Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta upprättas i samband med att du beställer en. Den framställs digitalt och visar fastighetens exakta tomtgräns. Den visar också placering av byggnader, gällande detaljplan, gatuhöjder och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

En nybyggnadskarta används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov vid nybyggnad av bostadshus, fritidshus, industribyggnad eller liknande. Du beställer nybyggnadskarta genom vår e-tjänst.

Nybyggnadskartan visar fastigheten tillsammans med de plangränser och -bestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder. Kartan är ett hjälpmedel både för dig som bygglovssökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövning.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs. Ibland räcker det med en förenklad nybyggnadskarta eller utdrag ur baskartan. Du beställer sedan nybyggnadskartan genom vår e-tjänst.

Nybyggnadskartan innehåller

  • Fastighetsgränser,
  • höjdredovisning,
  • byggnader,
  • murar,
  • vägar,
  • järnvägar och övriga detaljer.

Dessutom redovisas VA-ledningar, detaljplanegränser och planinformation.

Leveransformat

I huvudsak används PDF- och DWG-format. Kartor levereras normalt till din e-post. Även karta utskriven på papper kan tillhandahållas efter önskemål.

Leveranstid

Leveranstiden för nybyggnadskartan är normalt upp till fyra veckor, så tänk på att beställa kartan i god tid.

Avgift

Avgift för nybyggnadskartan debiteras enligt gällande plan- och bygglovtaxa.
Prisexempel: Karta för tomtyta mindre än 2 000 kvm: 11 700 kronor (2021).

Kontakta oss på geodata för exakt kostnadsuppgift.

Giltighetstid – 2 år

En nybyggnadskarta får, när den skickas in med en ansökan om bygglov, inte vara äldre än två år från den dag den upprättades. Nybyggnadskartan gäller dessutom bara om förhållandena på platsen inte har ändrats. Vid beställning av uppdaterad nybyggnadskarta inom tvåårsperioden debiteras efter nedlagd tid.

Om nybyggnadskarta har passerat tvåårsgränsen ska ny nybyggnadskarta beställas.

Plan- och bygglovstaxa- Kart- och mätavgifterna Pdf, 2.8 MB.

Kontakt

För mer information om kartor, mätning och GIS är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster