Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Futurum

Futurum byggs om i etapper. Här ser du den aktuella tidplanen.

Vad innebär projektet?

Ombyggnad av skolan enligt dessa etapper:

  • Etapp 1 för årskurs 7-9.
  • Etapp 2 för årskurs 4-6.
  • Etapp hus B ombyggnad elevhälsa, fritids, bibliotek samt justeringar av personalutrymmen.

Varför genomförs projektet?

Futurumskolan har behov av att utöka elevantalet med cirka 90 elever. Till följd av skolans ökade kapacitetsbehov utförs en ombyggnad av skolan.

Futurumskolan är konstaterat fuktskadad samt att de befintliga undervisningslokalerna inte är ändamålsenliga enligt dagens undervisningsmetoder.

Tider?

I september 2020 beslutade tekniska nämnden om rivning av hus B samt uppförande av nya lokaler.

Etapp 1 färdigställs i december 2020. Skolverksamhet från starten av vårterminen 2021.

Etapp 2 – rivning startar vecka 45 2020. Ombyggnad startar 2 februari 2021.

Vem bygger?

Beställare är Håbo kommuns fastighetsavdelning.

HZ Bygg AB är totalentreprenör för etapp 1.

Upphandlingen av rivningsentreprenör för etapp 2 är klar (Af Härnösand Byggreturer AB). Upphandling av entreprenör för ombyggnaden pågår – tilldelas i december 2020.

Upphandling för hus B utförs hösten 2020.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster