Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Latrin

Avfall från torrklosett och urinoar utan anslutning till avloppsledning samlas upp i täta behållare av typ, material, kvalitet och storlek som den renhållningsansvarige beslutar.

Schemalagd hämtning sker under perioden 18/4 -17/10. Hämtningen är planerad till torsdagar v.16, 19, 23, 27, 31, 35 och 41. Inför varje hämtningstillfälle ska förbeställning ske senast en vecka före hämtningsveckan. Vid hämttillfället sätter du på tillhörande lock på latrinkärlet och ställer fram det till lämplig stopp-plats för hämtningsfordonet på farbar väg. Latrinet hämtas av Ohlssons AB.

Extra hämtning under övrig tid sker efter beställning. Hämtning sker inom fem arbetsdagar efter att beställningen är gjord. Hämtning av latrinkärl vid toalettutrymme tillhandahålls endast om särskilda skäl föreligger efter ansökan hos kommunen.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster