Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Regler och riktlinjer

Miljöbalken

Den viktigaste lagstiftning som styr avfallshanteringen är Miljöbalken, som trädde i kraft 1 januari 1999.

Bestämmelserna i Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

15 Kap i Miljöbalken omfattar avfall och producentansvar. Här ryms avfallsförordningen, som gäller avfall och avfallshantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller föreskrifter.

De sexton nationella miljömålen tillsammans med miljöbalken och regionala och lokala mål och föreskrifter hjälper de olika aktörerna i samhället att upprätthålla en avfallshantering som främjar en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer om miljöbalken, länk hittar du under "relaterad information" i högerspalten.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Här kan du läsa Håbo kommuns avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa Håbo kommuns avfallsplan Länk till annan webbplats.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster