Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Dagvattnet från Logistik Bålsta kvarter 5-6

Under mars till och med maj genomför vi markarbete för att leda bort dagvattnet från Logistik Bålsta kvarter 5-6. Markarbetet innebär att vi till exempel tar bort sly och träd som är för nära kraftledningen. I området ska också den biologiska värdekärnan stärkas.

Karta med markerad linje för dagvatten

Karta med markerad linje för dagvatten.

Den befintliga kulverten i åkermarken öppnas upp till ett dike. I samband med markarbetet anläggs en arbetsväg längs med diket. En övergång anläggs på åkermarken för traktorer och trummorna vid de befintliga vägövergångar byts ut till en större dimension.

När kv 5-6 har byggt klart sin anläggning kommer det troligtvis vara möjligt att använda arbetsvägen som en promenadväg som kommer att anslutas till GC-vägen mellan Skörby och Björnängsvägen.

Värdefull natur sparas

Det finns naturvärden i området som vi ser över vilka åtgärder som krävs för att gynna mångfalden längs med diket som ska öppnas. Vi kommer på så sätt stärka den biologiska värdekärnan som finns i närområdet, vilket är mycket positivt.

Logistik Bålsta

Logistik Bålsta är en plats där företag etablerar sig. Företagsområdet bidrar till många nuvarande och nya arbetstillfällen och utveckling av Håbo kommun. De nya gång- och cykelvägarna bjuder in till utflyktsmål.

Mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster