Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Västerhagsvägen - Nytt äldreboende

Vi bygger tillsammans med det kommunägda bostadsbolaget Håbohus ett nytt äldreboende på Västerhagsvägen intill Kyrkcentrum i Gamla Bålsta. Inflyttningen är planerad till februari 2022.

Håbo kommun har gett i uppdrag till Håbohus att bygga ett nytt äldreboende bredvid Kyrkcentrum i Gamla Bålsta. Det nya boendet kommer att ha 60 lägenheter med plats för 60 boenden och är ett somatiskt boende. 10 av dessa platser utgörs av korttidsboende somatik. Lägenheterna är 1 rum och kök och 33 kvadratmeter stora. Boendet är också utrustat med gemensamma kök, gemensamma vardagsrum och stora inglasade balkonger riktade mot en mysig innergård på baksidan av huset. Utöver det så finns även samlingsrum, gymnastikrum och café.

Frågor och svar

Vi blir fler och fler äldre i kommunen vilket har ökat behovet av ett nytt äldreboende. Det nuvarande och äldre boendet Pomona har inte den kapacitet som krävs för att tillgodose det här ökade behovet och därför fattades ett beslut 2018 om att bygga det nya äldreboendet på Västerhagsvägen (se dokument nedan under Beslutsunderlag). I dagsläget hyr Håbo kommun även boendeplatser i andra kommuner och planeringen för ett nytt särskilt boende sker också för att göra det möjligt för så många invånare i Håbo som möjligt att bo inom kommunen under hela livet. Boendet tillkommer genom en förtätning i en del av Bålsta med bra närhet till naturmiljöer.

Det här är ett somatiskt boende. Somatiskt innebär att du som boende har ett stort behov av omvårdnad på grund av fysiska besvär, eller att du inte känner dig trygg hemma och därför har behov av att bo på ett särskilt boende som Västerhagsvägen. Du som har ett medicinskt behov kan genom ett biståndsbeslut hos Socialförvaltningen i kommunen bedömas ha möjlighet att få en plats på boendet.

Om du vill ansöka om att få en plats på boendet så behöver du kontakta våra biståndsbedömare på Socialförvaltningen. Längst ner på den här sidan så hittar du kontaktuppgifter om du vill göra en ansökan, har frågor eller vill ha mer information i allmänhet.

Byggnationen av det nya äldreboendet färdigställs av Håbohus i november 2021.

Byggnationen påbörjades i december 2019 vilket innebär att projektet har tagit knappt två år att färdigställa rent byggmässigt. Innan byggstart så skedde dock ett planeringsarbete som tog cirka två år, så inräknat planering så har projektet totalt sett tagit ungefär fyra år att genomföra från start till mål.

Vi i Håbo kommun får tillträde till det nya boendet i november 2021. Då påbörjar vi vårt arbete med att förbereda boendet inför verksamheternas inflyttning i februari 2022.

Ansökan och kontakt

För ansökan kan du kontakta Socialförvaltningens biståndsbedömare.

Telefon: 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.


För frågor eller mer information om Västerhagsvägen kan du kontakta:

Enhetschef

Telefon: 0171-527 38 (växel 0171-525 00)

Telefontid klockan 8:00 - 16:00, måndag till fredag.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster