Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo växer

Håbo utvecklas för att möta framtiden. Nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och infrastrukturen anpassas. Vi ökar tillgängligheten inom flera områden och logistik Bålsta byggs upp där verksamheter har möjlighet att växa.

Resecentrum och Bålsta torg

Bild på förskolan Annehill

Vi bygger ett resecentrum för att trafik och service ska samordnas omkring järnvägsstation, busstorget, taxi och bilparkering.

Bild på förskolan Annehill

Bålsta centrum står inför en omfattande omvandling vilket bygger på att främja mångfald, fläta ihop stad med natur och framhäva Bålstas specifika identitet.

Bålsta C

Bild på förskolan Annehill

Naturen runt Lillsjön blir mer attraktiv och tillgänglig. Det anläggs en gångväg och spång i den norra delen av sjön.

Entré Lillsjön

Futurum - Ombyggnation av skola

Grundskola Futurum

Futurumskolan har behov av att utöka
elevantalet med cirka 90 elever. Till följd
av skolans ökade kapacitetsbehov utförs
en ombyggnad av skolan.

Mer om ombyggnationen för Futurum

Bild på förskolan Annehill

Gröna dalen utvecklas till en mångfunktionell stadspark som binder
ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden.

Gröna dalen, detaljsplaneprogram

Bild på förskolan Annehill

Logistik Bålsta är en utbyggnad av Västerskogs företagspark.
Områdetbyggs ut i olika etapper under en längre tid.

Logistik Bålsta

Bild på förskolan Annehill

Åtta flerbostadshus utformade som radhus i två plan med totalt 64
lägenheter på Björkvallen anläggs. Förutom BoKlok kommer Solfältets Fastighets AB att bygga ett flerbostadshus i området. 

Björkvallen

Bild på förskolan Annehill

Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter.

Tvåhus-området

Kran med vattendroppe

Tekniska nämnden har godkänt förstudien"Vägvalsutredning vatten
och avlopp Skokloster".

Vatten och avlopp Skoklosterhalvön

Ny simhall

Pool

foto: Norconsult

En ny större simhall kommer att byggas i anslutning till den nuvarande simhallen. Den befintliga simhallen är öppen fram tills den nya öppnar.

Ny simhall

Aktivitetspark för ungdomar

Idéskiss för aktivitetsparkens delar.

Bild: Cebe belysning.

Det byggs en ny aktivitetspark i centrala Bålsta i anslutning till den nuvarande. Målet är att aktivitetsparken ska bli en mötesplats för barn och ungdomar - ett ställe där de kan hänga, aktivera sig och umgås i en positiv miljö.

Aktivitetspark

Bild på förskolan Annehill

Ängsbackens förskola byggs som en fristående byggnad i anslutning till Skogsbrynets förskola. På Ängsbackens förskola blir det fem avdelningar. Den nya förskolan kommer att sammankopplas med en invändig passage till Skogsbrynets förskola.

 Ängsbackens förskola

Under 2021 ökar E.ON leveranssäkerheten genom att förstärka elnätet. För att öka leveranssäkerheten vädersäkrar E.ON elledningarna, byter ut bristfälliga anläggningsdelar och anlägger nya ledningar.

Förstärkt elnät

E.ON säkerställer elförsörjningen till logistikanläggningen Dagab genom att anlägga två separata elnätsslingor. En elnätsslinga nordöst och en sydväst om Bålsta tätort.

Förstärkt elnät - Dagab

Kran med vattendroppe

Nya bostäder växer fram och invånarantalet ökar. För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät. Vi bygger även för framtiden för att kunna fortsätta möta upp behoven efter utveckling.

Nya vatten- och avloppsledningar

Karta över fysisk planering

Fysisk planering

På kartan för fysisk planering hittar du bland annat information om:

  • gällande detaljplaner,
  • pågående planuppdrag och
  • fördjupade översiktsplanen.

Ladda ner plankartor och annan dokumentation kopplad till planen.

Karta för fysisk planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta detaljplanen Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nytt äldreboende - Västerhagsvägen

Bild på förskolan Annehill

Vi bygger ett resecentrum för att trafik och service ska samordnas omkring järnvägsstation, busstorget, taxi och bilparkering.

Lekparken Banankontakt

Ett hus med ordet banankontakt på taket

Vi bygger en temalekpark vid Åbergs museum. Lekparken Banankontakt är en unik park präglad av kreativitet och lekfullhet.

Lekparken Banankontakt

​Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster