Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vattenblandad lera har pressats upp

Det har pressats upp högar med en vattenblandad lera på grönytorna mellan kolonilotterna och Grönadalenskolan i samband med anläggning av nya vattenledningar. Åtgärder för att återställa kolinilotterna som drabbats genomförs gemensamt med Håbo kommun, entreprenör och föreningen. 

Under anläggningsarbetet för nya vattenledningar borrades ett hål på ca 6 meters djup under marken för att dra in nya spillvattenledningar i det borrade hålet. Vid genomdragningen har ett högt vattentryck uppstått och den vattenblandade leran har tryckts upp till markytan. På grund av markens egenskaper i området så vällde leran upp genom marken istället för att tryckas tillbaka genom borrhålet och upp i en schaktad startgrop.

Leran är inte skadlig men det har uppstått skador på de kolonilotter som är drabbade. Vi kommer att återställa kolonilotterna i samarbete med entreprenör och föreningen.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster