Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

VA- och avfallsfakturan

Att läsa och förstå VA- och avfallsfakturan kan vara svårt. Vi har därför tagit fram en guide som förklarar de olika bregreppen och vad VA- och avfallsfakturans olika avgifter avser. Du kan få din VA- och avfallsfaktura digitalt och du kan även få din faktura med autogiro.

Fakturan kommer varannan månad

Varannan månad får du en faktura för vatten/avlopp- och sopabonnemang.

Fakturan för:

  • januari-februari - förfaller sista vardagen i februari
  • mars-april - förfaller sista vardagen i april
  • maj-juni - förfaller sista vardagen i juni
  • juli-augusti - förfaller sista vardagen i augusti
  • september-oktober - förfaller sista vardagen i oktober
  • november-december - förfaller sista vardagen i december

VA- och avfallsfakturan

1. Förbrukningsavgift

Under rubriken förbrukningsavgift framgår hushållets preliminära förbrukning. Det baseras på den senaste registrerade vattenmätaravläsningen.

2. Lägenhetsavgift (bostadsenhet)

Lägenhetsavgift är det samma som en bostadsenhet. Bostadsenhet omfattar alla olika former av bostad så som villa, parhus, lägenhet etc. Därför står det i din faktura lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften redovisar kostnaden för påkoppling och nyttjande av kommunala VA-nätet.

3. Grundavgift för vatten och avlopp (VA)

Grundavgiften är en årsavgift som alla anslutna fastigheter betalar. Avgiften ska täcka kostnader som är densamma för alla abonnenter. Hit hör administrativa kostnader som är kopplade till att ha en ansluten fastighet, till exempel abonnentregister, debitering, planering och administration. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning.

4. Grundavgift för avfall

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, Kontaktcenter, fakturering, information och planering.

5. Abonnemang för avfall

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster