Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Uteplatser och uterum

Ett uterum är en altan med tak som förutom husväggen har tre permanenta väggar helt eller delvis försedda med glas. Ett vinkelhus kan ha ett uterum med två väggar. Ett uterum räknas som en tillbyggnad till huset och är bygglovpliktig.

Attefallstillbyggnad
(max 15,0 kvadratmeter)

Ett uterum på max 15,0 kvadratmetet på ett småhus, som inte är bostadsrätt, kan räknas som anmälningspliktig tillbyggnad (Attefallstillbyggnad) som kräver anmälan och startbesked.

Fastighet utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplan/områdesbestämmelser, behöver du oftast inget bygglov för en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplement-byggnad. En sådan tillbyggnad kan vara ett inglasat uterum. Bygg- och miljönämnden kan svara på vad som gäller för din fastighet. Om tillbyggnaden eller nybyggnaden görs närmare fastighetsgräns än 4,50 meter krävs medgivande av grannen, medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov, då får bygg- och miljönämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Pergola och trädgårdsbyggnad

En trädgårdsbyggnad större än 15,0 kvadratmeter är inte friggebod och kan kräva bygglov eller anmälan med startbesked (om mindre än 30,0 kvadratmeter).

Vill du bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, och det uppfyller kraven för friggebodar (mindre än 15,0 kvadratmeter) så, kan du göra det utan bygglov.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster