Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bostadsförsörjning

Tillgång till goda bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Ett bostadsförsörjningsprogram samlar bostadsfrågorna i kommunen i ett strategiskt dokument. Kommunfullmäktige antog 22-05-09 Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna med riktlinjer planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för en långsiktigt hållbar utveckling av bostäder i kommunen. Kommunen kan inte styra utvecklingen på bostadsmarknaden helt och hållet, men syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att genom riktlinjer driva utvecklingen i önskad riktning. Programmet ska fungera som stöd vid strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och samhällsbyggnadsprojekt. Programmets riktlinjer ska ha en vägledande roll vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 22-05-09. Alla tillhörande handlingar finns att läsa nedan. Programmet gäller till dess att ett nytt bostadsförsörjningsprogram antas, vilket ska göras varje mandatperiod. Bilagan Sammanställning av framtida bostadsutveckling avses dock uppdateras oftare än så. Nu fortsätter arbetet för kommunen med att driva utvecklingen på bostadsmarknaden enligt det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster