Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Fler rökfria utomhusmiljöer

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Att införa fler rökfria miljöer syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga mot rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser:

 • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade idrottsplatser. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har till-
  träde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Fler produkter än tobak berörs

Det nya rökförbudet omfattar inte enbart tobak utan även andra produkter. Inom de områden där rökförbud gäller från den 1 juli är det inte tillåtet att:

 • Röka tobaksprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter (e-cigaretter)
 • Använda vattenpipor
 • Röka eller använda andra produkter som används på liknande sätt som cigaretter men inte innehåller tobak.

Ansvarig för rökförbudet

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. En butiks- eller restaurangägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om han eller hon inte äger marken utanför entrén.

För att informera korrekt ska den ansvarige sätta upp tydliga skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare har varit tillåtet att röka måste askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra tas bort. Om någon röker trots tillsägelse får personen avvisas.

 • För uteserveringar ansvarar restaurangen eller caféet.
 • För entréer ansvarar den som hyr eller har verksamhet i lokalen, om det är en galleria eller kontorskomplex är det normalt fastighetsägaren som är ansvarig.
 • För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som har ansvaret.

Det här gör Håbo kommun

Håbo kommun sätter upp skyltar vid de allmänna platser som kommunen ansvarar för.

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. I Håbo kommun är det miljöavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen som har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Vad kan du som invånare göra om någon röker på hållplatsen

Prata med personen och be dem att flytta sig från det rökfria området. Kanske har de missat att det är rökförbud och behöver få information. Det är polis eller ordningsvakter som kan avvisa en person som bryter mot lagen.

Varför införs förbudet?

Syftet med nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter och att skydda särskilt känsliga personer, till exempel allergiker samt barn och unga.

Genom att rökning förbjuds på uteserveringar slipper fler människor än tidigare bli utsatta för rök och fler får möjlighet att vistas där utan att drabbas av rökens negativa effekter.

Genom förbudet slipper också anställda på restauranger och caféer utsättas för gästernas tobaksrök. Sedan rökförbudet inomhus infördes 2005 har anställda och gäster fått en bättre miljö att vistas i.

Bestämning av det rökfria området

Det framgår inte av lagen hur långt bort från en rökfri zon som det är tillåtet att röka. Det måste bedömas från fall till fall.

I normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. Motsvarande resonemang ska användas för andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.

Mer information

Vill du veta mer läs på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se Folkhälsomyndighetens film om rökfria miljöer:

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster