Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Det här består Håbo bornas sopor av

Hösten 2016 genomfördes en så kallad plockanalys av Håbo bornas avfall som slängs i det gröna kärlet. Plockanalys ger en uppfattning om vad hushållen slänger i sina soptunnor och hur hushållen sorterar sitt hushållsavfall. Resultatet används i arbete för att nå målen i kommnens Avfallsplanen 2016-2025.

Avfall hittad i plockanalysen

Sammanlagt analyserades 1500 kilo hushållsavfall från varje bostadskategori (flerbostadshus, villahushåll i tätort och villahushåll på landsbygden) för att få ett representativt resultat för hela kommunen.

De olika avfallstyper som hittades var:
• Matavfall inkl. vått hushållspapper
• Tidningar och annat returpapper
• Pappersförpackningar inkl. wellpapp
• Plastförpackningar inkl. returflaskor
• Metallförpackningar inkl. returburkar
• Glasförpackningar
• Brännbart hushållsavfall inkl. ej brännbart hushållsavfall (inert material)
• Farligt avfall
• Elavfall
• Textilier

Diagram 1. Procentuell fördelning av det som hittas i en sopsäck från en villahushåll i tätorten.

Diagram 1

Diagrammet ovan visar andel avfall som slängs i en soppåse från ett villahushåll i tätorten. Resultaten varierar mellan boendetyperna. Villahushållen på landsbyggden slänger både mer matavfall (24,6 procent) och förpackningar (44,5 procent) i det gröna kärlet. Villahushållen i tätorten däremot slänger mer elavfall och textiler i det gröna kärlet än villahushållen på landsbygden och flerbostadshusen.

Fortfarnade slängs en större mängd förpackningar och tidningar i det gröna kärlet istället för att sorteras ut på återvinningsstationerna. Mängden matavfall som slängs i det gröna kärlet istället för det bruna kärlet är också stor. Textiler, farligt avfall, el-avfall ska slängas på återvinningscentralen i Västerskog.

 

Diagram 2. Detaljerad procentuell fördelning av vad som slängs i en soppåse från en villahushåll i tätorten.

Diagram 2

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster