Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Utdrag ur baskarta

Vid vissa mindre byggprojekt krävs endast ett utdrag ur baskartan som underlag till situationsplanen. Du beställer utdrag ur baskartan genom vår e-tjänst.

Med mindre byggprojekt menas till exempel en komplementbyggnad, inglasning av uteplats, staket, skyltar och liknande. Det är bygglovhandläggaren som avgör om det räcker med ett digitalt kartutdrag ur baskartan.

Kartan innehåller

  • fastighetsgränser,
  • fastighetsbeteckningar,
  • byggnader,
  • vägar,
  • detaljplanegränser med mera.

Vid framtagandet görs en jämförelse mot det senaste flygfotot och om det är något som fattas så digitaliseras det in. Det görs inga nya mätningar i fält.

Utdraget ur baskartan levereras i skala 1:400 eller 1:500. Kartan levereras som digital PDF till den e-postadress du har angivit. Även karta utskriven på papper kan tillhandahållas efter önskemål.

Utdrag ur baskarta levereras normalt inom en vecka.

Avgift

Utdrag ur baskarta debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa.
Prisexempel: Karta för tomtyta mindre än 2 000 kvm: 1 300 kronor (20220701).

Plan- och bygglovstaxa- Kart- och mätavgifterna Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

För mer information om kartor, mätning och GIS är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0171-525 00
E-post: geodata@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster