Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vilken typ av altan vill du bygga?

Om du behöver söka bygglov eller bara göra en anmälan beror på vilken typ av altan du vill göra.

Markaltan

Markbehandlad yta (stenlagd, grusad eller asfalterad) direkt på marken och i samma nivå som omgivande natur- eller gräsmark är bygglovsbefriad. Den markbehandlade ytan kan vara upphöjd, men då max 0,5 meter. Markaltan med mur som är mer än 0,5 meter över omgivande mark kräver marklov. 

Exempel markaltan.

Exempel markaltan med mur över 0,5 m.

Däckaltan

En träkonstruktion med ett trädäck kan ligga upp till 1,20 m över omgivande mark med sin altanyta (inbyggd eller öppen) utan bygglov.

altandäck exempel

Däckaltan (ej bygglov).

Exempel på däckaltan där bygglov behövs.

Friliggande altan

Är normalt inte bygglovpliktig så länge den inte räknas som byggnad. Definition av byggnad är ”en varaktig konstruktion med tak och väggar som är avsedd för människor att vistas i”.

Bygglov krävs alltid:

  • För en däckaltan som är högre än 1,8m.
  • För altanräcke som är över 1,8 m högt och där genomsklingligheten är mer än 50% (altanräcket räknas då som plank). Altanräcket får alltså vara max 1,8 m högt och vara minst 50% genomsiktligt annars krävs bygglov för det (räknas då som plank).

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster