Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Uteplatser och uterum

Ett uterum är en altan med tak som förutom husväggen har tre permanenta väggar helt eller delvis försedda med glas.

Ett vinkelhus kan ha ett uterum med två väggar. Ett uterum räknas som en tillbyggnad till huset och är bygglovpliktig.

Attefalls tillbyggnad (max 15 kvm)

Ett uterum på max 15 m2 på ett småhus som inte är bostadsrätt kan räknas som anmälningspliktig tillbyggnad (Attefalls-tillbyggnad) som kräver anmälan och startbesked.

Fastighet utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inget bygglov för en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplementsbyggnad. En sådan tillbyggnad kan vara ett inglasat uterum. Bygg och miljönämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet. Om tillbyggnaden eller nybyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av grannen, medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Pergola och trädgårdsbyggnad

En trädgårdsbyggnad större än 15 m2 är inte friggebod och kan kräva bygglov eller anmälan med startbesked (om mindre än 25 m2).

Vill du bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, och det uppfyller kraven för friggebodar så kan man göra det utan bygglov.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-08-02

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster