Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbo bibliotek och torg

torg och bibliotek

foto: Includi

Håbo bibliotek och det anslutande torget utanför ska få nytt utseende och funktion.

Aktuellt

Programhandlingar, det vill säga det dokument som beskriver den övergripande ytplaneringen och funktionerna för respektive område inomhus och utomhus, håller på att bli klara. De kommer publiceras här när de är klara.

Inomhus har syftet varit att öppna upp biblioteket och närliggande ytor för att kunna utnyttja ytorna bättre och skapa en mer välkomnande miljö. Ombyggnationen ska ge ökade möjligheter för aktiviteter för kommunens invånare.

Nuvarande utemiljö moderniseras och utvecklas. Utomhusmiljön ska bli en mötesplats för lek, aktiviteter och social samvaro. En scen och marknadsplats blir en viktiga delar för torget.

Bakgrund

Håbo bibliotek ska rustas och tillsammans med torget bli en attraktiv mötesplats. Genom att använda befintlig infrastruktur kan resurser användas kostnadseffektivt.

Tomma ytor i foajén och torget utanför, som idag sällan används, ska utvecklas för att bli en mötesplats där kulturverksamhet kan äga rum. Genom det här kommer även Fridegårdsscenen hamna i ett tydligare sammanhang och locka fler besökare till kvällsarrangemang.

Torget är en del av Gröna stråket som är en utveckling av centrumområdet. Gröna stråket ska utvecklas mellan pendeltågsstationen och Gröna dalen. Läs mer om Gröna stråket.

Håbo bibliotek är kommunens enda folkbibliotek och är även ett integrerat gymnasiebibliotek. Det ska fungera för kommunens invånare och vara ett stöd för Fridegårdsgymnasiet. Så kommer det även vara fortsatt.

En utredning har gjorts för att ta fram en design. Den grundar sig på önskemål och behov som har samlats in och analyserats. Insamlingen har gjorts genom workshops med olika grupper i kommunen.

Här är presentationen av designförslaget. Pdf, 15 MB. Observera att det är ett förslag, inte det exakta genomförandet. I nästa skede ska det framtagna förslaget vidarearbetas. I detta arbete ingår att titta på tekniskt genomförande och kostnader.

Beslut

Projektet fick startbesked från kultur- och fritidsnämnden hösten 2022.

Tider

Projektet arbetar just nu med att ta fram en tidsplan. Byggnation på utvändig mark kommer att samordnas med genomförandet av Gröna stråket.

Under 2023 genomfördes planering av projektets utformning. Under 2024 blir planerna för projektet klara.

Frågor och svar

Genom att utnyttja befintliga lokaler på ett bättre sätt kan behoven mötas kostnadseffektivt. Att bygga nytt eller att hyra en extern lokal är dyrt.

Beslutade investeringsmedel är 20 miljoner kronor.

Idag finns det planerade resurser i budget 2025/2026 för genomförande.

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster