Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avfallshantering, tekniska krav och anvisningar

Nedan följer de tekniska krav och anvisningar som gäller för avfallshanteringen i Håbo kommun:

 • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall
 • Plats för hämtning av avfall bör så långt som möjligt vara gemensam, till exempel underjordsbehållare eller miljöhus, och bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar.
 • Plats för hämtning av avfall ska placeras, utformas och skötas så att störningar för de boende eller grannar undviks.
 • Plats för hämtning av avfall bör ligga långt från lekplatser och inte ligga för nära entréer.
 • Plats för hämtning av avfall ska alltid vara så barnsäker som möjligt.
 • Alla olika avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe. Håbo kommun har obligatorisk insamling av matavfall och restavfall.
 • Plats för hämtning av avfall ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga.
 • Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Plats för hämtning av avfall bör placeras vid infarten eller utkanten av ett bostadsområde, så att man i möjligaste mån undviker att köra in bland människor och bostäder.
 • Plats för hämtning av avfall ska placeras så nära sopbilens lastningsplats som möjligt.
 • Storlekar på kärlen och hur ofta hämtning ska ske ska anpassas efter antalet boende och framtida förändringar.
 • Byggnadsteknisk hänsyn bör tas till framtida förändringar, till exempel plats för flera kärl.

Håbo kommuns avfallsföreskrifter, avfallsplan och avfallstaxa är ytterligare styrmedel som reglerar avfallshanteringen. Du hittar dessa dokument under "relaterad information".

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster