Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Förslag till nya Avfallsföreskrifter ute på samråd

Håbo kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter. De nya avfallsföreskrifterna har anpassats till förändringar i lagstiftningen som har skett sedan den senaste revideringen. Det gäller bland annat en förändring av avfallsförordningen och förändringar i producentansvaret.

Avfallsföreskrifterna är nu ute på samråd till den 11 december 2023.

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag inkomma med synpunkter på föreskrifterna. Inkommande synpunkter från samråd kommer att sammanställas och förslaget till avfallsföreskrifterna eventuellt justeras utifrån inkomna synpunkter. Avfallsföreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige innan de kan träda i kraft.

Här kan du läsa samrådsdokumenten Öppnas i nytt fönster.

Synpunkter kan lämnas till och med den 11 december 2023.

Du skickar dina synpunkter via e-post eller brev:

Märk synpunkterna med KS 2023/01042

E-post: avfall@habo.se

Brev: Håbo kommun, Avfallsenheten, 746 80 Bålsta

Frågor kan ställas till avfall@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster