Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Slam

Enligt renhållningsordningen i Håbo kommun gäller tömning och hämtning enligt följande:

  • Hämtning av slam från slutna tankar ska ske minst en gång per år.
  • Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år och slamavskiljare med enbart BDT anslutet, var tredje år.
  • Hämtning av slam får endast utföras av entreprenör som godkänts av kommunen.
  • Du som fått en enskild avloppsanläggning slutbesiktigad ansvarar själv för att kontakta entreprenören då det är dags för tömning.

Beställ slamtömning

Vid beställning av slamtömning, ring Relita, 08-558 06 160.

Har du frågor som rör hämtning eller avgifter/fakturor, kontakta Relitas kundtjänst på: Telefon: 08-558 06 160   
E-post:slamtomning@relita.se                                                                                                                             

Slamtaxa - på sidan 18 i Avfallstaxan 2017 hittar du information om slamtaxan.

Inför slamtömning

Slamavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats får inte överstiga 30 meter.

Dispens

Dispens från slamtömning söks hos bygg- och miljönämnden (ladda ner ansökan högst upp till höger på den här sidan). Ansökan om dispens från slamtömning medför en handläggningsavgift enilgt av kommunfullmäktige antagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-05-31

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster