripolkupyorien-avulla.html Håbos starka kvinnor överens om näringslivsarbetet Thu, 12 Oct 2017 15:27:48 +0200 Över sextio personer slöt upp i fredags för att starta upp dialogen kring näringslivsklimatet i Håbo. På plats fanns också kommunalrådet Carina Lund (M) och oppositionsrådet Agneta Hägglund (S). De är överens om att det är viktigt att företagarna i Håbo är nöjda och vill bedriva sin verksamhet här. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-12-habos-starka-kvinnor-overens-om-naringslivsarbetet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-12-habos-starka-kvinnor-overens-om-naringslivsarbetet.html Järnvägsbanken i Stämsvik upprustad genom Leaderprojekt Wed, 11 Oct 2017 10:08:54 +0200 Nu är den gamla järnvägsbanken utjämnad och bron över till Ekolsund upprustad. Samfällighetsföreningarna på bägge sidor av sundet har med hjälp av Håbo Marknads AB hjälpts åt att göra vägen farbar med både cykel, barnvagn och rullstol. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-11-jarnvagsbanken-i-stamsvik-upprustad-genom-leaderprojekt.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-11-jarnvagsbanken-i-stamsvik-upprustad-genom-leaderprojekt.html Nu lyfter vi Håbos näringsliv: Kickofflunch för samverkansprojekt Tue, 10 Oct 2017 09:36:00 +0200 Över sextio personer samlades för ”take off”, på Håbos näringslivsbolag i fredags. Kickofflunchen var starten för ett samverkansprojekt mellan företagarföreningarna i Håbo, Håbo kommun och Håbo Marknads AB för att lyfta det lokala näringslivet. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-10-nu-lyfter-vi-habos-naringsliv-kickofflunch-for-samverkansprojekt.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-10-10-nu-lyfter-vi-habos-naringsliv-kickofflunch-for-samverkansprojekt.html Övning Aurora 17 vid Gröna Dalen i Bålsta Mon, 25 Sep 2017 16:23:31 +0200 I lördags kväll kom cirka 300 militärer och militära fordon inrullande till Gröna Dalens grusplan i centrala Bålsta. Anledningen var övning Aurora 17 och ett samarbete mellan Håbo kommun och Försvarsmakten. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-09-25-ovning-aurora-17-vid-grona-dalen-i-balsta.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-09-25-ovning-aurora-17-vid-grona-dalen-i-balsta.html Samverkan fokus på näringslivets sensommarmingel Thu, 07 Sep 2017 09:36:00 +0200 Under onsdagkvällen bjöd Håbo kommun och Håbo Marknads AB in till mingel och samtal för kommunens företagare. Ett panelsamtal med företrädare för politiken, tjänstemannaorganisationen och företagare bjöd på inspel om hur man gemensamt kan förbättra näringslivsklimatet. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-09-07-samverkan-fokus-pa-naringslivets-sensommarmingel.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-09-07-samverkan-fokus-pa-naringslivets-sensommarmingel.html Håbo kommun har 21 000 invånare Wed, 30 Aug 2017 12:03:56 +0200 Håbo kommun fortsätter att växa och nu är vi 21 000 invånare i kommunen. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-08-30-habo-kommun-har-21-000-invanare.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-08-30-habo-kommun-har-21-000-invanare.html Bålstas Bästa stipendiater 2017 på Håbo Festdag Sat, 19 Aug 2017 09:37:00 +0200 Under Håbos stora festdag delade föreningen Bålstas Bästa ut stipendier till föreningar och personer som utmärkt sig under året inom idrott, kultur och entreprenörskap. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-08-19-balstas-basta-stipendiater-2017-pa-habo-festdag.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-08-19-balstas-basta-stipendiater-2017-pa-habo-festdag.html SCB:s årliga medborgarundersökning startar den 16 augusti Tue, 15 Aug 2017 15:54:19 +0200 Den 16 augusti startar Statistiska Centralbyrån (SCB) sin årliga medborgarundersökning där du som invånare kan tycka till om kommunen och dess verksamheter. Enkäten skickas ut till ett urval av kommunens invånare. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-08-15-scbs-arliga-medborgarundersokning-startar-den-16-augusti.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-08-15-scbs-arliga-medborgarundersokning-startar-den-16-augusti.html Näringslivsklimatet diskuterades på frukostmöte Tue, 13 Jun 2017 09:37:00 +0200 Närmare 70 företagare träffades på tisdagmorgonen på Åbergs Museum för att diskutera Håbos näringslivsklimat. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-06-13-naringslivsklimatet-diskuterades-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-06-13-naringslivsklimatet-diskuterades-pa-frukostmote.html Föreningsbidrag till Håbo FF Tue, 30 May 2017 08:35:02 +0200 Socialnämnden har beslutat att ge Håbo FF ett föreningsbidrag för starta ett integrationslag i fotboll. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-05-30-foreningsbidrag-till-habo-ff.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-05-30-foreningsbidrag-till-habo-ff.html Finsk rödbjörk har planterats för att fira Finland 100 år som självständigt land! Tue, 23 May 2017 10:28:41 +0200 I år fyller Finland 100 år som självständigt land. Detta firade vi i Håbo kommun den 16 maj genom att plantera en rödbjörk invid Dalvägen. När idén presenterades för kommunens finska samrådsgrupp tidigare i år var entusiasmen stor. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-05-23-finsk-rodbjork-har-planterats-for-att-fira-finland-100-ar-som-sjalvstandigt-land.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2017-05-23-finsk-rodbjork-har-planterats-for-att-fira-finland-100-ar-som-sjalvstandigt-land.html Udda vänner Wed, 10 May 2017 14:51:52 +0200 Visas tisdag 23 maj kl. 19.00 på BioBorgen, Bålstavägen 14, Bålsta. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-05-10-udda-vanner.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-05-10-udda-vanner.html Håbo kommun förbättrar sitt totala resultat efter servicemätning av kommuners myndighetsutövning riktat mot företag. Thu, 27 Apr 2017 09:37:00 +0200 Undersökningen har skett i samverkan mellan Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG) och visar inom vilka myndighets och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-04-27-habo-kommun-forbattrar-sitt-totala-resultat-efter-servicematning-av-kommuners-myndighetsutovning-riktat-mot-foretag..html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-04-27-habo-kommun-forbattrar-sitt-totala-resultat-efter-servicematning-av-kommuners-myndighetsutovning-riktat-mot-foretag..html Håbo Näringslivsbolags nye vd presenterade sig Wed, 12 Apr 2017 09:37:00 +0200 Under Håbo Marknads ABs frukostmöte fick lokala företagare träffa den nye vdn för bolaget och höra om kommande planer för näringslivsutvecklingen. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-04-12-habo-naringslivsbolags-nye-vd-presenterade-sig.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-04-12-habo-naringslivsbolags-nye-vd-presenterade-sig.html Nätverksträff för besöksnäringen i Håbo Mon, 10 Apr 2017 09:38:00 +0200 Två gånger om året bjuder Håbo Marknads AB in till nätverksträff för aktörer inom besöksnäringen i kommunen. Här diskuteras om aktuella ämnen i branschen och hur vi kan stärka näringen lokalt.  https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-04-10-natverkstraff-for-besoksnaringen-i-habo.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-04-10-natverkstraff-for-besoksnaringen-i-habo.html Årsredovisning 2016 - nu tillgänglig på webben! Tue, 04 Apr 2017 15:03:37 +0200 Nu finns möjlighet att läsa årsredovisningen via kommunens webbplats. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Kommunfullmäktige godkände under måndagen (3/4) årsredovisningen för 2016. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-04-04-arsredovisning-2016---nu-tillganglig-pa-webben.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-04-04-arsredovisning-2016---nu-tillganglig-pa-webben.html Deklarationer kan inte lämnas in via kommunhuset Wed, 22 Mar 2017 09:07:20 +0100 Från och med den 21 mars kan du lämna in din deklaration. Vi vill därför uppmärksamma er om att deklarationer inte kan lämnas in via kommunhusets reception eller brevinkast. Håbo kommun hanterar inga deklarationer från allmänheten utan det är Skatteverket som ansvarar för dessa. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-03-22-deklarationer-kan-inte-lamnas-in-via-kommunhuset.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-03-22-deklarationer-kan-inte-lamnas-in-via-kommunhuset.html Tipi-tii! (se svensk text längre ner) Tue, 21 Mar 2017 15:42:08 +0100 https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-03-21-tipi-tii--se-svensk-text-langre-ner.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-03-21-tipi-tii--se-svensk-text-langre-ner.html Hypernet byter namn till Länkportal skola Mon, 13 Mar 2017 14:58:00 +0100 Nu byter Hypernet namn och utseende på inloggningssidan. Från och med vecka 9 heter den Länkportal skola. Där samlas, som tidigare, verktyg för både elev, vårdnadshavare och lärare. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-03-13-hypernet-byter-namn-till-lankportal-skola.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2017-03-13-hypernet-byter-namn-till-lankportal-skola.html Sverigefinnarnas dag 24 februari 2017 Mon, 27 Feb 2017 10:53:06 +0100 Sverigefinnarnas flagga hissades i fredags utanför Håbo kommunhus för att fira sverigefinnarnas dag. På plats fanns sverigefinnar från Håbo och kommunalrådet Carina Lund. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-02-27-sverigefinnarnas-dag-24-februari-2017.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-02-27-sverigefinnarnas-dag-24-februari-2017.html Senaste statistiken om Håbo Thu, 02 Feb 2017 09:38:00 +0100 Nu finns den senaste statistiken över befolkning, näringsliv, boende och omsorg i en behändig broschyr. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-02-02-senaste-statistiken-om-habo.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2017-02-02-senaste-statistiken-om-habo.html Ida Elina -konsertti/konsert Wed, 11 Jan 2017 15:59:20 +0100 Suomeksi https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-01-11-ida-elina--konsertti-konsert.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2017-01-11-ida-elina--konsertti-konsert.html Håbos svar till Skolinspektionen Wed, 11 Jan 2017 07:55:47 +0100 Under våren 2015 var Skolinspektionen på plats i Håbo och genomförde en ordinarie tillsyn som görs var tredje år. Vid tillsynen lades det fram ett antal brister. Håbo kommun har nu redovisat till Skolinspektionen hur man ska komma tillrätta med dessa brister ett antal svar. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/arkiverade-nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2017-01-11-habos-svar-till-skolinspektionen.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv/arkiverade-nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2017-01-11-habos-svar-till-skolinspektionen.html Har du sett en överfull återvinningsstation? För att göra en anmälan, kontakta FTIAB Wed, 21 Dec 2016 11:37:44 +0100 I Håbo är det företaget "Förpacknings och tidningsinsamling" (FTIAB) som ansvarar för att tömma och städa våra återvinningsstationer. Du anmäler en full eller skräpig återvinningsstation genom att ringa, mejla eller besöka deras hemsida. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-12-21-har-du-sett-en-overfull-atervinningsstation-for-att-gora-en-anmalan-kontakta-ftiab.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-12-21-har-du-sett-en-overfull-atervinningsstation-for-att-gora-en-anmalan-kontakta-ftiab.html Chatta med Håbo kommun Thu, 15 Dec 2016 08:00:00 +0100 Nu kan du chatta med kommunvägledarna i kommunens Kontaktcenter. Via chatten som du hittar på Håbo.se får du enkelt svar på dina frågor om kommunens verksamheter. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2016-12-15-chatta-med-habo-kommun.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2016-12-15-chatta-med-habo-kommun.html Håbo på andra plats i Bästa tillväxt 2016 Mon, 21 Nov 2016 09:38:00 +0100 Den 16 november presenterade kreditupplysningsföretaget Syna "Bästa Tillväxt 2016". En utmärkelse som utgår från boksluten hos landets samtliga aktiebolag och där Håboföretagen i år tar en andra placering i länet på tillväxt! Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt utifrån nyanställningar, ökad omsättning och vinst. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-11-21-habo-pa-andra-plats-i-basta-tillvaxt-2016.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-11-21-habo-pa-andra-plats-i-basta-tillvaxt-2016.html Tipsa oss om du har sett vildsvin Tue, 08 Nov 2016 12:00:00 +0100 Meddela oss om du har sett vildsvin eller spår av dem, det hjälper oss i vårt arbete. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-11-08-tipsa-oss-om-du-har-sett-vildsvin.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-11-08-tipsa-oss-om-du-har-sett-vildsvin.html Många ville se politikerutfrågning på frukostmöte Tue, 04 Oct 2016 09:38:00 +0200 Tisdagens frukostmöte lockade närmare 70 personer som ville lyssna till utfrågningen av Carina Lund, kommunalråd och Agneta Hägglund, oppositionsråd i Håbo. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-10-04-manga-ville-se-politikerutfragning-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-10-04-manga-ville-se-politikerutfragning-pa-frukostmote.html SVOK och Håbo Marknads AB bjöd in till frukostträff Tue, 06 Sep 2016 09:39:00 +0200 Höstens första frukostmöte hölls hos Svensk Vård och Kompetensutveckling som just flyttat in i sina nya lokaler i Dragets industriområde. Här bedrivs bland annat SFI-undervisning för ungefär 50 personer boende i Håbo. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-09-06-svok-och-habo-marknads-ab-bjod-in-till-frukosttraff.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-09-06-svok-och-habo-marknads-ab-bjod-in-till-frukosttraff.html Arvid, aktiivinen neuvonpidonosanottaja Tue, 06 Sep 2016 09:32:11 +0200 Uuden maan kieli ei ikinä ollut ongelma Arvidille. – Päinvastoin, suomen kieltä pitää harjoitella. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-09-06-arvid-aktiivinen-neuvonpidonosanottaja.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-09-06-arvid-aktiivinen-neuvonpidonosanottaja.html Sjukanmäl ditt barn med en app Tue, 23 Aug 2016 14:05:05 +0200 Registrera elevens frånvaro direkt med telefonen! https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-08-23-sjukanmal-ditt-barn-med-en-app.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-08-23-sjukanmal-ditt-barn-med-en-app.html Matavfall - tips för varma dagar Tue, 09 Aug 2016 08:30:00 +0200 Vecka 26 - 36 (27/6 - 9/9) töms matavfallskärlet varje vecka. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-08-09-matavfall---tips-for-varma-dagar.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2016-08-09-matavfall---tips-for-varma-dagar.html Trettio ungdomar med roligaste sommarjobbet Fri, 22 Jul 2016 09:39:00 +0200 Under en knapp månads tid har Håbo kommun fyllts av ungdomar i lila tröjor som har sprungit runt i centrum och bytt pennor, delat ut ballonger och pratat om sina affärsidéer. Dessa glada ungdomar är en del av kommunens stora satsning på entreprenörskap hos ungdomar, Roligaste Sommarjobbet. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-07-22-trettio-ungdomar-med-roligaste-sommarjobbet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-07-22-trettio-ungdomar-med-roligaste-sommarjobbet.html Håboföretagare besökte Bro Park på frukostmöte Wed, 08 Jun 2016 09:47:00 +0200 Tisdagen den 7 juni besökte ett femtiotal lokala företagare den nya galoppbanan i Bro tillsammans med Håbo Marknads AB och Bålsta Företagarförening. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-06-08-haboforetagare-besokte-bro-park-pa-frukostmote.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-06-08-haboforetagare-besokte-bro-park-pa-frukostmote.html Vierailevat eläimet antoivat Solängenin arkeen kultareunuksen Fri, 27 May 2016 12:00:00 +0200 Eilen, torstaina 26. toukokuuta, Solängenin hoivakodissa vierailivat muun muassa 4H-tilan lampaat, karitsat, vuohet, vohlat, kaniinit, kukot ja pikkuporsaat. Vierailu oli osa suomen hallintoalueen toimintaa. Tästä tekstistä on myös ruotsinkielinen versio. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-05-27-vierailevat-elaimet-antoivat-solangenin-arkeen-kultareunuksen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-05-27-vierailevat-elaimet-antoivat-solangenin-arkeen-kultareunuksen.html Priser till lokala företagare på årets företagmingel Thu, 26 May 2016 09:47:00 +0200 Över 200 gäster kom till årets Företagsmingel i Krägga som årligen arrangeras av Håbo Marknads AB, Håbo kommun och Håbohus AB. Temat för årets mingel var "Det går bra nu" och under kvällen rullade ett bildspel på storskärm med statistik och fakta som visar att Håbo kommun ligger bra till i jämförelse med andra kommuner i landet både vad gäller näringsliv, skola och omsorg. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-05-26-priser-till-lokala-foretagare-pa-arets-foretagmingel.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-05-26-priser-till-lokala-foretagare-pa-arets-foretagmingel.html Företagsfrukost med fotboll och solenergi Wed, 04 May 2016 09:47:00 +0200 Den 3 maj deltog runt femtio personer i Håbo Marknads frukostträff i fridegårdsgymnasiets café. På programmet stod både solenergi, Håbo FF och den nya översiktsplanen. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-05-04-foretagsfrukost-med-fotboll-och-solenergi.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-05-04-foretagsfrukost-med-fotboll-och-solenergi.html Skoklosterfrukost hos Svenska Kyrkan i Sjövillan Thu, 28 Apr 2016 09:47:00 +0200 Torsdagen den 21 april träffades nära trettio lokala företagare för en gemensam frukost i Sjövillans café i Skokloster. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-04-28-skoklosterfrukost-hos-svenska-kyrkan-i-sjovillan.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-04-28-skoklosterfrukost-hos-svenska-kyrkan-i-sjovillan.html Tangomarkkinoiden finalisti viihdytti Solängenissä / Finalist i tangotävling underhöll på Solängen Wed, 13 Apr 2016 13:18:51 +0200 (scrolla ner för svensk översättning) Heidi Kaarto alkoi esiintyä joskus 1990-luvun puolivälissä. – Innostuin kiertämään Suomessa eri iskelmäkilpailuissa. Vuonna 1997 olin Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalissa. Se poiki sen verran töitä ettei pariin vuoteen tarvinnut muuta tehdä kuin laulaa, hän kertoo. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-04-13-tangomarkkinoiden-finalisti-viihdytti-solangenissa---finalist-i-tangotavling-underholl-pa-solangen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-04-13-tangomarkkinoiden-finalisti-viihdytti-solangenissa---finalist-i-tangotavling-underholl-pa-solangen.html Följ Håbo på Facebook Thu, 07 Apr 2016 11:40:53 +0200 Följer du Håbo kommun på Facebook? Där håller vi dig uppdaterad med alltifrån aktuella beslut, projekt, invigningar, trafik, byggprojekt och andra händelser kring vad som händer just nu och framöver i kommunen. Håll koll direkt i din mobil! https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2016-04-07-folj-habo-pa-facebook.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2016-04-07-folj-habo-pa-facebook.html Ungdomsrådet – en chans för ungdomar att påverka Thu, 07 Apr 2016 11:26:18 +0200 Här träffas Ungdomsrådet för ett av årets sammanträden. På Ungdomsrådet träffas ungdomar från Håbo kommun och tillsammans med politiker och tjänstemän diskuteras de frågor som är viktiga för ungdomar. På plats var också kommundirektör Per Nordenstam. https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2016-04-07-ungdomsradet---en-chans-for-ungdomar-att-paverka.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/nyhetsarkiv/nyheter-kommun-och-politik/2016-04-07-ungdomsradet---en-chans-for-ungdomar-att-paverka.html Fullsatt frukostmöte i Fridegårdscafét Tue, 05 Apr 2016 09:47:00 +0200 Över 80 personer samlades på tisdagmorgonen i Fridegårdsgymnasiets café för att lyssna till intressanta ämnen på Håbo marknads månatliga företagarfrukost. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-04-05-fullsatt-frukostmote-i-fridegardscafet.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-04-05-fullsatt-frukostmote-i-fridegardscafet.html Yleisön kiitollisuus antaa uutta intoa /                         En tacksam publik är hans sporre Mon, 21 Mar 2016 10:43:12 +0100 (scrolla ner för svensk översättning) Jukka Päivärinta on esiintynyt julkisesti 13-vuotiaasta asti. Kokemusta on siten kertynyt runsaasti 50 vuoden aikana. Hän on esiintynyt Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Eestissä. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-03-21-yleison-kiitollisuus-antaa-uutta-intoa---------------------------en-tacksam-publik-ar-hans-sporre.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2016-03-21-yleison-kiitollisuus-antaa-uutta-intoa---------------------------en-tacksam-publik-ar-hans-sporre.html Nyföretagandet ökar i Håbo - bäst i länet 2015  Mon, 07 Mar 2016 09:46:00 +0100 I torsdags släppte NyföretagarCentrum statistik över nyföretagandet i landet. Håbo ligger på plats 40 bland landets 290 kommuner. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-03-07-nyforetagandet-okar-i-habo---bast-i-lanet-2015-.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-03-07-nyforetagandet-okar-i-habo---bast-i-lanet-2015-.html Håboföretagare på frukostmöte hos Gyproc Tue, 01 Mar 2016 09:46:00 +0100 Över femtio lokala företagare och nyfikna samlades på tisdagmorgonen i Gyprocs matsal när Håbo Marknads AB och Gyproc bjöd in till frukostmöte. https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-03-01-haboforetagare-pa-frukostmote-hos-gyproc.html https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/nyhetsarkiv/nyheter-naringsliv-och-arbete/2016-03-01-haboforetagare-pa-frukostmote-hos-gyproc.html Sinisalot loivat Solängenissä hyvää mieltä / Paret Sinisalo skapade gott humör på Solängen Thu, 12 Nov 2015 15:49:35 +0100 (scrolla ner för svensk version) - Olimme mukana tanhuporukassa. Siitä lähti sitten soittaminen tiiviimmäksi, Jouni Sinisalo muistelee esiintymisiensä alkuvaiheita. - Sen jälkeen tuli hanurikerho ja kansanmusiikki ruotsalaisten porukoissa. Hanuri lähti 2-3 iltaa viikossa autossa mukaan keikoille, kantele taas harvemmin. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-11-12-sinisalot-loivat-solangenissa-hyvaa-mielta---paret-sinisalo-skapade-gott-humor-pa-solangen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-11-12-sinisalot-loivat-solangenissa-hyvaa-mielta---paret-sinisalo-skapade-gott-humor-pa-solangen.html Kahden uran mies muistelee keikkojaan /  En man med två yrkesbanor minns sina gig   (scrolla ner för svensk version) Mon, 02 Nov 2015 14:09:37 +0100 Tanssimusiikki, 50- ja 60-luvun tangot, Moskovan valot ja valssit. Siinäpä yleisön toivotuimmat kappaleet ja niitä Ville Säkkinen mielellään esittää. Säkkinen on esiintynyt Ruotsissa 1970-luvun alusta saakka Suomi-seuroissa. Musiikkia hän esitti myös 18 vuoden ajan Suomi-laivoilla. – Siellä meni paras nuoruus- ja miehuusaika, Ville tuumii. Jatkan esiintymistä niin kauan kuin se on mielekästä. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-11-02-kahden-uran-mies-muistelee-keikkojaan----en-man-med-tva-yrkesbanor-minns-sina-gig-----scrolla-ner-for-svensk-version.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-11-02-kahden-uran-mies-muistelee-keikkojaan----en-man-med-tva-yrkesbanor-minns-sina-gig-----scrolla-ner-for-svensk-version.html Håbo.se - nu med Å Ä och Ö Sun, 18 Oct 2015 11:24:00 +0200 Nu lanserar vi å, ä och ö i våra webb- och snabbadresser. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2015-10-18-habo.se---nu-med-a-a-och-o.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2015-10-18-habo.se---nu-med-a-a-och-o.html Besök kommunen i mobilen Fri, 11 Sep 2015 11:48:26 +0200 Välkommen till vår nya responsiva webbplats. Vi vill att du som besöker håbo.se ska erbjudas en användarvänlig upplevelse oavsett om du använder en smart telefon, surfplatta eller dator. https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2015-09-11-besok-kommunen-i-mobilen.html https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/arkiverat/nyheter-habo-kommun/2015-09-11-besok-kommunen-i-mobilen.html Kesäisiä sointuja Solängenissä / Sommartongångar på Solängen Fri, 26 Jun 2015 10:19:37 +0200 Jaska ja Tino virittivät kesän tunnelmiin Solängenissä. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-26-kesaisia-sointuja-solangenissa---sommartongangar-pa-solangen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-26-kesaisia-sointuja-solangenissa---sommartongangar-pa-solangen.html Suomenkielisten palvelukseen Thu, 11 Jun 2015 18:10:57 +0200 Svensk översättning finns längre ner på sidan. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-suomenkielisten-palvelukseen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-suomenkielisten-palvelukseen.html Suomalaisin tahdein Pomonassa Thu, 11 Jun 2015 18:04:52 +0200 Ingress https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-suomalaisin-tahdein-pomonassa.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-suomalaisin-tahdein-pomonassa.html Kevään toiminta käyntiin Thu, 11 Jun 2015 18:02:15 +0200 https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-kevaan-toiminta-kayntiin.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-kevaan-toiminta-kayntiin.html Ruotsinsuomalaisten päivä Thu, 11 Jun 2015 17:55:49 +0200 Ruokala Pomonassa huomioitiin tänään ruotsinsuomalaisten päivä aivan erikoisella tavalla. Pomonan henkilökunta annosteli ahkerasti valmistamaansa karjalanpaistia ruokavieraiden lounaslautasille. Paisti perunamuusin kera oli selvästi suosikki, ja moni ruotsinsuomalainen kehui myös henkilöstön keittotaitoa. Ruotsalaisille ruokavieraille karjalanpaisti oli uusi mielekäs elämys. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-ruotsinsuomalaisten-paiva.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-ruotsinsuomalaisten-paiva.html Alice Munron novelleja suomeksi Thu, 11 Jun 2015 17:50:07 +0200 Näyttelijätär Sannamari Patjas vieraili Bålstassa menneellä viikolla. Hän luki vuonna 2013 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneen Alice Munron novelleja suomeksi. Vielä on mahdollisuus kuunnella Munron teoksia - 21. toukokuuta Pomonan ruokalassa klo 14.00 (Plommonvägen 2, Bålsta). Tarjolla on tuolloin myös yhteislaulua. Tervetuloa! https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-alice-munron-novelleja-suomeksi.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-alice-munron-novelleja-suomeksi.html Novelli ja hanuri Thu, 11 Jun 2015 17:48:37 +0200 Näyttelijätär Sannamari Patjas vieraili jälleen Bålstassa. Hän luki Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneen Alice Munron novellin lähes 20-henkiselle kuulijakunnalle. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-novelli-ja-hanuri.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-novelli-ja-hanuri.html Kesä otettiin vastaan laululla Thu, 11 Jun 2015 17:44:59 +0200 Mansikka- ja ananastäytekakku meni kuin kuumille kiville kun Solängenin dementia-asuntolassa järjestettiin tämän kauden viimeinen suomenkielinen tapahtuma torstaina 12. kesäkuuta. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-kesa-otettiin-vastaan-laululla.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-kesa-otettiin-vastaan-laululla.html Vihdoinkin - Äntligen! Thu, 11 Jun 2015 17:43:11 +0200 https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-vihdoinkin---antligen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-vihdoinkin---antligen.html Röh-röh sanoo possu! / Nöff-nöff säger grisen! Thu, 11 Jun 2015 17:34:27 +0200 Välähdyksiä viihtyisästä päivästä. Glimtar från den finskspråkiga trivseldagen. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-roh-roh-sanoo-possu---noff-noff-sager-grisen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-roh-roh-sanoo-possu---noff-noff-sager-grisen.html Äänikirjoja suomeksi dementia-asuntolaan / Ljudböcker på finska till demensboende Thu, 11 Jun 2015 17:31:46 +0200 Solängenin dementia-asuntolan henkilöstö perehtyi äänikirjojen äänentoistotekniikkaan / Solängens demensvårdspersonal bekantade sig med hur det går till att lyssna på ljudböcker med särskilt anpassad utrustning. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-aanikirjoja-suomeksi-dementia-asuntolaan---ljudbocker-pa-finska-till-demensboende.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-aanikirjoja-suomeksi-dementia-asuntolaan---ljudbocker-pa-finska-till-demensboende.html Näppärää soittoa ja tasaisen tahdikasta laulua / Fingerfärdigt spel och taktfast sång Thu, 11 Jun 2015 17:27:34 +0200 Laulaja Seppo Vanhala ja hanuristi Jari Salminen esiintyivät Solängenin dementiahoitolassa. / Sångaren Seppo Vanhala och dragspelaren Jari Salminen uppträdde på Solängens demensboende. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-napparaa-soittoa-ja-tasaisen-tahdikasta-laulua---fingerfardigt-spel-och-taktfast-sang.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-napparaa-soittoa-ja-tasaisen-tahdikasta-laulua---fingerfardigt-spel-och-taktfast-sang.html Helmikuinen neuvonpito / Samrådet i februari Thu, 11 Jun 2015 17:21:39 +0200 Kokouksessa oli vieraana Tukholman länsialueen koordinaattori. / Med på samrådsmötet var koordinatorn för Stockholms västra område. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-helmikuinen-neuvonpito---samradet-i-februari.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-helmikuinen-neuvonpito---samradet-i-februari.html Taimi juhli ruotsinsuomalaisten päivää / Taimi firade sverigefinnarnas dag Thu, 11 Jun 2015 17:14:21 +0200 Päivä on 24. helmikuuta. Paikka on vanhustenasuntola Pomoman ruokala Bålstassa. Ruotsinsuomalaisten päivää juhlivien joukosta löytyy Taimi Miettinen. Hän on juuri nauttinut päivän aterian, Karjalan paistia perunamuusin kera. – Ruoka maistui erittäin hyvältä. Hienoa, että järjestettiiin tällainen ateriointi, Taimi sanoo ja alkaa muistella Ruotsiin muuttonsa vaiheita. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-taimi-juhli-ruotsinsuomalaisten-paivaa---taimi-firade-sverigefinnarnas-dag.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-taimi-juhli-ruotsinsuomalaisten-paivaa---taimi-firade-sverigefinnarnas-dag.html Musiikkia kaikkien makuun / Musik i allas smak Thu, 11 Jun 2015 17:05:49 +0200 Kirsti Häkkisen ja Jorma Kimarin tahdittamina tanssittiin Solängenin dementiahoitolassa menneellä viikolla niin valssit kuin humpat ja tangotkin. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-musiikkia-kaikkien-makuun---musik-i-allas-smak.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-musiikkia-kaikkien-makuun---musik-i-allas-smak.html Blågulvita flaggan vajade / Sinikeltavalkolippu liehui Thu, 11 Jun 2015 16:44:11 +0200 Den 24 februari firades Sverigefinnarnas dag över hela landet. Dagen till ära hissades den officiella sverigefinska flaggan - tillsammans med Sveriges flagga - framför Håbo kommunhus. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-blagulvita-flaggan-vajade---sinikeltavalkolippu-liehui.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-blagulvita-flaggan-vajade---sinikeltavalkolippu-liehui.html Neuvonpito 12.5. / Samrådet den 12 maj Thu, 11 Jun 2015 16:30:40 +0200 Vid det sverigefinska samrådet den 12 maj bestämdes det att en arbetsgrupp ska utses för att välja finsk artist till Håbo festdag i augusti. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-neuvonpito-12.5.---samradet-den-12-maj.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-neuvonpito-12.5.---samradet-den-12-maj.html Aila heitti keikan Solängenissä /                                  Aila uppträdde på Solängen Thu, 11 Jun 2015 16:30:21 +0200 https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-aila-heitti-keikan-solangenissa--------------------------------------aila-upptradde-pa-solangen.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-06-11-aila-heitti-keikan-solangenissa--------------------------------------aila-upptradde-pa-solangen.html Ikimuistettavien sävelten äärellä / En stund med evergreens Wed, 29 Apr 2015 10:18:43 +0200 – Tämä on niitä harvoja paikkoja, mihin minä todella mielelläni tulen, kehuu artisti Jarmo Rautiainen Bålstassa sijaitsevaa Solängenin dementiahoitokotia. Laulan mielelläni kauniita, ikimuistettavia lauluja juuri vanhoille ihmisille, jotta heille tulisi nuoruus mieleen ja hyvä mieli. https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-04-29-ikimuistettavien-savelten-aarella---en-stund-med-evergreens.html https://www.habo.se/kommun-och-politik/suomeksi/uutiset-/nyheter-finska-suomeksi/2015-04-29-ikimuistettavien-savelten-aarella---en-stund-med-evergreens.html