Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ängsbackens förskola

Ängsbackens förskola kommer att byggas som en fristående byggnad i anslutning till Skogsbrynets förskola. På Ängsbackens förskola kommer det att finnas fem avdelningar. Den nya förskolan kommer att sammankopplas med en invändig passage till Skogsbrynets förskola.

Ängsbackens förskola kommer att innehålla fem nya avdelningar med plats för 110 barn och ett tillagningskök med kapacitet för 160 barn. Förskolorna kan på så sätt utveckla sin verksamhet från tre avdelningar till totalt åtta stycken.

Den ska byggas i två våningar och sammankopplas med befintlig byggnad genom en länk på entréplan. Tillbyggnaden är uppdelad i två huskroppar med olika nockhöjder. Fönstren kommer att få olika storlekar och placeras på olika höjder och bidrar därmed till ett lekfullt intryck.

Gården

I samband med Ängsbackens förskola kommer gården utökas med 3 652 kvadratmeter. Det ger förskolorna en ny inhägnad gård på totalt 7 044 kvadratmeter. Utöver det kommer förskolan även att ha möjlighet att använda ca 1 900 kvadratmeter naturmark direkt i anslutning.

Tidplan

Arbetet med att planera och detaljprojektera förskolan är i ett tidigt skede. I dagsläget är ingen definitiv tidsplan fastslagen. Under våren 2021 kommer en detaljerad tidplan att tas fram och då kommer vi kunna berätta mer.

Preliminärt kommer byggnation att påbörjas under våren 2021 och förskolan planeras att vara färdig under hösten 2022.

Genomförande

Vi har upphandlat en entreprenör för att utföra byggnationen av förskolan. Planering av genomförandet är påbörjat. Planering och genomförande kommer att ske i nära samarbete med ansvariga för verksamheten på förskolan. Mycket stort fokus kommer att läggas på att genomförandet blir så säkert som möjligt.

Illustration av tillbyggnaden: Rött trä hus med två våningar. Fönster i olika storlekar och nivåer. Gående människor runt huset

Sidansvarig:

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster