Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Grönsaksrester

Kompostering av matavfall

Vill du kompostera ditt matavfallet och få näringsrik mull till din trädgård? Innan du börjar kompostera ditt matavfall måste du anmäla detta till kommunen. En avgift för anmälan tas ut enligt gällande taxa.

OBS! Du som komposterar matavfall kan även lämna ditt matavfall till kommunens insamlig exempelvis under vinterhalvåret.

Förutsättningar:

  • Kompostering av matavfall är tillåtet under förutsättning att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
  • Ett abonnemang med sophämtning av restavfallet var fjärde vecka förutsätter att komposten även fungerar under den kalla delen av året.

 

Olika komposttyper

Öppen behållare (för trädgårdsavfall)
En öppen behållare fungerar om du enbart tänkt kompostera trädgårdsavfall exempelvis grenar, jord, gräs och annat från växtlivet i din trädgård. Denna kompost kan du installera utan ansökan om tillstånd.

Sluten behållare (för matavfall)
En sluten, det vill säga skadedjurssäker och isolerad behållare, finns i varierande priser och storlekar. Isoleringen gör att komposteringsprocessen hålls igång även vintertid. Denna kompost måste anmälas till kommunen.

Maskkompost
Maskkompost fungerar som inomhuskompost för matavfall. Fråga återförsäljare hur komposten ska skötas.

Att tänka på:

  • En lyckad kompost förutsätter en lämplig behållare. Med lämplig behållare menas täta sidor, men det är viktigt att luft kan komma in genom behållarens lock.
  • För att förhindra att komposten fryser vintertid och nedbrytningen avstannar måste behållaren vara isolerad.
  • För att nedbrytningen ska bli så effektiv som möj­ligt, ska materialet i komposten blandas och luftas ordenligt, ett par gånger per år.
  • En tät kompost behövs också för att hålla skadedjur som råttor och möss borta.

Sidansvarig: Tove Jonsson

2020-05-06

Klicka för support
Stäng supportfönster