Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Förhandsbesked

Är det någon idé att söka bygglov? För att få veta vad som gäller kan du ansöka om förhandsbesked hos bygg- och miljönämnden.

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid kommande bygglovsprövning, under förutsättning att ansökan om bygglov görs inom två år. Förhandsbesked innebär inte att du får börja bygga, du måste ändå söka bygglov och få startbesked för det.

Ett förhandsbesked kan ges både inom och utanför detaljplan. Det kan även ges inom områdes-bestämmelser.

Byggnadsnämnden kan avvakta med att avgöra en ansökan om lov eller förhandsbesked genom att besluta om anstånd. Det kan göras om det har påbörjats ett arbete med en ny detaljplan eller områdes-bestämmelser. Det kan även göras om arbete med att ändra eller upphäva en befintlig detaljplan eller områdesbestämmelser har påbörjats.

Kontakta bygglovavdelningen om du vill veta mer:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster