Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avfallstaxa, regler och riktlinjer

Miljöbalken

Den viktigaste lagstiftning som styr avfallshanteringen är Miljöbalken, som trädde i kraft 1 januari 1999.

Bestämmelserna i Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

15 Kap i Miljöbalken omfattar avfall och producentansvar. Här ryms avfallsförordningen, som gäller avfall och avfallshantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller föreskrifter.

De sexton nationella miljömålen tillsammans med miljöbalken och regionala och lokala mål och föreskrifter hjälper de olika aktörerna i samhället att upprätthålla en avfallshantering som främjar en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer om miljöbalken, länk hittar du under "relaterad information".

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Teknisk handbok - för en god avfallhantering

Håbo kommuns tekniska handbok innehåller krav och anvisningar som gäller för projektering och utförande inom avfallshantering i Håbo kommun. Teknisk handbok fungerar som komplement till lagar, förordningar, standarder, föreskrifter samt andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster