Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Våtmark med gångstråk i Balders hage

Våtmark under uppbyggnad

För att fördröja och rena dagvattnet från Logistik Bålsta och industriområdet intill anlägger kommunen en våtmark i Balders hage. Genom etablering av promenadstråk, en brygga och bänkar att slå sig ner på blir Balders hage också ett rekreationsområde för boende i närheten. Projektet finansieras delvis av statliga medel från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

10 september 2021

Nu har vi öppnat upp vattenflödet till våtmarken!

2 juni 2021

Tidigare i år har slänterna runt våtmarken såtts med ängsfröblandning. Detta är nu på god tillväxt liksom att växtligheten på översilningsytorna har börjat att etablera sig. Vi vill vänta lite till med att öppna upp vattenflödet till våtmarken så att växtligheten hinner rota sig ordentligt. Planen är nu att öppna upp inloppet någon gång under augusti-september.

9 februari 2021

Nu är arbetet med Balders hage nästa i mål. Promenadstråket runt våtmarken är klar, sittbänkar, grillplats och sopkorgar finns på plats. Intill bryggan/plattformen i områdets nordvästra del finns en informationsskylt uppsatt som berättar om området. Våtmarken är klar men kommer inte tas i bruk förrän till våren efter att marken kring våtmarken har såtts och växtmattor har placerats ut.

19 oktober 2020

Nu börjar våtmarken i Balders hage ta form. Kommunen anlägger våtmarken för att ta hand om och rena dagvattnet från Logistik Bålsta och industriområdet intill.

När allt är klart kommer det att finnas bänkar att slå sig ner på, en grillplats och en brygga/plattform ut i våtmarken. Ett nytt promenadstråk, som förbinds med den tidigare gång- och cykelvägen i området, ska göra det möjligt att gå runt våtmarken. På så sätt blir Balders hage ett rekreationsområde för boende i närheten. Samtidigt ökar den nya vattenmiljön förutsättningarna för växter och djur att trivas.

Se bilder på kommunens Instagramkonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14 september 2020
Arbetet med våtmarken går vidare

Snart börjar arbetet med en ny gångväg väster om våtmarken mot Skörby, och byggnation av en brygga/plattform ut mot våtmarken.

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

4 juni 2020
Våtmark med gångstråk i Balders hage

För att ta hand om och rena dagvattnet från Logistik Bålsta och industriområdet intill anlägger kommunen en våtmark i Balders hage. Genom etablering av promenadstråk, en brygga och bänkar att slå sig ner på blir Balders hage också ett rekreationsområde för boende i närheten. Projektet finansieras delvis av statliga medel från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Klicka på länken för att läsa hela nyheten

Klicka på bilden för att se den i större format:

Skiss över Balders Hage, ny vattenpark med gångstråk.
Vattenyta och träd - här ska en våtmark anläggas.

Sidansvarig:

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster