Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Husutstakning

Husutstakning – det vill säga grovutstakning eller finutstakning – görs när du ska bygga nytt. Beslut om vilken typ av utstakning som behövs tas tillsammans med bygglovavdelningen.

Grovutstakning

Grovutstakning sker oftast i ett inledande skede innan schaktning och eventuell sprängning (och kan ofta utföras av schaktningsentreprenören själv).

I en del fall behövs en grovutsättning med mätningsinstrument för att ge en korrekt vägledning för schaktning.

Grovutstakning sker oftast genom att hushörnen markeras med träkäppar.

Pris exklusive moms

  • Grovutstakning för objekt med en byggnadsarea mindre än eller lika med 300 kvadratmeter, 1-4 punkter, 5 850 kronor.
  • Grovutstakning för objekt med en byggnadsarea mer än 301 kvadratmeter, 1- 4 punkter, 9 100 kronor.
  • Grovutstakning av komplementbyggnad vid separat tillfälle, 4 550 kronor.
  • Tillägg per punkt utöver de fyra första, 260 kronor.

På alla beställningar av utstakning som kommit in från och med 1 april 2020 tillkommer moms på avgiften, enligt ett beslut från Skatteverket.

Finutstakning

Finutstakning görs för att noggrant kunna anlägga till exempel en husgrund. Finutstakning vid nybyggnation av hus kan ske med hjälp av profiler, pålar med spik eller annan överenskommen metod.

Vid utstakning används fasadytterliv från situationsplanen.

Önskas utstakning av grundmåtten, till exempel platta på mark, måste en måttsatt ritning på grundkonstruktionen lämnas in.

Pris exklusive moms

  • Finutstakning för objekt med en byggnadsarea på mindre än eller lika med 300 kvadratmeter, 1-4 punkter , 9 100 kronor.
  • Finutstakning för objekt med en byggnadsarea på över 301 kvadratmeter, 1-4 punkter, 16 250 kronor.
  • Finutstakning av komplementbyggnad vid separat tillfälle, 5 850 kronor.
  • Tillägg per punkt utöver de fyra första, 520 kronor.

Om Håbo kommun utfört finutstakningen anser vi att kravet på lägeskontroll samtidigt är uppfyllt.

På alla beställningar av utstakning som kommit in från och med 1 april 2020 tillkommer moms på avgiften, enligt ett beslut från Skatteverket.

Kontakt: 

E-post: geodata@habo.se

Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster