Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Abonnemang

Plats för hämtning av avfall bör så långt som möjligt vara gemensam, till exempel underjordsbehållare eller miljöhus med kärl, och bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar. Läs mer under: Avfallshantering tekniska krav och anvisningaröppnas i nytt fönster

Planering för underjordsbehållare :

Vid planering av underjordsbehållare bör man tänka på att det ska finnas utrymme för tömning med kranbil. Angöringsplatsen bör planeras så att bilen inte blockerar utfarter, korsningar eller huvudgator. Kranens räckvidd och den fria höjden som behövs kan variera. Man bör även beakta behållarens svängning i sidled vid tömningen. Lyft över parkerade fordon får inte förekomma. Det skall vara fritt utrymme minst 2 meter runt behållaren.

Kranbilar som tömmer bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5-10 meter ifrån behållare som ska lyftas. Kranar kan ha olika räckvidd. De behållare som ska lyftas är av olika typ och vikten kan variera.

Det går därför inte att ange något generellt mått. Lokala förhållanden bör kontrolleras. Lyft kan ske över staket eller buskar och liknande. Lyft över vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser bör inte förekomma. Inga hinder i höjdled får begränsa tömningen och behållarens eventuella svängning i sidled måste beaktas.

Sidansvarig: Avfallsavdelningen

2018-09-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster