Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Namn- och adressfrågor

Kommunen har ansvar för namnsättning på gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar. Kommunen ansvarar också för att sätta nya adresser och adressändringar samt att adressinformationen registreras till myndighet och att berörda informeras om adressen.

När det har bildats nya tomter/fastigheter i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat "littera", en bokstav till befintligt nummer.

Adresserna som fastställs är belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats, oftast en entré på en byggnad. Posten beslutar om postnummer och postort.

Korrekta belägenhetsadresser är en av de viktigaste faktorerna för att information ska kunna knytas till en karta. Belägenhetsadresser har därför stor betydelse för att geografiska analyser och sökningar i geografiska informationssystem ska kunna göras. Men kanske viktigast av allt; en otydlig belägenhetsadress kan betyda att räddningstjänst inte hittar fram i samband med utryckning.

En belägenhetsadress kopplas i normalfallet till den gata från vilken du går in på tomten mot huvudentrén.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett internt samrådsförfarande med påföljande politiskt beslut.

Namngivning

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator och vägar
  • parker
  • torg
  • byggnader och anläggningar (t ex skolor och idrottsplatser).

I kommunen är det Namngruppen som föreslår namn baserat på historian för platsen, kringliggande vägnamn, gammal hävd, m.m.

Kan en byggnad ha flera adresser?

Ja, det kan den. Om den har flera entréer eller gränsar mot flera gator kan den ha flera belägenhetsadresser.

Är fastighetens belägenhetsadress och postadress alltid densamma?

Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en belägenhetsadress kan vara.

Du som äger flerbostadshus eller småhus (med flera bostadslägenheter) ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter.

Vem ska rapportera?

Enligt lag ska du som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Kommunerna har uppdraget att ajourhålla och besluta om lägenhetsnummer i det nationella lägenhetsregistret. Rapportering görs till Håbo kommun.

Varför finns lägenhetsregistret?

Registret ska göra det enklare och billigare att ta fram statistik om hushåll och bostäder. Statistiken används bland annat som underlag för planering av bostadsbyggande, utvärdering av välfärdspolitik och forskning. Sverige är skyldig att framställa sådan statistik från år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Här rapporterar du

Förändringar rapporteras på avsedd blankett. Anmälan gäller för flerbostadshus inklusive specialbostäder och för småhus inklusive fritidshus där det finns flera bostadslägenheter.

Lantmäteriets information om lägenhetsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster