Projekt BÅT (Bålsta tätort) - Nya vatten och avloppsledningar 

Kran med vattendroppe

Nya bostäder växer fram och invånarantalet ökar. För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät. Vi bygger även för framtiden för att kunna fortsätta möta upp behoven efter utveckling.

Nya vatten- och avloppsledningar