Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Flerfamiljshus

Som fastighetsägare ansvarar du för att anordna och underhålla soprum, kärl som krävs för att hämtningen ska fungera.

Plats för hämtning av avfall bör så långt som möjligt vara gemensam, till exempel underjordsbehållare eller miljöhus med kärl, och bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar.

Kärl för följande avfall bör finnas:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Förpackningar - plast, papper, metall, ofärgat- och färgat glas
  • Tidningar och returpapper

Du hittar mer information i teknisk handbok Öppnas i nytt fönster. och i handbok avfallsutrymmen Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Kommunalt insamlinsansvar för förpackningar från 2024

I juni fattade regeringen beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Enligt förordningen ska kommunerna ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll den 1 januari 2024. Från 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar samt lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar. Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar, samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Då det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar och kraven på fastighetsnära insamling innebär många utmaningar för kommunerna är det mycket som inte är klart ännu. I dagsläget kan vi inte svara på hur det hela kommer att gå till och vad som kommer att erbjudas. Det vi dock vet är att ni som fastighetsägare behöver avsätta plats/upplåta mark för insamlingen för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar på samma plats som mat- och restavfall samlas in i dag (eller i nära anslutning till dessa kärl).

Från 1 januari 2024 kommer fokus att ligga på hur vi gör med flerbostadshus/bostadsrättsföreningar som redan idag har fastighetsnära insamling.

Utgångspunkten är att det ska finnas ett standardabonnemang (antal kärl och tömningsintervall) för fastighetsnära insamling av förpackningar som ska vara kostnadsfri för er. Men om man på grund av utrymmesskäl har behov av tätare hämtningsintervall kan det medföra en extra kostnad.

Målsättningen är att senast 2027 ska insamlingen av förpackningar vara infört hos alla bostadsrättföreningar och flerbostadshus.

Har du frågor kring avfallshantering?

Kontakta oss om du är fastighetsägare på telefonnummer 0171- 525 00, och har frågor kring avfallshanteringen så hjälper vi dig.Text

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster