Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nybyggnadskarta A

Nybyggnadskarta A visar fastighetens tomtgräns, placering av byggnader, gällande detaljplan, markhöjder, höjdkurvor och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Nybyggnadskarta A används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov vid nybyggnad av bostadshus, fritidshus, industribyggnad eller liknande. Den upprättas i samband med att du beställer den, vilket du enkelt gör via vår e-tjänst.

Nybyggnadskarta A visar fastigheten tillsammans med de detaljplanegränser och planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder. Kartan är ett hjälpmedel både för dig som bygglovssökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovprövning.

Bygglovhandläggaren avgör och meddelar dig om nybyggnadskarta A krävs eller om det är tillräckligt med en annan typ av och vilken typ av karta som behövs. Ibland räcker det med en nybyggnadskarta B eller nybyggnadskarta C. Du beställer kartan genom vår e-tjänst.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskartor Länk till annan webbplats.

Beställning av nybyggnadskarta via ifyllbar PDF (länk till ny sida)

Nybyggnadskarta A innehåller

  • Fastighetsgränser,
  • Höjdredovisning
  • Byggnader
  • Murar
  • Vägar
  • Järnvägar och övriga detaljer
  • VA-ledningar
  • Detaljplanegränser och planbestämmelser

Leveransformat

I huvudsak används PDF- och DWG-format. Kartor levereras normalt till din e-post. Karta utskriven på papper kan tillhandahållas efter önskemål.

Leveranstid

Leveranstiden för nybyggnadskartan är normalt upp till fyra veckor, så tänk på att beställa kartan i god tid.
I samband medhelgdagar och semester kan leveranstiden bli längre.

Avgift

Avgift för nybyggnadskartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovtaxa.
Prisexempel: Nybyggnadskarta A för tomtyta mindre än 2 000 kvadratmeter: 12 447 kronor (2024).

Kontakta oss på geodata för exakt kostnadsuppgift.

Giltighetstid

En nybyggnadskarta får, när den skickas in med en ansökan om bygglov inte vara äldre än två år från den dag den upprättades. Nybyggnadskartan gäller dessutom bara om förhållandena på platsen inte har ändrats. Vid beställning av uppdaterad nybyggnadskarta inom tvåårsperioden debiteras efter nedlagd tid.

Om nybyggnadskartan har passerat tvåårsgränsen ska ny nybyggnadskarta beställas.

Plan- och bygglovstaxa- Kart- och mätavgifterna Pdf, 725.9 kB.

Kontakt

För mer information om kartor, mätning och GIS är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster