Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en inmätning för att kontrollera att nybyggnationen är placerad i enlighet med bygglovet

Vid nybyggnad eller en omfattande tillbyggnad utförs en kontroll av att byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer med det angivna bygglovet. I bygglovets startbesked anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge.

Du beställer lägeskontroll när grunden är klar eller när fasaden är på plats. Gör detta i god tid innan planerad tid för slutbesked för att inte fördröja planerad tidpunkt för inflyttning /använding av den nya byggnaden. När lägeskontrollen är klar får du en karta så att du vet att kontrollen är utförd.

Lägeskontroll kan beställas från Håbo kommun via vår e-tjänst MinutBygg eller genom privat mätkonsult. Geodataenheten på kommunen behöver minst 10 dagars framförhållning för att genomföra en lägeskontroll. Om Håbo kommun utfört finutstakning för nybyggnationen anses kravet på lägeskontroll vara uppfyllt.

Privata mätkonsulter som anlitas för lägeskontroll inom Håbo kommun ska ha mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer. Intyg om utförd lägeskontroll i form av en måttsatt lägesredovisning med koordinatförteckning skickas till bygglovenheten, e-post bygglov@habo.se samt geodatanenheten geodata@habo.se

En digital inmätningsfil i formatet DWG med noggrannhet motsvarande NRTK-mätning ska levereras av mätkonsulten till geodata@habo.se i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem H 2000.

Avgift tas ut enligt Plan- och bygglovtaxan.

Kontakt:

E-post: geodata@habo.se

Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster