Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kaminer och andra eldstäder

installation eldstad

Installation eller väsentlig ändring av eldstad kräver anmälan.

Funderar du på att installera en eldstad som exempelvis kakelugn eller kamin, i din bostad? Se då till att göra en anmälan innan du börjar installera. Det gäller även väsentliga ändringar av eldstaden som installation av spiskassett i befintlig öppen spis och byte av kamin, i de flesta fall.

Anmälan om eldstad

Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus är anmälningspliktiga till kommunen. Typ av eldstad, vikt, effekt och placering är av intresse för räddningstjänsten vid händelse av brand. Anmälan till kommunen är ett sätt att arkivera dessa uppgifter och för att säkerställa att installationen blir besiktigad av sakkunnig.

Tänk på att även en väsentlig ändring av eldstad som installation av kassett i öppen spis och byte av kamin (i de flesta fall) är anmälningspliktiga!

Informera gärna berörda grannar innan ni installerar en eldstad då rök och sot kan upplevas som en olägenhet. Klagomål på rökgaser hanteras av kommunens miljöavdelning och kan då resultera i
restriktioner på eldningen.

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan till bygglovavdelningen via e-tjänsten Minutbygg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta kräver att du loggar in med
e-legitimation.

Om du, av någon anledning inte har möjlighet att använda e-tjänsten, är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter, de kan mejla eller posta en blankett till dig. Telefonnummer 0171-525 00.
E-postadress kontaktcenter@habo.se

Till anmälan bifogas:

 • planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
 • beskrivning av eldstad och rökkanal, modellbeteckning och prestandadeklaration med uppgifter om verkningsgrad och CO-utsläpp. Eldstaden ska vara typgodkänd
 • i vissa fall kan även redovisning av rökkanal behövas
 • förslag till kontrollplan

Startbesked:

Innan installation/ändring av eldstad får påbörjas måste du ha fått beslut om startbesked.

Avgift:

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa Pdf, 725.9 kB. fastställd av kommunfullmäktige.

Besiktningsprotokoll:

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis skorstens-fejarmästare. Kopia av besiktningsprotokollet ska lämnas till bygglovavdelningen så att slutbesked kan utfärdas. Innan slutbesked ges får eldstaden inte tas i bruk.

Tänk på att:

Om du köper en begagnad eldstad måste du kunna redovisa verkningsgrad och utsläpp för att kunna få startbesked för installationen. Om den inte uppfyller kraven, enligt lagstiftningen, kan startbesked ej ges.

Rekommenderad sotarintervall:

 • För pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i, rekommenderas sotning en gång per år.
 • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla räcker det med sotning vart tredje år.

Att elda rätt

 • Ändamålet för eldningen ska endast vara trivseleldning eller beredskap för elavbrott. Huset ska ha annan huvudsaklig uppvärmning. 
 • Braskaminen ska vara miljögodkänd om eldning ska ske i tätort.
 • Använd endast torr ved. Torka veden under tak, inte presenning, i minst ett år. Veden hinner inte bli tillräckligt torr om du hugger vinterns behov under sommaren. 
 • Se till att snabbt få fyr. Tänd med torra stickor, papper eller dylikt och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på mer ved. För att få ordentlig luftinblandning, stapla veden så att det finns ett litet mellanrum mellan vedträna.
 • Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden. Om spjällen stryps får man pyreldning med stora utsläpp av föroreningar som följd. Lägg därför endast in lite ved i taget så att anläggningen inte blir överhettad.
 • En braskamin som endast används för ”trivseleldning” någon gång i veckan behöver sotas minst var tredje år. Används den oftare, sota oftare. Hör med skorstensfejarmästaren.
 • Tänk på att askan utför en brandrisk. Ta ut den i en plåthink eller liknande. Sprid den helt släckta askan på gräsmattan eller bland prydnadsbuskarna. Undvik att sprida askan i grönsakslandet, eftersom den kan innehålla föroreningar.
 • Om eldningen skulle skapa olägenhet för grannarna kan begränsning av eller förbud mot eldning komma i fråga.
 • Koldioxiden från vedeldning bidrar inte till att öka växthuseffekten. Tyvärr kan dock eldning med ved ge stora miljö- och hälsoskadliga utsläpp till följd av ofullständig förbränning. Speciellt astmatiker och personer som lider av luftrörs- och andningsbesvär kan drabbas.

Om du vill veta mer, kontakta bygglovavdelningen:

Vägledning vid bygglov med me Öppnas i nytt fönster.r

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster