Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Resecentrum och Bålsta torg

Illustration över resecentrum

Illustrationen visar hur resecentrum kan komma att se ut.

Vi bygger ett resecentrum för att trafik och service ska samordnas omkring järnvägsstation, busstorget, taxi och bilparkering. Resecentrum och Bålsta torg är också grunden för vidareutveckling till det större utvecklingsprojektet Bålsta C och ger ännu bättre förutsättningar för infrastrukturen i Håbo.

Nyheter

Resecentrum

Ett nytt resecentrum är en naturlig utveckling av Håbo med goda kommunikationer via Mälarbanan. Resecentrum blir en mötespunkt för dig som resenär där trafik och service samordnas omkring järnvägsstationen, busstorget, taxi och bilparkeringen.

Det nya resecentrumet har utrymme för café, vänthall, toaletter samt personalutrymme för UL och taxi.

Bålsta torg

Bålsta torgs nya utformning möjliggör en tillgänglighetanpassad passage över Stockholmsvägen till resecentrum och stationen. Tunneln under Stockholmsvägen anpassas för bättre framkomlighet.

Busstorget

Under våren 2021 avslutades arbetet med nya busstorget i Bålsta och trafiken flyttades tillbaka från det provisoriska busstorget.

Bålsta C

Resecentrum och Bålsta torg är grunden för vidareutveckling till det större utvecklingsprojektet Bålsta C som är ett projekt som bygger på Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta. Programmet ska förstärka Bålstas identitet.

Bålsta C

Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta C

Om projektet Resecentrum och Bålsta torg

Sommaren 2021 påbörjades arbetet med ett nytt resecentrum och beräknas pågå fram till hösten 2022.

Under uppbyggnaden av resecentrumet kommer anläggningsarbetet för Bålsta torg att starta. Byggstarten beräknas till strax efter årsskiftet 2022 och pågår till 2023.

Fjärrvärme

För att säkra hållbar uppvärmning med förnyelsebar energi ska resecentrum förses med fjärrvärme. Den dras från framsidan av kommunhuset via gångvägen och under Stockholmsvägen till resecentrum. Arbetet planeras att starta mars 2022 och beräknas pågå under första halvåret. Stockholmsvägen påverkas och under arbetet regleras trafiken växelvis med trafikljus.

Så påverkas du

När vi bygger resecentrum och torg påverkas omgivningen. Förberedande markarbeten genomförs, det kan vara träd och buskar som avverkas och grävarbeten som pågår. Nya gångvägar anläggs och tillfälliga trafikljus kan ställas ut längs med Stockholmsvägen i höjd med resecentrum.

Under pågående arbete säkerställs framkomligheten längs med vägar och gång- och cykelvägar.

Framkomlighet längs med Stockholmsvägen

Under 2022 anläggs fjärrvärme och Stockholmsvägen påverkas och under arbetet regleras trafiken växelvis med trafikljus.

Framkomlighet till järnvägsstationen

Gångvägen till stationen från busstorget och Stockholmsvägen anpassas efter pågående arbete av resecentrum och Bålsta torg. Det finns ett nytt övergångsställe över Stockholmsvägen från Bålsta centrum bakom kommunhuset som leder genom busstorget till järnvägsstationen.

De två pendlarparkeringarna intill Ullevivägen påverkas inte av pågående arbeten.

Frågor och svar

Resecentrum byggs för att trafik och service ska samordnas omkring järnvägsstation, busstorget, taxi och bilparkering. Resecentrum och Bålsta torg är också grunden för vidareutveckling till det större utvecklingsprojektet Bålsta C och ger ännu bättre förutsättningar för infrastrukturen i Håbo.

Resecentrum beräknas bli färdigt tidig höst 2022.

Bålsta torg beräknas bli färdigt runt årskiftet 2022 och 2023.

Vi har en pågående dialog med SL om en lämplig plats för ersättningsbussar.

Det kommer finnas utrymme för ett café och kiosk. I anslutning till cafét finns en vänthall och toalett. I resecentrum finns även två lokaler för uthyrning.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster