Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fettavskiljare

I Håbo kommuns dokument Allmänna bestämmelser för användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar(ABVA) Länk till annan webbplats. står att fett inte får tillföras avloppet utan fettavskiljare. Livsmedelsverksamheter som tillför fett till spillvattennätet måste därför ha en fettavskiljare installerad.

Tömning av fettavskiljare

Beställa tömning av fettavskiljare eller om du har frågor som rör hämtning eller avgifter/fakturor kontakta:
Kontaktcenter tel:0171-525 00 eller via e-post: kontaktcenter@habo.se

Journummer:

Vid akut tömning utanför kontorstid kontakta vår entreprenör Recover AB (fd Relita) på
telefon 0771-103500


Tänk på detta inför tömning av fettavskiljare

  • fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning.
  • fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
  • markera fettavskiljarens läge så att det syns tydligt.
  • vägen till samt runt fettavskiljaren är fri från växtlighet, grenar och buskar
  • vägen till samt runt fettavskiljaren är snöröjd och sandad vintertid
  • lock samt kopplingar är åtkomliga och fria från snö och annat
  • lock som måste lyftas av får inte väga mer än 15 kilo.
  • en tömningsinstruktion ska finnas på plats vid tömning

Enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter gäller tömning av fettavskiljare enligt följande:

  • Tömning av fettavskiljare får endast utföras av entreprenör som godkänts av kommunen.
  • Tömning ska ske minst en gång varannan månad under den period när verksamheten är i drift. För säsongsverksamhet ska sluttömning ske när verksamheten stänger.

Här Öppnas i nytt fönster. finns Håbo kommuns avfallföreskrifter.

Taxa 

Här Öppnas i nytt fönster. hittar du information om taxan.

Dispens

Dispens från tömning/tillstånd till förlängt intervall till tömning söks hos Avfallsavdelningen. Ladda ner ansökan under "Relaterad information" på den här sidan.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster