Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Flerfamiljshus

Som fastighetsägare ansvarar du för att anordna och underhålla soprum, kärl som krävs för att hämtningen ska fungera.

Plats för hämtning av avfall bör så långt som möjligt vara gemensam, till exempel underjordsbehållare eller miljöhus med kärl, och bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar.

Kärl för följande avfall bör finnas:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Förpackningar - plast, papper, metall, ofärgat- och färgat glas
  • Tidningar och returpapper

Du hittar mer information i teknisk handbok Öppnas i nytt fönster. och i handbok avfallsutrymmen Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Kommunalt insamlinsansvar för förpackningar från 2024

I juni fattade regeringen beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Enligt förordningen ska kommunerna ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll den 1 januari 2024. Från 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar samt lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar. Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar, samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Här kan du läsa mer om insamlingen Öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring avfallshantering?

Kontakta oss om du är fastighetsägare på telefonnummer 0171- 525 00, och har frågor kring avfallshanteringen så hjälper vi dig.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster