Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbo växer

Håbo utvecklas för att möta framtiden. Nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och infrastrukturen anpassas. Vi ökar tillgängligheten inom flera områden och logistik Bålsta byggs upp där verksamheter har möjlighet att växa.

Karta över fysisk planering

Fysisk planering

På kartan för fysisk planering hittar du bland annat information om:

 • gällande detaljplaner,
 • pågående planuppdrag och
 • fördjupade översiktsplanen.

Ladda ner plankartor och annan dokumentation kopplad till planen.

Karta för fysisk planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta detaljplanen Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Nytt busslinjenät i Bålsta tätort

  Bålsta växer och nu gör vi om busslinjerna i tätorten så att fler vill och kan resa med kollektivtrafiken.

 • Bålsta C

  Bålsta centrum utvecklas med ett resecentrum, torg, bostäder och aktivitetspark. Ett stråk med grönska leder genom centrum med bättre tillgänglighet för dig som går och cyklar. Bålsta centrum främjar mångfald och flätar ihop småstad med natur.

 • Björkvallen

  Bo Klok Mark- och Exploatering AB bygger åtta flerbostadshus utformade som radhus i två plan med totalt 64 lägenheter på Björkvallen.

 • Entré Lillsjön

  Naturen runt Lillsjön blir mer attraktivt och tillgängligt. Det anläggs en gångväg och spång i den norra delen av sjön.

 • Gröna dalen

  Gröna dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden.

 • Logistik Bålsta

  Logistik Bålsta är en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området byggs ut i olika etapper under en längre tid.

 • Ny simhall

  Vi bygger en ny större simhall i anslutning till den nuvarande. Här kan du följa projektet fram till att simhallen står färdig.

 • Projekt BÅT (Bålsta tätort) - Nya vatten- och avloppsledningar

  Vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät.

 • Resecentrum och Bålsta torg

  Vi bygger ett resecentrum för att trafik och service ska samordnas omkring järnvägsstation, busstorget, taxi och bilparkering.

 • Tvåhus-området

  Tvåhus-området är är ett nytt bostadsområde som är under uppbyggnad. Området ligger centralt i Bålsta med gångavstånd till kollektivtrafik och detaljhandel.

 • Trafikprojekt trafikplats Åsen

  Vi utreder påverkan transporter till/från Logistik Bålsta kommer ha på trafiknätet och utför anpassade åtgärder för ett fortsatt bra flöde.

 • Äldreboende Åsleden

  Håbo kommun planerar att bygga ett nytt äldreboende på Åsleden 20. Här kan du följa projektet fram till att äldreboendet är färdigt.

 • Håbo bibliotek och torg

  Håbo bibliotek och det anslutande torget utanför ska få nytt utseende och funktion.

​Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster