Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uteplatser och uterum

Ett uterum är en altan med tak som förutom husväggen har tre permanenta väggar helt eller delvis försedda med glas.

Ett vinkelhus kan ha ett uterum med två väggar. Ett uterum räknas som en tillbyggnad till huset och är bygglovpliktig.

Attefallstillbyggnad (max 15 kvadratmeter)

Ett uterum på max 15 kvadratmetet på ett småhus, som inte är bostadsrätt kan räknas som anmälningspliktig tillbyggnad (Attefalls-tillbyggnad) som kräver anmälan och startbesked.

Fastighet utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inget bygglov för en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplementsbyggnad. En sådan tillbyggnad kan vara ett inglasat uterum. Bygg- och miljönämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet. Om tillbyggnaden eller nybyggnaden görs närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs medgivande av grannen, medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov, då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Pergola och trädgårdsbyggnad

En trädgårdsbyggnad större än 15 kvadratmeter är inte friggebod och kan kräva bygglov eller anmälan med startbesked (om mindre än 25 kvadratmeter).

Vill du bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, och det uppfyller kraven för friggebodar så kan man göra det utan bygglov.

Sidansvarig: Susanne Nyström

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster