Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bostadsförsörjning

Tillgång till goda bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Ett bostadsförsörjningsprogram samlar bostadsfrågorna i kommunen i ett strategiskt dokument.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna med riktlinjer planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för en långsiktigt hållbar utveckling av bostäder i kommunen. Kommunen kan inte styra utvecklingen på bostadsmarknaden helt och hållet, men syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att genom riktlinjer driva utvecklingen i önskad riktning. Programmet ska fungera som stöd vid strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och samhällsbyggnadsprojekt. Programmets riktlinjer ska ha en vägledande roll vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Remiss av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade den 13 september 2021 att remittera förslag till program för bostadsförsörjningen 2022-2026 med utblick mot 2030.

Remissen pågår mellan den 17 september och den 19 november 2021.

Du hittar remisshandlingarna under "Relaterad information" i högerspalten.

Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från planeringsavdelningen (tidigare plan- och exploateringsavdelningen). Projektet har haft en styrgrupp bestående av planeringschef (tidigare plan- och exploateringschef) samt samhällsbyggnadschef.

Till programmet hör en bilaga. Bilagan är ett kunskapsunderlag som beskriver kommunens befolkning och befolkningsutveckling, arbetsmarknaden, flyttmönster, bostadsbeståndet och bostadsläget för särskilda grupper.

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslaget till bostadsförsörjningsprogram skickas digitalt till plan@habo.se senast den 19 november 2021. Märk din synpunkt med ”KS 2021/311

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster