Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nya ledningar för dricksvatten längs Kalmarleden

Under vecka 15-17 anläggs nya dricksvattenledningar längs med Kalmarleden. Anläggningsarbetet påverkar gång- och cykelvägen intill Aronsborg och Forsells väg.

Under cirka tre veckor påverkas gång- och cykelvägen intill Aronsborg och Forsells väg av både transporter och anläggningsarbete för nya ledningar till dricksvatten. Vid några tillfällen transporteras rör längs med sträckan. I samband med transporterna finns personal på plats för att hjälpa gång- och cykeltrafikanter att passera.

Projekt BÅT, Bålsta tätort - Nya vatten och avloppsledningar

För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät. Det anläggningsarbetet är projekt BÅT som står för Bålsta tätort.

Läs mer om Projekt BÅT (Bålsta tätort) - Nya vatten- och avloppsledningar

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster