Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns byggnationer som du kan utföra i direkt anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus utan att behöva söka bygglov.

Utan bygglov kan du: 

  • färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial inom områden med detaljplan, om byggnadens eller områdets karaktär därigenom inte ändras väsentligt. 

  • med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  • anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 15,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  • uppföra komplementbyggnader (så kallade friggebodar) i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området. Det är dock alltid krav på strandskyddsdispens om friggeboden placeras i ett sjönära läge.

Medgivande från grannarna

Om man vill bygga eller uppföra någon eller några av ovanstående åtgärder närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste man söka bygglov.

Tomtgräns mot allmän plats/park eller väg

Om man vill bygga närmare gräns mot allmän plats/park eller väg än 4,5 meter krävs alltid bygglov. Ansökan om bygglov prövas då mot de bestämmelser som finns i planen. 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster