Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Aktivitetspark för ungdomar

En upplyst aktivitetspark

Idéskiss för aktivitetsparkens delar. Bilden stämmer inte med det färdiga slutresultatet. Bild: Cebe belysning.

Det blir en ny aktivitetspark i centrala Bålsta. Den byggs i anslutning till den nuvarande skejtparken mellan Fridegårdsgymnasiet och ishallen. Målet är att aktivitetsparken ska bli en mötesplats för barn och ungdomar - ett ställe där de kan hänga, aktivera sig och umgås i en positiv miljö.

En aktivitetspark för alla

Parken kommer att bjuda in till många olika aktiveter. Det kommer också finnas gott om sittplatser. Området blir upplyst och det kommer finnas konst i olika former för att parken ska vara inbjudande och kännas trygg.

Den nya aktivitetsparken kommer bland annat innehålla:

  • Miniarena med konstgräs att spela till exempel fotboll på.
  • Basketplan
  • Pingisbord
  • Större skejtpark
  • Ny skottramp. Den gamla skottrampen kommer att bygga om med fler hockeymål så att fler kan använda den samtidigt.
  • Sittplatser och skärmtak
  • DJ-bås
  • Gunga

Utveckling skejtpark

Den nuvarande skejtparken kommer att byggas ut och bli dubbelt så stor. Utformningen av den nya parken har arbetats fram av väletablerade skejtare och arkitekter med specialistkompetens inom just utformning av parker.

Aktuellt och tidsplan

Upphandlingen är klar. Avtal är skrivet med entreprenören Nord skateparks. 

I september 2021 börjar anläggningen av aktivitetsparken i Bålsta. Under vecka 39 hägnas skejtparken in och får därmed inte användas. Under vecka 40 kommer staket sättas upp kring resterande del av aktivitetsparken. Parken kommer vara avspärrad tills den är klar våren 2022.

Under vecka 39 och 40 pågår även rivningsarbete i den befintliga skejtparken. Det kan då bitvis vara högt buller. Det gäller framför allt under torsdag och fredag vecka 39 samt måndag till torsdag vecka 40. Vi arbetar för att rivningsperioden ska bli så kort som möjligt.

Påverkan närliggande verksamheter

Ishallens stora entré kommer vara innanför inhägnaden, så ingång för skolelever som besöker ishallen kommer ske via annan entré. Skyltar sätts upp på plats. Entrén för spelare kommer fortfarande att kunna användas. Det kommer finnas ett gångstråk till bowlingen och utrymningsvägar för närliggande byggnader under hela byggtiden. Skoltaxin får en tillfällig väg att köra till gymnasiesärskolan.

Kommunen vill skapa en mötesplats för ungdomar i åldern 12–18 år. Det finns en stor efterfrågan och en saknad av en naturlig plats att samlas på. Aktivitetsparken ska bli ett ställe där barn och unga kan hänga, aktivera sig och umgås i en positiv miljö. Området kommer även kunna användas av skolorna.

Den totala ytan inklusive befintlig skejtpark är cirka 4 000 kvadratmeter.

Beslutet att bygga en ny aktivitetspark fattades i kommunfullmäktige november 2020.

Anläggningen av parken påbörjas i september 2021. Parken beräknas vara klar våren 2022.

Nej, hela området kommer att vara avstängt. Skejtparken ska byggas ut och på resterande yta kommer det att schaktas och grävas för att parken sen ska kunna anläggas.

Ja, med undantag för skejtparken. Resterande ytor är anpassade för rullstol.

I DJ-båset kommer du kunna spela musik via din mobiltelefon. Här kan du testa på scratching, loopning och olika ljudeffekter. Musiken leds direkt mot åhörarna närmast och blir på sätt inte ett störande inslag för andra i närområdet. Volymen och vilka tider DJ-båset är igång styrs av Håbo kommun.

Sidansvarig:

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster