Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo växer

Håbo utvecklas för att möta framtiden. Vi har flera pågående projekt, nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och logistik Bålsta byggs upp där verksamheter har möjlighet att växa. Bålsta centrum står inför en omvandling som bygger på att främja mångfald, fläta ihop stad med natur och framhäva Bålstas specifika identitet.

Följ med i Håbos utveckling

Du har möjlighet att ta del av Håbos utveckling. Här hittar du information om pågående exploateringsprojekt, bygg- och anläggningsprojekt, naturvårdsprojekt och detaljplaner.

Bålsta C - Ett nytt resecentrum och olika typer av bostäder och verksamheter
Bålsta centrum står inför en omfattande omvandling vilket bygger på att främja mångfald, fläta ihop stad med natur och framhäva Bålstas specifika identitet.

Gröna dalen - mångfunktionell stadspark
Gröna dalen utvecklas till en mångfunktionell stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden.

Byggnation av bostäder

Björkvallen
Bo Klok Mark- och Exploatering AB bygger åtta flerbostadshus utformade som radhus i två plan med totalt 64 lägenheter på Björkvallen. Det nya kvarteret kommer att heta BoKlok Krysset. Förutom BoKlok kommer Solfältets Fastighets AB att bygga ett flerbostadshus i området. Kommunen samordnar utbyggnaden. Enligt den preliminära tidplanen kommer området att stå klart kring årsskiftet 2021-2022.

Tvåhus-området
Den karaktär som eftersträvas för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt gör detaljplanen det möjligt att bygga omkring 500 lägenheter.

Företag etablerar sig

Logistik Bålsta - Företagspark
Logistik Bålsta är en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området byggs ut i olika etapper under en längre tid.

Kommunala verksamheter utvecklas

Skola, Futurum - Ombyggnation
Futurumskolan har behov av att utöka elevantalet med cirka 90 elever. Till följd av skolans ökade kapacitetsbehov utförs en ombyggnad av skolan.

VA - Ledningskapaciteten för vatten och avlopp förstärks i centrala Bålsta 2020
Nästa år grävs flera kilometer nya vatten- och avloppsledningar ner i marken i Bålsta. Arbetet görs för att öka kapaciteten att ta hand om ökande vatten- och avloppsmängder.

VA- Försörjning för vatten och avlopp för Skoklosterhalvön
Tekniska nämnden har godkänt förstudien "Vägvalsutredning vatten och avlopp Skokloster".

Naturvårdsprojekt
Genom olika naturvårdsprojekt arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv. Ett exempel är en ny våtmark i Balders hage.

​Sidansvarig: Åsa Söder

2020-09-14

Nyheter

Till nyhetsarkivet

Se alla nyheter

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster