Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

 Avfallsplan 2016-2025

Håbo kommun vill skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning mot visionen: "År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och avfall betraktas som en resurs".

Håbo kommuns avfallsplan har sex långsiktiga mål som bygger på EU:s avfallshieraki (avfallstrappan), kommunens vision 2030 Öppnas i nytt fönster. och miljöstrategi Öppnas i nytt fönster. samt de nationella miljömålen.

Nedan listas de sex målen och i anslutning till varje mål kan du klicka för att se hur du  kan bidra.

Mål 1. Förebygga uppkomst av avfall

 Det man inte skaffar, behöver inte slängas
Två delmål är framtagna för målet:
1.Mängden insamlat avfall ska ha minskat med 162 kilo per person till år 2025.
2.Matsvinn från hushåll, storkök och skolkök ska ha minskat med 20 kilo per person till år 2025.

Hur kan jag bidra?
Vid köp fundera på om du verkligen behöver en ny produkt eller om du kan köpa det second hand alternativt låna. Köp nya produkter med eftertanke och välj produkter med kvalitét som håller länge eller som kan lagas om det går sönder. Handla mindre mängd mat och ät upp maten så minskar du på matsvinnet och bidrar till delmålet.


 Mål 2. Öka återanvändningen

Ett föremål kan byta ägare istället för att slängas
Ett delmål är framtaget för målet:
1.Öka återanvändningen till år 2025 jämfört med 2015.

Hur kan jag bidra?
Ge bort, sälj eller lämna in saker på second hand. Det är alltid bättre att försöka sälja eller skänka bort det du inte längre vill ha istället för att slänga. Lämna in kläder och föremål för återanvändning.


Mål 3. Öka materialåtervinningen

Det finns inget avfall, det finns bara resurser
Tre delmål är framtagna för målet:
1. Insamling av textil för materialåtervinning ska öka.
2. Utsortering av förpackningar till materialåtervinning ska öka med
10 kilo per person till år 2025.
3. Materialåtervinning och annat materialutnyttjande av byggnads- och rivningsavfall ska
vara 70 procent år 2025.

Hur kan jag bidra?
Det viktigaste du kan göra är att köpa färre plagg och helst köpa second hand. Trasiga kläder och textilier kan lämnas till klädinsamlingen på återvinningscentralen eller återvinningstationen eller till försäljare (Hemtext, H & M, Indiska, KappAhl) så återvinns materialet. Sortera ut förpackningar i din verksamhet/på återvinningsstationer eller återvinningscentralen. Då minskar du mängden hushållsavfall. Du kan sortera ut ditt bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen. Där finns det behållare för alla fraktioner.


Mål 4. Minska mängden avfall till energiåtervinning

Förbränning är inte alltid den bästa formen av återvinning.
Två delmål är framtagna för målet:
1. Minska på mängden brännbart avfall på återvinningscentralen med 110 kilo per person till år 2025.
2. Minska mängden kärl- och säckavfall som går till förbränning med 45 kilo per person till år 2025.

Hur kan jag bidra?
Sortera ut det som går att sortera. Du kan lämna saker som är hela och fungerade till "Skattkammaren" på återvinnningscentralen. Vet du inte hur du ska sortera så fråga personalen på återvinningscentralen om hjälp.


 Mål 5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala planeringsprocessen

En god planering leder till en miljövänligare avfallshantering
Tre delmål är framtagna för målet:
1. I alla bygglovsärenden ska fastighetsägare informeras om råd och anvisningar gällande
transportvägar och avfallsutrymmen i kommunen.
2. Avfallshanteringen ska beaktas i planeringskedet vid alla ny- och ombyggnationer.
3. Höja kunskapen om avfallsfrågor i kommunen.

Hur kan jag bidra?
Ta del av kommunens information gällande avfallshantering. Skicka in dina synpunkter till kommunen för att förbättra avfallshanteringen.


Mål 6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service

Tillsammans strävar vi efter en hållbar kommun
Ett delmål är framtaget för målet:
1. Minst 90 procent av hushållen är nöjda med avfallshanteringen till år 2025 .

Hur kan jag bidra?
Håbo kommun ska vara en skärpfri kommun och alla tar sitt ansvar för att inte skräpa ner. Skicka in synpunkter till kommunen för att förbättra avfallshanteringen.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster