Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Energideklaration

Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. Lagen har sin grund i de miljömål som togs fram 1995, gällande minskad energianvändning med 20 % fram till 2020 och 50 % fram till 2050. 

Vems är ansvaret?

Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun har ansvar för att utöva tillsyn över om byggnadsägare har utfört och anslagit sin energideklaration. Med hjälp av register från Boverket kan tillståndsmyndigheten ta fram vilka byggnader som inte har en deklaration.

Kommunen har rätt att meddela byggnadsägaren föreläggande om det behövs och har även rätt att utfärda vite (böter) om kraven inte efterlevs.  

Handläggning av energideklarationen

Eftersom antalet byggnader som ska energideklareras är mycket stort och antalet energiexperter ännu inte fyller upp behovet, har det uppstått problem att genomföra alla deklarationer fram till den 31 december 2008.

Sveriges Kommuner och Regioner uppmanar sina fastighetsägare att snarast göra en skriftlig beställning av en energideklaration hos någon certifierad energiexpert och att beställningen bekräftas av energiexperten. Om sedan energideklarationen inte kan göras innan 31 december 2008, kan tillsynsnämnden acceptera beställningen och kommer inte att vidta någon åtgärd som exempelvis vitesförläggande. Det gäller dock att energideklarationen genomförs och lämnas in till Boverket inom rimlig tid. 

Vad händer om jag inget gör?

Om bygg- och miljönämnden blir uppmärksam på att anslaget saknas kommer nämnden att vidta åtgärder. Det första bygg- och miljönämnden gör är att skriva ett brev till fastighetsägaren och fråga varför  deklarationen inte finns tillgänglig. Om man inte har låtit göra någon deklaration kommer ett vitesbelopp att sättas, samt en uppmaning om att snarast upprätta en energideklaration.

Det är byggnadsinspektören på bygglovenheten som ansvarar för tillsynen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster