Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Projekt BÅT - Bortforsling av vattenblandad lera

Under lördagen (20 november) fortsätter arbetet med att forsla bort den vattenblandade leran som pressades upp på grönytorna mellan kolonilotterna och Grönadalenskolan.

Tidigare i veckan under anläggningsarbetet för nya vattenledningar uppstod ett högt vattentryck och den vattenblandade leran trycktes upp till markytan. På grund av markens egenskaper i området så vällde leran upp genom marken istället för att tryckas tillbaka genom borrhålet och upp i en schaktad startgrop.

Under lördagen fortsätter vi arbetet med bortforsling av den vattenblandade leran.

Projekt BÅT, Bålsta tätort - Nya vatten och avloppsledningar

För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät. Det anläggningsarbetet är projekt BÅT som står för Bålsta tätort.

Läs mer om Projekt BÅT (Bålsta tätort) - Nya vatten- och avloppsledningar

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster