Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Att tänka på vid sophämtning

rest och matavfallskärl

Tömning utförs mellan klockan 06.30 och 17.00. Senare hämtning, fram till kl 22.00, kan förekomma.

Tänk på att:

 • kärlen får inte placeras så att de hindrar gång- och cykeltrafik eller vägunderhåll.
 • ställ ut sopkärlen i god tid, till exempel kvällen innan.
 • sopbilar är både högre, större och tyngre än personbilar.
 • om det står bilar parkerade framför kärlen kan kärlen inte tömmas.
 • sanda hela vägens bredd om nödvändigt under vintertid.

Framkomlighet

Sikt och framkomlighet måste vara god. Snövallar, träd och annan växtlighet får inte inkräkta på körbanan.

Låt inte snön hindra din sophämtning! 

Vintertid ska det vara sandat och snöröjt fram till dina kärl och runt om dina kärl. 

Din sophämtare kan be om hjälp!

Vid behov kan chauffören be om hjälp genom att meddela er med hjälp av en "galge" som hängs på kärlet. På den noterar chauffören vad som gäller vid till exempel placering av kärl,  sandning , skottning, överfullt kärl och felsortering.  

Sidlastande bil

Om hämtning sker med sidlastande bil ska;

 • Kärlet placeras högst 1,5 meter från fordonets angörningsplats
 • Hjulen och handtaget på kärlet behöver vara vänt mot fastigheten
 • Lockets öppning vara vänt mot gatan.
 • Kärlet ska stå placerat så att det är 1 meter fritt runt om kärlet, även utrymme ovanför kärlet behövs då det lyfts upp av bilen.
 • Kärlen placeras så att det är ca 40 -50 cm mellan kärlen. Det spelar ingen roll vilken ordning kärlen står.

Baklastande bil

Om hämtning sker med baklastande bil ska;

 • Kärlet placeras högst 3 meter från fordonets angörningsplats.
 • Hjulen och handtaget på kärlet behöver vara vänt mot gatan.
 • Kärlen placeras så att det är cirka 40 -50 cm mellan kärlen. Det spelar ingen roll i vilken ordning kärlen står.

Sidansvarig: Avfallsavdelningen

2020-07-29

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster