Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kaminer och eldstad

Funderar du på eldstad, som exempelvis kakelugn eller kamin i din bostad? Se till att göra en anmälan innan du börjar bygga!

Så här gör du en anmälan

Du kan gör en anmälan till byggavdelningen via webbtjänsten "Mitt bygge" eller skriftlig via blankett. Du hittar webbtjänsten "Mitt bygge" under relataterade e-tjänster och blanketten under relaterad information.

Anmälan om eldstad:

Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus är anmälningspliktiga till kommunen. Typ av eldstad, vikt, effekt och placering är av intresse för räddningstjänsten vid händelse av brand. Anmälan till kommunen är ett sätt att arkivera dessa uppgifter och för att säkerställa att installationen blir besiktigad av sakkunnig (sotintyg).

Informera gärna berörda grannar innan ni installerar en eldstad då rök och sot kan upplevas som en olägenhet. Klagomål på rökgaser hanteras av kommunens miljöavdelning och kan då resulterar i restriktioner över eldningen.

Om skorstenen dras i fasaden krävs det bygglov för fasadändring.

Till anmälan bifogas:

 • planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
 • beskrivning av eldstad och rökkanal, modellbeteckning och/eller produktbroschyr.

Sotintyg

Innan anläggningen tas i bruk skall den godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis skorstensfejarmästaren. Kopia av intyget skall lämnas till byggavdelningen.

Rekommenderad sotarintervall:

 • Pellets, kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 ggr/år.
 • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och inte som huvudsaklig värmekälla = vart tredje år.

Att elda rätt

 • Ändamålet för eldningen ska endast vara trivseleldning eller beredskap för elavbrott. Huset skall ha annan huvudsaklig uppvärmning. 

 • Braskaminen bör om möjligt vara miljögodkänd om eldning skall ske i tätort.

 • Använd endast torr ved. Torka veden under tak – inte presenning – i minst 1 år. Veden hinner inte bli tillräckligt torr om du hugger vinterns behov under sommaren. 

 • Se till att snabbt få fyr. Tänd med torra stickor, papper el. dylikt och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på mer ved. För att få ordentlig luftinblandning – stapla veden så att det finns ett litet mellanrum mellan vedträna.

 • Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden. Om spjällen stryps får man pyreldning med stora utsläpp av föroreningar som följd. Lägg därför endast in lite ved i taget så att anläggningen inte blir överhettad.

 • En braskamin som endast används för ”trivseleldning” någon gång i veckan behöver sotas minst var tredje år. Används den oftare – sota oftare. Hör med skorstensfejarmästaren.

 • Tänk på att askan utför en brandrisk. Ta ut den i en plåthink eller liknande. Sprid den helt släckta askan på gräsmattan eller bland prydnadsbuskarna. Undvik att sprida askan i grönsakslandet, eftersom den kan innehålla föroreningar.

 • Om eldningen skulle skapa olägenhet för grannarna kan begränsning av eller förbud mot eldning komma i fråga.

 • Koldioxiden från vedeldning bidrar inte till att öka växthuseffekten. Tyvärr kan dock eldning med ved ge stora miljö- och hälsoskadliga utsläpp till följd av ofullständig förbränning. Speciellt astmatiker och personer som lider av luftrörs- och andningsbesvär kan drabbas.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster