Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Entré Lillsjön

Naturen runt Lillsjön blir mer attraktivt och tillgängligt. Det anläggs en gångväg och spång i den norra delen av sjön. Arbetet sker i samverkan med företag i samband med etablering av verksamheter i Lillsjöns företagspark och Entré Lillsjön.

Området kring Lillsjön blir mer tillgängligt och ett tryggt och attraktivt rekreationsområde för boende och besökare. Området ska bli mer tillgängligt för besökare och utgöra en vilsam och tilltalande plats. Längs sjöns östra sida ska tillgänglighetsnivån vara hög och det ska här finnas platser som personer med rullstol ska kunna besöka. Områdets historia och naturvärden ska även göras mer tillgängligt och synbart via exempelvis informationsskyltar.

Lillsjön

Lillsjön är en liten gömd pärla i Bålsta som ligger mellan Draget och Kalmarsand. Sjön ligger i en åsgrav som sträcker sig mellan Lilla Ullfjärden i norr och Kalmarviken i söder och är det bästa exemplet på en åsgropsjö i Uppsala län.

Mer om Lillsjön

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars att godkänna detaljplaneprogram för Dragelund. I samband med godkännande av detaljplaneprogrammet gav kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra intressenter tillgängliggöra naturvärden kring Lillsjön för allmänheten.

Detaljplaneprogrammet Dragelund

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster