Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Geografiskt informationssystem - GIS

GIS betyder geografiskt informationssystem. Det är ett digitalt system med funktioner för att samla, bearbeta, lagra, analysera och presentera geografisk information. 

Resultatet är oftast kartor och tabeller som genom olika utseenden kan visa hur olika företeelser förhåller sig till varandra lägesmässigt. I GIS finns allt från vägar, sjöar, hus och flygbilder till detaljplaner, vindkraftsanalyser och befolkningsstatistik.

Med hjälp av GIS kopplar vi alltså information till geografiskt läge, gör den känd, sökbar och tillgänglig så väl för de interna som externa användare.

GIS  kan exempelvis användas för att:

  • planera byggen och transporter
  • ta fram information till kommunens handläggare vid till exempel drift och underhåll av VA- och gatunät
  • ge räddningstjänsten underlag för att snabbt hitta till olycksplatser.

Vår geografiska information lagras i olika geografiska databaser och är den viktigaste delen av ett geografiskt informationssystem. Geografiska databaser byggs upp av Håbo kommun eller hämtas från andra informationshållare, statliga myndigheter som Lantmäteriet, Trafikverket, Sveriges Geologiska Undersökningar med flera.

Vårt tjänsteutbud på geodataavdelningen är först och främst tjänster åt beställare som arbetar på uppdrag för Håbo kommun. Du som inte arbetar på uppdrag för kommunen kan läsa mer om våra priser i förteckning över tjänster, priser och nyttjanderegler.

Avdelningen har också tagit fram ett antal webbkartor där du som medborgare till exempel kan hitta skolor, badplatser, detaljplaner, restauranger och mycket mer.

Du kan mejla geodataavdelningen via kart.mat@habo.se

Sidansvarig: Carl Westin

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster