Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Aktivitetspark för ungdomar

En upplyst aktivitetspark

Idéskiss för aktivitetsparkens delar. Bilden stämmer inte med det färdiga slutresultatet. Bild: Cebe belysning.

Det blir en ny aktivitetspark i centrala Bålsta. Den byggs i anslutning till den nuvarande skejtparken mellan Fridegårdsgymnasiet och ishallen. Målet är att aktivitetsparken ska bli en mötesplats för barn och ungdomar - ett ställe där de kan hänga, aktivera sig och umgås i en positiv miljö.

En aktivitetspark för alla

Parken kommer att bjuda in till många olika aktiveter. Det kommer också finnas gott om sittplatser. Området blir upplyst och det kommer finnas konst i olika former för att parken ska vara inbjudande och kännas trygg.

Den nya aktivitetsparken kommer bland annat innehålla:

  • Miniarena med konstgräs att spela till exempel fotboll på.
  • Basketplan
  • Pingisbord
  • Större skejtpark
  • Ny skottramp. Den gamla skottrampen kommer att bygga om med fler hockeymål så att fler kan använda den samtidigt.
  • Sittplatser och skärmtak
  • DJ-bås
  • Gunga

Utveckling skejtpark

Den nuvarande skejtparken kommer att byggas ut och bli dubbelt så stor. Utformningen av den nya parken har arbetats fram av väletablerade skejtare och arkitekter med specialistkompetens inom just utformning av parker.

Aktuellt och tidsplan

Upphandlingen är klar. Avtal är skrivet med entreprenören Nord skateparks. 

Anläggningen av aktivitetsparken i Bålsta är i gång. Området kring aktivitetsparken är inhägnat och får inte användas. Parken kommer att vara avspärrad tills den är klar.

Parken beräknas vara klar i juli 2022.

Påverkan närliggande verksamheter

Ishallens stora entré kommer vara innanför inhägnaden, så ingång för skolelever som besöker ishallen kommer ske via annan entré. Skyltar sätts upp på plats. Entrén för spelare kommer fortfarande att kunna användas. Det kommer finnas ett gångstråk till bowlingen och utrymningsvägar för närliggande byggnader under hela byggtiden. Skoltaxin får en tillfällig väg att köra till gymnasiesärskolan.

Kommunen vill skapa en mötesplats för ungdomar i åldern 12–18 år. Det finns en stor efterfrågan och en saknad av en naturlig plats att samlas på. Aktivitetsparken ska bli ett ställe där barn och unga kan hänga, aktivera sig och umgås i en positiv miljö. Området kommer även kunna användas av skolorna.

Den totala ytan inklusive befintlig skejtpark är cirka 4 000 kvadratmeter.

Beslutet att bygga en ny aktivitetspark fattades i kommunfullmäktige november 2020.

Anläggningen av parken påbörjas i september 2021. Parken beräknas vara klar i juli 2022.

Nej, hela området kommer att vara avstängt. Skejtparken ska byggas ut och på resterande yta kommer det att schaktas och grävas för att parken sen ska kunna anläggas.

Ja, med undantag för skejtparken. Resterande ytor är anpassade för rullstol.

I DJ-båset kommer du kunna spela musik via din mobiltelefon. Här kan du testa på scratching, loopning och olika ljudeffekter. Musiken leds direkt mot åhörarna närmast och blir på sätt inte ett störande inslag för andra i närområdet. Volymen och vilka tider DJ-båset är igång styrs av Håbo kommun.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster