Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Varför sorterar vi ut matavfall?

I dag har 212 av Sveriges 290 kommuner separat utsortering av matavfall. Det är en utveckling som bland annat styrs av nationella miljömål och  kommunensavfallsplan. Här kan du se ett par avgörande steg på vägen till att Håbo kommun har börjat återvinna matavfall. 

Sortering av matavfall inriktningsmål i avfallsplan

Sortering av matavfall blir ett inriktningsmål i kommunens avfallsplan 2007. Medborgarförslag om utsortering av matavfall (2009) och motion om biogasbehandling (2010) följdes av uppdrag till avfallsavdelningen att undersöka kommunens möjligheter att sortera matavfall (2011).

Beslut i miljö och tekniknämnden

 I november 2011 beslutar miljö- och tekniknämnden att införa obligatoriskt tvåkärlsinsamlingssystem för matavfall. Detta ska göras i samband med ny upphandling av insamlingssystem för avfall. Upphandlingen genomförs och godkänns oktober 2012.

Plockanalys av 1500 kilo avfall

En plockanalys för att uppskatta olika avfallsmängder genomfördes 2011. Med plockanalys menas att en viss mängd avfall sorteras för hand genom att avfallet delas upp i ett antal i förväg bestämda fraktioner.

Sammanlagt analyserades cirka 1500 kilo hushållsavfall. Resultatet visar att 58 %  av hushållssoporna från Håboborna utgörs av matavfall. Diagrammet nedan visar på mängder av olika sorters avfall från de analyserade cirka 500 kilo hushållssopor från 103 villahushåll.

Diagram över hushållssoppor från villahushåll.

Sidansvarig: Avfallsavdelningen

2017-02-10

Klicka för support
Stäng supportfönster