Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Latrin- och samkomposter

Torr toalettlösning eller latrinkompost

Planerar ni torr toalettlösning vid nybyggnation eller har kommunal hämtning av toalettavfallet (latrinhämtning), kan ni söka tillstånd att själv ta hand om avfallet på fastigheten.

Vid egen hantering/omhändertagande av avfallet är det viktigt att omhändertagandet sker på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Samkompostering

Har toaletten/komposten tillräckligt stor volym, kan samkompostering beviljas. Samkompostering innebär att toalettavfallet och hushållets nedbrytbara avfall komposteras tillsammans i toaletten/komposten. Kompost för samkompostering ska alltid vara tät och skadedjurssäkert.

Torr toalettlösning

I handeln finns flera olika konstruktioner på torra toalettlösningar. Exempelvis förmultningstoalett, förbränningstoalett, Multrum, urinseparerande toalett med flera. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost för nedbrytningen (komposteringen) av avfallet. Latrinkomposter ska alltid vara täta och skadedjurssäkra.

Latrinkompost

För att en latrinkompost ska godkännas av miljöavdelningen ska den uppfylla vissa konstruktions- och volymkrav. Vid samkompostering ska komposten ha en större volym än om enbart toalettavfallet ska komposteras.

Tillstånd/beslut

Invänta alltid ett skriftligt beslut om tillstånd från miljökontoret innan torrtoalett installeras eller latrinkompost anordnas/införskaffas.

En prövning av godkännande medför en handläggningsavgift som fastställts av kommunfullmäktige i Håbo Kommun.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-03-23

Klicka för support
Stäng supportfönster