Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gång- och cykelväg längs kalmarleden

En ny gång- och cykelväg anläggs under hösten 2020 längs med Kalmarleden, mellan Vilundarondellen och Prästgårdsvägen. Gång- och cykelvägen beräknas bli klar innan årsskiftet till 2021.

Gång- och cykelvägen har varit en saknad länk, vilket har uppmärksammats vid tillfällen då kommunen har samlat in synpunkter om cykelvägar. Den nya gång- och cykelvägen kopplar ihop Kalmarleden och dess anslutande bostadsområden. Den kommer att underlätta för boende att ta sig mellan områden och för skolelever att kunna gå eller cykla till skolan.

Önskemål om att gång- och cykelvägen ska anläggas har framkommit vid flera tillfällen när vi samlat in synpunkter om cykling i Håbo.

Vägen kommer att ha belysning och i samband med att denna sträcka anläggs kommer även den befintliga gång- och cykelvägen mellan Prästgårdsvägen och Furuhällsvägen att få belysning.

För att säkra en passage över Kalmarleden för de som kommer på gång- och cykelvägen från Råby/Råbydal inkluderas även ett övergångsställe med trafiksäkerhetsåtgärder i arbetet.

pågående arbete vid anläggning av ny gång- och cykelväg

Sidansvarig: Åsa Söder

2020-11-10

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster