Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ängsbackens förskola

Ängsbackens förskola byggs som en fristående byggnad i anslutning till Skogsbrynets förskola. På Ängsbacken blir det fem avdelningar. Den nya förskolan sammankopplas med en invändig passage till Skogsbrynets förskola.

Ängsbackens förskola ska innehålla fem nya avdelningar med plats för 110 barn och ett tillagningskök med kapacitet för 160 barn. Förskolorna kan på så sätt utveckla sin verksamhet från tre avdelningar till totalt åtta stycken.

Den ska byggas i två våningar och sammankopplas med befintlig byggnad genom en länk på entréplan. Tillbyggnaden är uppdelad i två huskroppar med olika nockhöjder. Fönstren kommer att få olika storlekar och placeras på olika höjder och bidrar därmed till ett lekfullt intryck.

Gården

I samband med Ängsbackens förskola kommer gården utökas med 3 652 kvadratmeter. Det ger förskolorna en ny inhägnad gård på totalt 7 044 kvadratmeter. Utöver det kommer förskolan även att ha möjlighet att använda ca 1 900 kvadratmeter naturmark direkt i anslutning.

Tidplan

  • Byggstart april.
  • Schaktarbeten påbörjar under den första etappen för ledningar och en ny infart från Kraftleden.
  • Nedmontering av den befintliga fristående mindre byggnad som idag står där den nya förskolan byggs.
  • Plattan till huset beräknas färdigställas under maj-juni.
  • Montage av stommen planeras att genomföras under juni-juli.
  • Förskolan planeras färdigställas hösten 2022.

Alla tider som anges är preliminära och kan påverkas utifrån uppkommande situationer.

Genomförande

Vi har upphandlat en entreprenör för att utföra byggnationen av förskolan.

Planering och genomförande sker i nära samarbete med ansvariga för verksamheten på förskolan. För en så effektiv och smidig genomförandeprocess som möjligt.

I samband med byggnationen sker kontinuerligt avstämning och samråd med ansvariga för verksamheten på förskolan. Mycket fokus läggs naturligtvis på säkerhet.

Illustration av tillbyggnaden: Rött trä hus med två våningar. Fönster i olika storlekar och nivåer. Gående människor runt huset

Sidansvarig:

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster