Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Projekt BÅT (Bålsta tätort) - Nya vatten- och avloppsledningar

Nya bostäder växer fram och invånarantalet ökar. För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät. Det anläggningsarbetet är projekt BÅT som står för Bålsta tätort.

Nyheter

Bakgrund

Invånarantalet ökar och fler vill bo i Håbo. Men vårt vatten- och avloppsnät är i dagsläget inte utrustat för att kunna försörja fler. Det gör det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät. Vi bygger även för framtiden för att kunna fortsätta möta upp behoven efter utveckling.

Inför projektet har vi gjort omfattande förberedelser med projektörer, geotekniska undersökningar, projektledning samt förberett och genomfört upphandling. Tillsammans har vi arbetat fram en lösning för ett nytt huvudledningssystem som ska kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp. Projektet i sin helhet beräknas pågår till sommaren 2023.

Geotekniken

De geotekniska förhållanden för ledningsnätet är komplexa. Det gör att vi måste använda avancerade metoder. De metoder som vi använder i anläggningsarbetet är schaktfritt. Arbetet är av stor omfattning och gör projektet unikt i Sverige.

Vi kommer använda

  • rörtryckning
  • styrd borrning
  • hammarborrning
  • och sänkbrunnar.

När vi anlägger nya vatten- och avloppsledningar påverkar det omgivningen. Trafik leds om, det kan uppstå kö och vi behöver gräva i marken. Ledningsnätet anläggs i närheten av bostäder, parker och vägar och berörda delar kommer att påverkas. Vi har naturligtvis nära dialog med bland annat Lantmäteriet om påverkan.

Där vi gräver för nya ledningar finns träd och annan utrustning som påverkas av arbetet. I parkområdet mellan Stockholmsvägen och Gröna dalen kommer flera träd tas ner.

Det finns mer detaljerad information om hur du och omgivningen kan påverkas under respektive etapp.

Skeppsparken

Skeppsparkens lekplats kommer tillfälligt stängas av. Ungefär hälften av lekutrustningen tas bort. Rullstolsgungan flyttas till annan plats, vi informerar om plats vid senare tillfälle. Träd kommer även fällas på andra platser bland annat mot Aronsborg och Fånäs. När ledningsdragningen är färdig kommer nya träd att planteras och Skeppsparkens lekplats återställs. När vi återställer parken kan det bli så att träden inte hamnar på samma plats som tidigare eftersom det kan förstöra de nya ledningarna.

Skeppsvägen

Skeppsvägen stängs för fordonstrafik. Det kommer att vara möjligt för cyklister och gående att passera.

Stockholmsvägen

Under arbetet vid Stockholmsvägen stänger vi av gång- och cykelvägen. Vi hänvisar i stället till gång- och cykelvägen genom Skeppsparken.

Stockholmsvägen är öppen för genomfart för fordonstrafik men det kommer ta längre tid att ta sig fram. Välj gärna en annan väg om du har möjlighet, eller åk en annan tid än rusningstid.

Gröna dalen

En ny pumpstation anläggs intill Gröna Dalenskolan i samband med nya vatten- och avloppsledningar. Arbetsområdet stängs av med byggstaket. Där pumpstionen byggs kommer träd att avverkas. För framkomlighet anläggs en permanent serviceväg fram till den nya pumpstationen.

Projektets etapper och tidplan

Vi har delat in projektet i etapper, delvis för att påverkan för omgivningen ska bli så lite om möjligt och för att projektet är omfattande och pågår under en längre tid.

Alla angivna tider är ungefära och preliminära. Tiderna för etapperna kan ändras under pågående tid.

 

Byggstart 2021 pågick till och med 2022.

Arbetet längs med Stockholmsvägen, Kalmarrondellen Björksäterkyrka ingår i etapp 1 och beräknas pågå från oktober 2021 till och med 2022. Från början av juli är dubbelriktad trafik åter. På grund av ändrade produktionsmetoder med anledning av geotekniken i projektet har vi fått senarelägga dubbelriktad trafik.

Stockholmsvägen öppnas för dubbelriktadtrafik utan rödljus juli 2022.

Gång- och Cykelväg längs Stockholmsvägen öppnas för allmänheten oktober 2022

Påverkan

Områden som påverkas av arbetet är:

  • Grönområdet längs Arosvägen mittemot BraBil
  • Åkermarken bakom Skeppsvägen
  • Grönområdet över Skeppsvägen längs med Ankarvägen, bort mot Skeppsparken
  • Skeppsparken
  • Stockholmsvägen

Trafiken regleras i början av oktober 2021 när de planerade arbetena påbörjas på Stockholmsvägen mellan Kamlarrondellen och Skeppsrondellen.

Byggstart augusti 2021 och beräknas pågå till och med våren 2023.

Påverkan

Liten påverkan på trafik och boende eftersom vi arbetar mestadels på åkermark.

Byggstart maj 2022 och beräknas pågå till och med sommaren 2023.

Påverkan

Under etapp 3 kommer trafik och gående påverkas.

Arbetet längs med södra Bålstaleden, Draget rondellen till Kalmarrondellen ingår i etapp 3 och beräknas pågå från september 2022 till och med hösten 2023.

Frågor och svar

Vi behöver förstärka och bygga nya vatten- och avloppsledningar så att du som bor i Håbo kan använda vatten för bland annat matlagning, dusch och toalett.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och renar vi inte det vi spolar ner så blir vattnet otjänligt till slut.

Kontraktssumman med upphandlad entreprenör är 136 miljoner kronor.

Förstärkning och anläggningsarbetet för ett nytt vatten- och avlopppsledningsnät beräknas tas i drift kring årsskiftet 2023-2024

Kontakt

För mer information om projektet är du välkommen att kontakta

Jimmie Steibert

Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig:

Klicka för support
Stäng supportfönster